Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sokolniki prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). A. Sposób prowadzenia REJESTRU INSTYTUCJI KU...

Utworzony: 2012-08-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 13:36

2. Księgi rejestrowe Instytucji Kultury

Księga rejestrowa Instytucji Kultury

Księga rejestrowa Instytucji Kultury

Utworzony: 2012-08-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 10:54

3. Beata Waniek

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na dzień 31.12.2017 r.

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na dzień 31.12.2017 r.

Utworzony: 2018-11-07 | Zmodyfikowany: 2018-11-07 11:56

4. Rok 2018

Wykonanie dostawy - Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Sok...

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Sokolniki

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 08:41

5. Rok 2018

Ogłoszenie na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Walichnowy (II)

Ogłoszenie na dzierżawęnieruchomości w miejscowości Walichnowy

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 14:46

6. Rok 2018

Zapytanie cenowe - zakup i dostawa materiałów wodociągowych

Zakup i dostawa materiałów wodociągowych - rur wodociągowych

Utworzony: 2018-10-23 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 11:04

7. Rok 2018

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Walichnowa...

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Walichnowach - II”

Utworzony: 2018-10-05 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 10:13

8. Gabriela Malik

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-04-22 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 16:49

9. Radosław Szkudlarek

Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Utworzony: 2018-09-17 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 16:45

10. Radosław Szkudlarek

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-04-27 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 16:43

11. Tomasz Rosiński

Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Utworzony: 2018-09-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 16:41

12. Tomasz Rosiński

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-04-23 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 16:39

13. Jarosław Rembecki

Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Utworzony: 2018-09-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 16:38

14. Jarosław Rembecki

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-04-27 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 16:36

15. Rafał Prukop

Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Utworzony: 2018-09-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 16:35

16. Rafał Prukop

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-04-25 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 16:33

17. Antoni Otorowski

Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Utworzony: 2018-09-13 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 16:31

18. Antoni Otorowski

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-04-23 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 16:30

19. Adrian Niedźwiecki

Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji

Utworzony: 2018-09-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 16:28

20. Adrian Niedźwiecki

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-04-25 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 16:26