Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Siwik Zofia

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 rok

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016rok

Utworzony: 2017-10-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-20 10:10

2. Beata Waniek

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 rok

Utworzony: 2017-10-18 | Zmodyfikowany: 2017-10-20 10:08

3. Jaroch Cygan Mariola

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 rok

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016rok

Utworzony: 2017-10-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-20 10:07

4. Michał Hącel

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 rok

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016rok

Utworzony: 2017-10-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-20 10:04

5. Malinowska Mirosława

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 rok

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016rok

Utworzony: 2017-10-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-20 10:03

6. Suchy Olga

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 rok

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016rok

Utworzony: 2017-10-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-20 09:47

7. Frankowska Anna

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2016 rok

Utworzony: 2017-10-18 | Zmodyfikowany: 2017-10-20 09:45

8. Rok 2017

Wykonanie robót budowlanych - Przebudowa budynku mieszkalnego ze zmiana sposobu użyt...

Przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sopsobu użytkowania na (Dzienny Punkt Seniora) - Etap I

Utworzony: 2017-10-03 | Zmodyfikowany: 2017-10-19 11:40

9. Organizacje pozarządowe

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowy...

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2017 WÓJTA GMINY SOKOLNIKI z dnia 17.10.2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Utworzony: 2017-10-18 | Zmodyfikowany: 2017-10-18 09:09

10. Rok 2017

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie nieruchomości

Wykonanie usługi geodezyjnej - rozgraniczenie nieruchomości rolnej położonej w miejscowości borki Sokolskie, obręb geodezyjny 0012 Zdzierczyzna, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 299 od nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 298.

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 15:53

11. Rok 2017

Zakup 20-sto osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Wykonanie dostawy - zakup 20-sto ososbowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Utworzony: 2017-10-03 | Zmodyfikowany: 2017-10-16 14:21

12. Rok 2017

Zapytanie cenowe - transport autokarem wycieczkowym grupy osób spod Zespołu Szkół w ...

Zapytanie cenowe - transport 56-60 osobowym autokarem wycieczkowym grupy osób (uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z opiekunami) spod Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie, w Sokolnikach, w Pichlicach, w Walichnowach, dojazd na pływalnię w Wieluniu i z powrotem. Usługa wykonywana będzie od 29.09.2017r. przez kolejne 13 piątków, do 22.12.2017r. Wykonawca musi zapewnić przyjazd na pływalnię do Wielunia na godzinę 13:35. Planowana godzina wyjazdu z Wielunia 15:20. Wykonawca w zaoferowanej cen...

Utworzony: 2017-09-25 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 11:37

13. Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach zatrudni pracownika na umowę o pracę na czas określony, w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku - Asystent rodziny

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 08:31

14. Rok 2017

Zapytanie cenowe - Usługa polegająca na przeprowadzeniu specjalistycznych badań w ki...

Zapytanie cenowe - Usługa polegająca na przeprowadzeniu specjalistycznych badań w kierunku osteoporozy dla mieszkańców Gminy Sokolniki przy użyciu Osteobusa

Utworzony: 2017-09-18 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 08:09

15. Rok 2017

Wykonanie dostawy - Zakup Energii Elektrycznej dla Grupy Zakupowej

Zakup Energii Elektrycznej dla Grupy Zakupowej

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 08:52

16. Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki, z dnia 09.10.2017 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolnikio wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z przyłączami oraz ddemontazu fragmentu linii napowietrznej 0,4 kV. Inwestycja znajduje na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 85/3, 96, 100,102/1,102/2,102/3,102/4,102/5,102/6,102/7,102/8,102/9,102/10,102/11,102/11,98/6,98/7, 101/1,101/2, 103,104,105

Utworzony: 2017-10-09 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 15:30

17. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sokolnikach: ...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sokolnikach: ds. księgowości i rozliczeń.

Utworzony: 2017-10-09 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 11:03

18. Rok 2017

Zapytanie cenowe - dostawa opału na sezon grzewczy 2017/2018 dla Zespołu Szkół w Sta...

Zapytanie cenowe -dostawa opału na sezon grzewczy 2017/2018 dla Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie

Utworzony: 2017-09-25 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 15:19

19. Rok 2017

Zapytanie cenowe - dostawa opału na sezon grzewczy 2017/2018 dla Zespołu Szkół w Sok...

Zapytanie cenowe - dostawa opału na sezon grzewczy 2017/2018 dla Zespołu Szkół w Sokolnikach

Utworzony: 2017-09-25 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 15:19

20. Rok 2017

Zapytanie cenowe - dostawa opału na sezon grzewczy 2017/2018 dla Zespołu Szkół w Wal...

Zapytanie cenowe - dostawa opału na sezon grzewczy 2017/2018 dla Zespołu Szkół w Walichnowach

Utworzony: 2017-09-25 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 15:18