Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 23 kwietnia 201...

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji odbędzie się we wtorek 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 13:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad. Analiza petycji w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej relacji Sokolniki -Gumnisko złożonej przez mieszkańców Gminy Sokolniki – wypracowanie opinii. Zamknięcie posiedz...

Utworzony: 2019-04-23 | Zmodyfikowany: 2019-04-23 13:45

2. 2019

Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2019r.

Uchwała Nr V/38/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Utworzony: 2019-02-28 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 11:49

3. 2019

Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2019r.

Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Utworzony: 2019-02-28 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 11:46

4. 2019

Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2019r.

Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Utworzony: 2019-02-28 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 11:44

5. 2019

Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2019r.

Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 - 2028

Utworzony: 2019-02-28 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 11:38

6. 2019

Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 lutego 2019r.

Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Tyblach

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 11:35

7. 2019

Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 lutego 2019r.

Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tyblach

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 11:34

8. 2019

Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 lutego 2019r.

Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Tyblach

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 11:32

9. 2019

Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 lutego 2019r.

Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wieruszowskim dotyczącego prowadzenia przez Gminę Sokolniki Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 11:29

10. 2019

Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 lutego 2019r.

Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 11:26

11. 2019

Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 lutego 2019r.

Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 11:18

12. 2019

Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 lutego 2019r.

Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019-2028

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 11:11

13. Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2018 - 2023

Wnioski i interpelacje z VII sesji Rady Gminy Sokolniki

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 10:55

14. Rok 2019

Roboty budowlane - "Klub Seniora + w Walichnowach" -II

Wykonanie robót budowlanych - Klub Seniora + w Walichnowach" - II charakt.energetyczna_DPS_projekt2017.pdf DPS II etap PB arch -konstr -czopisowa.pdf DPS_inst.sanitarne_opis.pdf

Utworzony: 2019-04-10 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 07:51

15. Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki

Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego nalata 2019-2024 z uwzględnieniem...

Informacja o przystąpieniu do opracowania planu oraz możliwości zgłaszania planów inwestycyjnych w zakresie min. budowy/modernizacji PSZOK oraz instalacji do przetwarzania odpadów

Utworzony: 2019-04-03 | Zmodyfikowany: 2019-04-03 11:35

16. Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki

Utworzony: 2019-04-02 | Zmodyfikowany: 2019-04-02 14:18

17. Statut

Statut Gminy Sokolniki

Statut Gminy Sokolniki

Utworzony: 2009-06-04 | Zmodyfikowany: 2019-03-29 13:12

18. Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego

Utworzony: 2019-03-27 | Zmodyfikowany: 2019-03-27 14:55

19. Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2019 WÓJTA GMINY SOKOLNIKI z dnia 22 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2019 WÓJTA GMINY SOKOLNIKI z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wyborczych dla wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Sokolniki

Utworzony: 2019-03-27 | Zmodyfikowany: 2019-03-27 14:52

20. Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 25 marca 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 25 marca 2019 r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad. 2. Zapoznanie się z planem działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2019 rok. 3. Zapoznanie się z informacją na temat...

Utworzony: 2019-03-22 | Zmodyfikowany: 2019-03-22 10:58