Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Wykonanie usługi - Przebudowa obiektu rekreacyjnego OKOŃ - profilowanie brzegów zbio...

Zapytanie ofertowe - Przebudowa obiektu rekracyjnego "OKOŃ" - profilowanie brzegów zbiornika

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-22 12:53

2. 2017 rok

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w G...

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Sokolniki na rok 2017

Utworzony: 2017-01-26 | Zmodyfikowany: 2018-01-19 10:45

3. 2018 rok

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ...

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenieGminySokolniki w 2018 roku

Utworzony: 2018-01-19 | Zmodyfikowany: 2018-01-19 10:37

4. 2017

Uchwała Nr XXXII/193/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/193/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:45

5. 2017

Uchwała Nr XXXII/192/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/192/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:43

6. 2017

Uchwała Nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:40

7. 2017

Uchwała Nr XXXII/190/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/190/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnego

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:38

8. 2017

Uchwała Nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/189/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku rolnego

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:33

9. 2017

Uchwała Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:31

10. 2017

Uchwała Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 - 2026

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:27

11. 2017

Uchwała Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:25

12. 2017

Uchwała Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2017 - 2020

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 12:23

13. Rok 2018

Zapytanie cenowe - dostawa kruszywa do remontu dróg na terenie Gminy Sokolniki

Dostawa i rozładunek na wskazany odcinek drogi na terenie Gminy Sokolniki kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5 mm w ilości zaoferowanej za kwotę : 55.854,60 zł - zgodnie z norma PN - EN 13242 "Kruszywo do niezwiązanych o związanych hydraulicznie materiałów sosotwanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym".

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-15 13:36

14. Rok 2018

Wykonanie robót budowlanych - Przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użyt...

Wykonanie robót budowlanych - Przebudowa budynku mieszkalnego ze zmiana sposobu użytkowania na Dzienny Punkt Seniora - Etap I

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 11:28

15. Informacje w sprawach podatków

Ustalanie zobowiązań podatkowych na 2018 rok

Ustalanie zobowiązań podatkowych na 2018 rok

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 09:13

16. Rok 2017

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi urbanistycznej

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wraz z analizami urbanistycznymi oraz załącznikami graficznymi oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizami urbanistycznymi oraz załącznikami graficznymi dla terenu Gminy Sokolniki

Utworzony: 2017-12-15 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 13:26

17. Podatek rolny

Rok 2018

Informacja wsprawie stawek podatku rolnego na 2018r. Podatek rolny w2018r.wynosi: - od 1ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych -równowartość pieniężną 2,5q żyta czyli:130,00zł (2,5q x52,00zł), - od 1ha użytków rolnych -równowartość pieniężną 5q żyta czyli260,00zł (5q x52,00zł). Nowe zasady przeliczania użytków rolnych: - rowy –1 ha fiz. =0,2 haprzel. - grunty rolne zabudowane –1 ha fiz. =1 haprzel. - grunty zadrzewione izakrzewione na użytkach rolnych –1 ha fiz. =0,...

Utworzony: 2018-01-03 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 09:07

18. Podatek od nieruchomości

Rok 2018

Informacja wsprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018r. Podatek od nieruchomości w2018rokwynosi: 1/Odgruntów: a)związanych zprowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania wewidencji gruntów ibudynków -0,75 złod 1m2powierzchni; b)pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymijezior i zbiorników wodnych -4,17 złod 1hapowierzchni; c)pozostałych, wtym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego pr...

Utworzony: 2018-01-03 | Zmodyfikowany: 2018-01-03 12:12

19. Podatek leśny

Rok 2018

Informacja w sprawie stawek podatku leśnego na 2018 r. Zgodnie z art.4.ust.1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. wyniosła ...

Utworzony: 2018-01-03 | Zmodyfikowany: 2018-01-03 12:00

20. Podatek od środków transportowych

Rok 2018

Informacja wsprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018r. W 2018r. obowiązują stawki podatku od środków transportowych zgodnie zzałącznikami do podanej niżejuchwały: Uchwała Nr XIV/64/2015zdnia 2grudnia2015r. Podatek jest płatny wdwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, wterminie do dnia15 lutegoido dnia15 wrześniadanego roku, na rachunek banokwy: Urząd Gminy Sokolniki ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 98-420Sokolniki 749256 0004 4200 0114 30000010 w...

Utworzony: 2018-01-03 | Zmodyfikowany: 2018-01-03 11:57