Informacje ogólne o Urzędzie

Urząd Gminy Sokolniki
Rodzaj Gmina wiejska

herb gminy

Województwo łódzkie
Powiat wieruszowski
Kod 98-420
Miejscowość SOKOLNIKI, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Kontakt TEL. (+48) 62 78 451 59,
FAX: (+48) 62 78 451 94
e-mail: ug@sokolniki.pl
Wójt

Sylwester Skrzypek

tel. 62 78 451 59

Przewodniczący Rady

Rafał Prukop

tel. 62 78 451 59

Zastępca Wójta

Henryk Niedźwiecki

tel. 62 78 461 01

Skarbnik

Barbara Sawicka

tel. 62 62 622 17

Sekretarz

Lidia Beljulji

tel. 62 78 451 59

NIP Gminy Sokolniki 9970134237
REGON Gminy Sokolniki 250855133
NIP Urzędu Gminy w Sokolnikach 6190021220
REGON Urzędu Gminy w Sokolnikach 000543663
Numer konta bankowego niezbędny w celu uiszczenia opłaty skarbowej, opłaty od psów, czynszów, podatków, za pobór wody i ścieków

Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

749256 0004 4200 0114 3000 0010