artykuł nr 1

Zespół do spraw przeprowadzenia wyborów