Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Zapytanie cenowe - dostawa z montażem oraz uruchomieniem urządzeń do pomiaru ścieków

Dostawa z montażem, oraz uruchomieniem urządzeń do pomiaru ścieków na bazie zwężki Venturiego, zamontowaćsondę ultradźwiękowąi wyskalować wskazanie sondy w zależności od spiętrzenia ścieków w zwężce.Odczyty z sondy maja służyć do pomiaru ilości oczyszczonych ścieków, na oczyszczalni ścieków w miejscowości Sokolniki

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 09:11

2. Rok 2018

Ponowne zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę zbiornika retencyjnego do magazynow...

Ponowne zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę zbiornika retencyjnego do magazynowania wody pitnej w SUW Walichnowy.

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 08:23

3. Ogłoszenia

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej...

Decyzja zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sokolniki.

Utworzony: 2018-06-12 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 10:21

4. Rok 2018

Wykonanie dostawy - Zakup ciągnika z kosiarką do utrzymywania terenów zielonych

Zakup ciągnika z kosiarkądo utrzymywania terenów zielonych

Utworzony: 2018-05-28 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 08:51

5. Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pichlicach

Wójt GminySokolniki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pichlicach Pichlice 1, 98-420Sokolniki

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 14:43

6. Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie Stary Ochędzyn 55 98-420 Sokolniki

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 14:37

7. Rok 2018

Zapytanie cenowe - "Aktywna tablica"

Zapytanie ofertowe - "Aktywnatablica"

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 11:07

8. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Urząd Gminy Sokolniki Rodzaj Gmina wiejska Województwo łódzkie Powiat wieruszowski Kod 98-420 Miejscowość SOKOLNIKI, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 Kontakt TEL. (+48) 62 78 451 59, FAX: (+48) 62 78 451 94 e-mail: ug@sokolniki.pl Wójt Sylwester Skrzypek tel. 62 78 451 59 Przewodniczący Rady Rafał Prukop tel. 62 78 451 59 Zastępca Wójta Henryk Niedźwiecki tel. 62 78 461 01 Skarbnik Barbara Sawicka tel. 62 62 622 17 Sekretarz Lidia Beljulji tel.62 78 451 59 NIP Gminy Sokolniki 9970134237 R...

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2018-06-08 08:08

9. Organizacja urzędu

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Sokolnikach

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Sokolnikach

Utworzony: 2018-06-06 | Zmodyfikowany: 2018-06-06 08:52

10. Organizacja urzędu

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Sokolnikach

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Sokolnikach

Utworzony: 2016-12-16 | Zmodyfikowany: 2018-06-06 08:40

11. Organizacja urzędu

Okresowa ocena pracowników Urzędu Gminy w Sokolnikach i kierowników gminnych jednost...

Okresowa ocena pracowników Urzędu Gminy w Sokolnikach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Utworzony: 2012-02-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-06 08:35

12. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Referacie...

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sokolnikach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 98-420 Sokolniki Stanowisko ds. wymiaru podatków Referat Finansów i Podatków

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 16:16

13. Rok 2018

Ponowne zapytanie cenowe - Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu ul. Mar...

Ponowne zapytanie cenowe - Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sokolnikach

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 11:24

14. Rok 2018

Zapytanie cenowe - Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu ul. Marszałka J...

Zapytanie cenowe - Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sokolnikach

Utworzony: 2018-05-17 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 11:22

15. Rok 2018

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę zbiornika retencyjnego do magazynowania wod...

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę zbiornika retencyjnego do magazynowania wody pitnej w SUW Walichnowy.

Utworzony: 2018-05-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 11:20

16. Sekretarz

Sekretarz Gminy Sokolniki

Funkcję Sekretarza Gminy Sokolniki pełni Pani Lidia Beljulji tel. 62 78 451 59

Utworzony: 2010-09-01 | Zmodyfikowany: 2018-05-29 10:51

17. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2018-05-25 12:21

18. Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 24 maja 2018 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w czwartek 24 maja 2018 r. o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad. 2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie w zakresie działań przeprowadzonych w 2017 roku na terenie Gminy Sokolniki – spotkanie z prezesami OSP z terenu...

Utworzony: 2018-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 12:50

19. Najbliższa sesja

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 maja 2018 roku...

W dniu 28 maja 2018 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Sokolniki Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prow...

Utworzony: 2018-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 10:23

20. 2018

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej,...

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 15:39