artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE na montaż pochylni (podjazdu) dla osób niepełnosprawnych przy budynku GOKSiT w Sokolnikach

ZAPYTANIE OFERTOWE na montaż pochylni (podjazdu) dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach w trybie zaprojektuj i wybuduj