artykuł nr 1

RGK.6730.9.2022 - Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 05.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: polegającej na budowie hal logistyczno - magazynowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, urządzeniami i obiektami towarzyszącymi we wsi Ryś

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022