artykuł nr 1

Zaproszenie do składanie ofert na wykonanie obsługi bankowej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi - obsługa bankowa budżetu Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach