Informacje ogólne o Urzędzie

Urząd Gminy Sokolniki
Rodzaj Gmina wiejska

herb gminy

Województwo łódzkie
Powiat wieruszowski
Kod 98-420
Miejscowość SOKOLNIKI, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Kontakt TEL. (+48) 62 78 451 59,
FAX: (+48) 62 78 451 94
e-mail: ug@sokolniki.pl
Wójt

Sylwester Skrzypek

tel. 62 78 451 59

Przewodniczący Rady

Rafał Prukop

tel. 62 78 45 159

Skarbnik

Barbara Sawicka - Kanicka

tel. 62 62 622 17

Sekretarz

Lidia Beljulji

tel. 62 78 451 59

NIP Gminy Sokolniki 9970134237
REGON Gminy Sokolniki 250855133
NIP Urzędu Gminy w Sokolnikach 6190021220
REGON Urzędu Gminy w Sokolnikach 000543663
Numer konta bankowego niezbędny w celu uiszczenia opłaty skarbowej, opłaty od psów, czynszów, podatków, za pobór wody i ścieków

Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

749256 0004 4200 0114 3000 0010