Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wybory Samorządowe 2018

Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 15 września 2018 r.

Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 15 września 2018 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia kandydata na radnego

Utworzony: 2018-09-19 | Zmodyfikowany: 2018-09-19 12:43

2. Wybory Samorządowe 2018

Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 15 września 2018 r.

Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 15 września 2018 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia kandydata na radnego

Utworzony: 2018-09-19 | Zmodyfikowany: 2018-09-19 12:39

3. Wybory Samorządowe 2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 18 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 18 września 2018 r. Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Sokolnikach wzywa komitety wyborczedo dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Sokolniki w następujących okręgach wyborczych: Okręg wyborczy nr 1, obejmujący: Sołectwo: Sokolniki, część wsi Sokolniki; ulice: Plac Miasteczko, Szko...

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 14:17

4. Wybory Samorządowe 2018

Komunikat o dyżurach WKW w Łodzi

Komunikat o dyżurach WKW w Łodzi

Utworzony: 2018-09-13 | Zmodyfikowany: 2018-09-13 11:35

5. Rok 2018

Wykonanie usługi bankowej - otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych

Otwarcie i prowadzenie 15 rachunków bankowych (w tym trzy rachunki związane z VAT dla płatności podzielonych) oraz dodatkowo 10 rachunków w trakcie trwania umowy

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-13 10:55

6. Wybory Samorządowe 2018

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach o składzie, siedzibie i dyżurach.

Utworzony: 2018-09-13 | Zmodyfikowany: 2018-09-13 09:26

7. Wybory Samorządowe 2018

Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 12 września 2018 r

Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 12 września 2018 r w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Utworzony: 2018-09-13 | Zmodyfikowany: 2018-09-13 09:24

8. Wybory Samorządowe 2018

Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 12 września 2018 r

Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 12 września 2018 r w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji

Utworzony: 2018-09-12 | Zmodyfikowany: 2018-09-13 09:22

9. Wybory Samorządowe 2018

Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 12 września 2018 r

Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach z dnia 12 września 2018 r w sprawie wyboru przewodniczącego komisji

Utworzony: 2018-09-12 | Zmodyfikowany: 2018-09-13 09:20

10. Wybory Samorządowe 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 września 2018 roku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Utworzony: 2018-09-12 | Zmodyfikowany: 2018-09-12 07:49

11. Wybory Samorządowe 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 września 2018 roku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 września 2018 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Utworzony: 2018-09-12 | Zmodyfikowany: 2018-09-12 07:46

12. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Referacie...

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sokolnikach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 98-420 Sokolniki Stanowisko ds. wymiaru podatków Referat Finansów i Podatków

Utworzony: 2018-08-21 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 11:23

13. Rok 2018

Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości w Walichnowach do dzierżawy na okres do 3 lat

Ogłoszenie o przeznaczeniunieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Walichnowy do dzierżawy na okres do 3 lat

Utworzony: 2018-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-09-10 09:16

14. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Utworzony: 2018-09-04 | Zmodyfikowany: 2018-09-04 15:50

15. Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tyblach

Wójt GminySokolniki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Tyblach Tyble 50A, 98-420Sokolniki

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 10:03

16. Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pichlicach

Wójt GminySokolniki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pichlicach Pichlice 1, 98-420Sokolniki W wyniku zakończonego postępowania konkursowego powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Pichlicach otrzymała na okres 5 lat szkolnych od dnia 01.09.2018 r. Pani Mirosława Malinowska.

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 09:26

17. Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie Stary Ochędzyn 55 98-420 Sokolniki W wyniku zakończonego postępowania konkursowego powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie otrzymała na okres 5 lat szkolnych od dnia 01.09.2018 r. Pani Olga Suchy.

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 09:24

18. Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach ul. Szkolna 1, 98-420 Sokolniki W wyniku zakończonego postępowania konkursowego powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach otrzymała na okres 5 lat szkolnych od dnia 01.09.2018 r. Pani Anna Chojnacka.

Utworzony: 2018-07-25 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 09:18

19. Placówki Edukacyjne

Zespół Szkół w Walichnowach

Zespół Szkół w Walichnowach Szkoła Podstawowa im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii „Łódź” w Walichnowach Gimnazjum pod Starym Dębem w Walichnowach. Przedszkole Samorządowe w Walichnowach Adres placówki: ul. Szkolna 28A Walichnowy 98-420 Sokolniki zs.walichnowy@interia.pl Dyrektor: mgr Michał Hącel tel. 697-064-269

Utworzony: 2005-04-07 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 09:13

20. Placówki Edukacyjne

Zespół Szkół w Tyblach

I.Zespół Szkół w Tyblach 1.Szkoła Podstawowa w Tyblach Adres placówki: Tyble 50A 98-420 Sokolniki p.o. Dyrektora: mgr Marta Mieszała tel. 697-064-267

Utworzony: 2005-04-07 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 09:11