główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 23 listopada 2020r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 23 listopada 2020 r. o godzinie 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach przy ul. Parkowej 1. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad. 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Sokolniki za rok szkolny 2019/2020. 3. Informacja w zakresie wysokości stawek podatków na 2021 rok. 4. Analiza projektu uchwały w...

Utworzony: 2020-11-19 | Zmodyfikowany: 2020-11-19 14:36

2. 2020

Zarządzenie Nr 0050.66.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 12 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.66.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustalenia procedury i planu kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokolniki

Utworzony: 2020-10-12 | Zmodyfikowany: 2020-11-17 09:22

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fina...

Utworzony: 2020-11-17 | Zmodyfikowany: 2020-11-17 08:48

4. Projekty

PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2021

Utworzony: 2020-11-17 | Zmodyfikowany: 2020-11-17 08:45

5. Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 18 listopada 20...

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w środę 18 listopada 2020 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad. 2. Analiza wniosku o nadanie nazwy ulicy w miejscowości Pichlice – wypracowanie opinii. 3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji skarg, wn...

Utworzony: 2020-11-16 | Zmodyfikowany: 2020-11-16 12:14

6. Rok 2020

Wykonanie robót budowlanych drogowych - Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowo...

Wykonanie robót budowlanych drogowy - remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stary Ochędzyn - II

Utworzony: 2020-10-02 | Zmodyfikowany: 2020-11-12 14:54

7. 2020

Zarządzenie Nr 120.16.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 12 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 120.16.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pn. "Gmina Sokolniki smogowi mówi NIE"

Utworzony: 2020-11-12 | Zmodyfikowany: 2020-11-12 14:43

8. 2020

Zarządzenie Nr 120.15.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 4 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 120.15.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Zdalnej w Urzędzie Gminy w Sokolnikach

Utworzony: 2020-11-04 | Zmodyfikowany: 2020-11-12 14:40

9. 2020

Zarządzenie Nr 120.14.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 21 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 120.14.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 21 października 2020 r.

Utworzony: 2020-10-21 | Zmodyfikowany: 2020-11-12 14:37

10. 2020

Zarządzenie Nr 0050.69.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 27 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.69.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Utworzony: 2020-10-27 | Zmodyfikowany: 2020-11-09 11:07

11. Organizacje pozarządowe

Konsultacje projektu Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowy...

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2020 WÓJTA GMINY SOKOLNIKI z dnia 27 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021rok

Utworzony: 2020-10-27 | Zmodyfikowany: 2020-11-09 11:00

12. Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu doraźnej komisji statutowej w dniu 12 listopada 2020 r.

Zawiadamiam, iż posiedzenie doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w czwartek 12 listopada 2020 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad. 2. Praca nad projektem zmian Statutu Gminy Sokolniki przyjętego uchwałą Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego ...

Utworzony: 2020-11-06 | Zmodyfikowany: 2020-11-06 12:18

13. 2020

Zarządzenie Nr 120.2.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 120.2.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.3.2016 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2020-11-05 11:58

14. 2020

Zarządzenie Nr 0050.74.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 2 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.74.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Utworzony: 2020-11-02 | Zmodyfikowany: 2020-11-04 10:42

15. 2020

Zarządzenie Nr 0050.73.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 2 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.73.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokolniki

Utworzony: 2020-11-02 | Zmodyfikowany: 2020-11-04 10:39

16. 2020

Zarządzenie Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 2 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Utworzony: 2020-11-02 | Zmodyfikowany: 2020-11-04 10:37

17. 2020

Zarządzenie Nr 0050.71.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 2 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.71.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokolniki

Utworzony: 2020-11-02 | Zmodyfikowany: 2020-11-04 10:33

18. 2020

Zarządzenie Nr 0050.70.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.70.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Sokolnikach na lata 2021-2027"

Utworzony: 2020-10-28 | Zmodyfikowany: 2020-11-04 10:31

19. 2020

Zarządzenie Nr 0050.68.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 26 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.68.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2020 rok

Utworzony: 2020-10-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-04 10:24

20. 2020

Zarządzenie Nr 0050.64.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 7 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.64.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 7 października 2020 r.

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-11-04 10:22