główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zapytania cenowe

Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia: 1) osobom bezdomn...

Utworzony: 2019-08-23 | Zmodyfikowany: 2019-08-23 11:23

2. 2019

Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Tyblach

Utworzony: 2019-08-05 | Zmodyfikowany: 2019-08-23 10:05

3. 2019

Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31 lipca 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2019 rok

Utworzony: 2019-07-31 | Zmodyfikowany: 2019-08-23 10:02

4. 2019

Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 25 lipca 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Tyblach

Utworzony: 2019-07-25 | Zmodyfikowany: 2019-08-23 09:59

5. 2019

Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 23 lipca 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach

Utworzony: 2019-07-23 | Zmodyfikowany: 2019-08-23 09:57

6. 2019

Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2019 rok

Utworzony: 2019-07-22 | Zmodyfikowany: 2019-08-23 09:53

7. 2019

Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 17 lipca 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2019 rok

Utworzony: 2019-07-17 | Zmodyfikowany: 2019-08-23 09:50

8. 2019

Uchwała Nr XIII/73/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/73/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Utworzony: 2019-08-12 | Zmodyfikowany: 2019-08-23 09:28

9. 2019

Uchwała Nr XIII/72/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/72/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 12 sierpnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019-2029

Utworzony: 2019-08-12 | Zmodyfikowany: 2019-08-23 09:24

10. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Informacja Wójta Gminy Sokolniki z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Informacja Wójta Gminy Sokolniki z dnia 22 sierpnia 2019 roku Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Utworzony: 2019-08-23 | Zmodyfikowany: 2019-08-23 08:01

11. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019r.

Utworzony: 2019-08-19 | Zmodyfikowany: 2019-08-19 22:42

12. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sokolniki

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 12 sierpnia 2019 r o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sokolniki przeprowadzonych w dniu 11 sierpnia 2019 r.

Utworzony: 2019-08-16 | Zmodyfikowany: 2019-08-16 08:12

13. 2019

Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 15 marca 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu logotypu i hasła promocyjnego Gminy Sokolniki oraz zatwierdzenia regulaminu

Utworzony: 2019-03-15 | Zmodyfikowany: 2019-08-12 13:39

14. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sokolniki

Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania

Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania

Utworzony: 2019-08-12 | Zmodyfikowany: 2019-08-12 11:54

15. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sokolniki

Protokół z wyborów

Protokół z wyborów

Utworzony: 2019-08-12 | Zmodyfikowany: 2019-08-12 11:53

16. Kadencja 2018-2023

Zawiadomienie o XIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 12 s...

Zawiadamiam, że w dniu 12 sierpnia 2019 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sokolniki. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Interpelacje i zapytania Radnych. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie: a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowe...

Utworzony: 2019-08-12 | Zmodyfikowany: 2019-08-12 06:57

17. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sokolniki

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SOKOLNIKACH

Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej

Utworzony: 2019-08-09 | Zmodyfikowany: 2019-08-09 11:23

18. Statut

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

UCHWAŁA NR V/38/19 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Utworzony: 2010-01-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-07 07:25

19. Księgi rejestrowe Instytucji Kultury

Księga rejestrowa Instytucji Kultury

Księga rejestrowa Instytucji Kultury

Utworzony: 2012-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 09:25

20. RODO

Klauzula informacyjna RODO

Klauzule informacyjne znajdują się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach w zakładce RODO: http://gops.sokolniki.pl/rodo/

Utworzony: 2019-06-26 | Zmodyfikowany: 2019-07-31 11:56