główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Wykonanie usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Soko...

Wykonanie usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sokolniki

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 12:49

2. 2020

Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Sokolnikach

Utworzony: 2020-04-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 09:13

3. 2020

Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego w postaci laptopów

Utworzony: 2020-04-27 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 09:13

4. 2020

Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Walichnowach

Utworzony: 2020-04-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 09:09

5. 2020

Zarządzenie Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2020 rok

Utworzony: 2020-04-17 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 09:07

6. 2020

Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2020 rok

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 09:05

7. 2020

Zarządzenie Nr 0050.19.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.19.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Sokolniki

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 08:44

8. Rok 2020

Sprawozdania za I kwartał 2020 roku

Sprawozdania za I kwartał 2020 roku

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 11:37

9. Sylwester Skrzypek

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 11:34

10. Rok 2019

Sprawozdania za IV kwartał 2019 roku

Sprawozdania za IV kwartał 2019 roku

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 11:27

11. Plan Pracy Rady

Harmonogram sesji Rady Gminy Sokolniki na 2020 rok

Lp. Termin sesji Tematyka 1. Maj 2020 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku”. 2. Czerwiec 2020 1) Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sokolniki za 2019 rok. 2) Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury ...

Utworzony: 2020-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 09:49

12. Plan pracy i sprawozdania

Plan pracy komisji na 2020 rok

Lp. Termin Tematyka Uwagi 1. Kwiecień 2020 Kontrola realizacji zadań ustawowych przez GOPS – finansowanie i wydatki. 2. Maj 2020 Funkcjonowanie placówek przedszkolnych na terenie Gminy Sokolniki. 3. Czerwiec 2020 1.Zapoznanie się z raportem o stanie mienia Gminy Sokolniki za 2019 rok. 2.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok. 3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2019 rok wr...

Utworzony: 2020-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 09:46

13. Petycje

PETYCJE 2020

REJESTR PETYCJI SKIEROWANYCH DO WÓJTA GMINY SOKOLNIKI Lp. Znak sprawy Przedmiot petycji Data złożenia petycji Treść petycji Odpowiedź na petycję 1. ROS. 152.1.2020 Petycja w sprawie nie łączenia klas w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Pichlicach 09.03.2020 Petycja 2. ROS. 152.3.2020 Petycja w sprawie pełnej elektronizacji zamówień publicznych 27.03.2020 Petycja REJESTR PETYCJI SKIEROWANYCH DO RADY GMINY SOKOLNIKI Lp. Znak sprawy Przedmiot petycji Data złożenia petycji Treść pety...

Utworzony: 2020-04-23 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 09:54

14. 2020

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej,...

Utworzony: 2020-05-06 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 12:43

15. Elektroniczna skrzynka podawcza

Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Sokolnikach.

1. W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy w Sokolnikach konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne). Instrukcja zakładania i korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się na stronie https://epuap.gov.pl/. 2. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, jest opublikowana w systemie ePUAP. Adres skrytki ePUAP: /0l553rtalf/SkrytkaESP Przejdź do ESP Urzędu Gminy...

Utworzony: 2008-05-12 | Zmodyfikowany: 2020-05-15 08:41

16. Ochrona środowiska

Informacja

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-05-14 12:44

17. Wybory Prezydenta RP 2020

Komunikat PKW

W załączeniu przekazujemy komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-08 | Zmodyfikowany: 2020-05-08 12:30

18. Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2018 - 2023

Interpelacje z XXII sesji Rady Gminy Sokolniki

Utworzony: 2020-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-06 08:35

19. 2020

Uchwała Nr XXII/126/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2020r.

Uchwała Nr XXII/126/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Utworzony: 2020-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-05 14:06

20. Rok 2020

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczanego

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży drodze przetargu nieograniczonego

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-04 14:24