Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Wykonanie robót budowlanych - Przebudowa drogi gminnej nr 118211E w miejscowości Pic...

Przebudowa drogi gminnej nr 118211Ew miejscowości Pichlice (Jasienie) Projekt wykonawczy.zip

Utworzony: 2018-03-15 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 11:35

2. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy So...

Wójt Gminy Sokolniki 98-420 Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy Sokolniki Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach wrozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%. 1. Informacja o warunkach pracy: Pomieszczenie przeznaczone dla ...

Utworzony: 2018-04-19 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 09:13

3. Rok 2018

Wykonanie robót budowlanych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Prz...

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej Ochęzyn - Niwiska

Utworzony: 2018-03-12 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 12:39

4. Rok 2018

Wykonanie robót budowlanych - Budowa strażnicy OSP w Sokolnikach - Etap II

Budowa straznicy OSP w Sokolnikach - ETAP II

Utworzony: 2018-03-07 | Zmodyfikowany: 2018-04-16 13:21

5. Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki

Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie...

Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki Wywóz nieczystości ciekłych: 1. Kółko Rolnicze Walichnowy Walichnowy, ul. Traktorowa 2, 98 - 420 Sokolniki Tel. 062 78 44 498 2. Usługi Transportowe Wywóz nieczystości płynnych Dariusz Okoń Biadaszki 4, 98-405 Galewice Tel. 600-651-326 3. Wywóz Nieczystości Wiesław Kubiak, Madej 4, 98-350 Biała Tel. 605-467-679

Utworzony: 2010-09-13 | Zmodyfikowany: 2018-04-16 10:09

6. Elektroniczna skrzynka podawcza

Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Sokolnikach.

1. W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy w Sokolnikach konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne). Instrukcja zakładaniai korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się na stroniehttps://epuap.gov.pl/. 2. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, jest opublikowana w systemie ePUAP. Adres skrytki ePUAP:/0l553rtalf/SkrytkaESP Przejdź do ESP Urzędu Gminy w ...

Utworzony: 2008-05-12 | Zmodyfikowany: 2018-04-11 11:51

7. Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego (okna)

Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego , tj.: okna pojedyncze drewniane z demontażu (bez ram okiennych w ilości 50 szt.

Utworzony: 2018-04-09 | Zmodyfikowany: 2018-04-09 14:31

8. Rada Sołecka

Rada Sołecka w kadencji 2015-2019

Rada Sołecka Sołectwa Stary Ochędzyn w kadencji 2015-2019 Kazimierz Wolny Marlena Zygmunt Zbigniew Kowalczyk Halina Mierzwiak

Utworzony: 2015-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-04-09 12:03

9. Najbliższa sesja

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sokolniki w dniu 9 kwi...

W dniu 9 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XXXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sokolniki Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji istwierdzenie prawomocnościobrad. 2. Przedstawienie porządkuobrad 3. Interpelacje iwnioskiRadnych. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał ipodjęcie uchwał wsprawie: a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata ...

Utworzony: 2018-04-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-06 15:38

10. Skarbnik

Skarbnik Gminy Sokolniki

Funkcję Skarbnika Gminy Sokolniki pełni Pani Barbara Sawicka. tel. 62 78 45 166, 697 064 240

Utworzony: 2004-08-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-03 10:04

11. Skarbnik

Uchwała Nr XXXIV/197/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/197/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania skarbnika gminy Uchwała Nr XXXIV/197/2018

Utworzony: 2018-04-03 | Zmodyfikowany: 2018-04-03 09:55

12. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Urząd Gminy Sokolniki Rodzaj Gmina wiejska Województwo łódzkie Powiat wieruszowski Kod 98-420 Miejscowość SOKOLNIKI, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 Kontakt TEL. (+48) 62 78 451 59, FAX: (+48) 62 78 451 94 e-mail: ug@sokolniki.pl Wójt Sylwester Skrzypek tel. 62 78 451 59 Przewodniczący Rady Rafał Prukop tel. 62 78 451 59 Zastępca Wójta Henryk Niedźwiecki tel. 62 78 461 01 Skarbnik Barbara Sawicka tel. 62 78 451 66 NIP Gminy Sokolniki 9970134237 REGON Gminy Sokolniki 250855133 NIP Urzędu ...

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2018-04-03 09:42

13. Rok 2017

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2017 rok

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2017 rok

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-03-29 10:08

14. Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 27.03.2018 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki dot. wydania decyzji o środowiskowych zgodach na realizacjąprzedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacyjnej Gminy Sokolniki

Utworzony: 2018-03-28 | Zmodyfikowany: 2018-03-28 15:11

15. Rok 2018

Zapytanie ofertowe - Podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg na terenie Gminy Sokolniki

Podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg na terenie Gminy Sokolniki

Utworzony: 2018-03-07 | Zmodyfikowany: 2018-03-23 09:07

16. Rok 2018

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi bankowej

Wykonanie usługi bankowej - otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych dotyczących realizacji zadań Gminy Sokolniki

Utworzony: 2018-03-22 | Zmodyfikowany: 2018-03-22 12:52

17. Najbliższa sesja

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 26 marca 2018 roku o...

Utworzony: 2018-03-20 | Zmodyfikowany: 2018-03-20 12:53

18. Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 22 marca 2018 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w czwartek 22 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad. Analiza sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych” i„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2017 rok. Analiza...

Utworzony: 2018-03-20 | Zmodyfikowany: 2018-03-20 12:50

19. 2018

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

Utworzony: 2018-03-07 | Zmodyfikowany: 2018-03-07 09:58

20. Rok 2018

Zapytanie ofertowe - zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Zapytanie ofertowe - zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Utworzony: 2018-02-16 | Zmodyfikowany: 2018-03-05 11:44