główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wydane decyzje

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLEY Nr WR4410B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 321 w Walichnowach

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 15:23

2. Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 2 grudnia 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji odbędzie się w czwartek 5 grudnia 2019 r. o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad. Analiza skierowanej do Rady Gminy Sokolniki petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Uwagi do protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji ska...

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 08:00

3. 2019

Uchwała Nr XVII/99/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 listopada 2019r.

Uchwała Nr XVII/99/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 listopada 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 11:33

4. 2019

Uchwała Nr XVII/98/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 listopada 2019r.

Uchwała Nr XVII/98/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok"

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 11:30

5. 2019

Uchwała Nr XVII/97/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 listopada 2019r.

Uchwała Nr XVII/97/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Pod Starym Dębem w Walichnowach

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 11:25

6. 2019

Uchwała Nr XVII/96/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 listopada 2019r.

Uchwała Nr XVII/96/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokolnikach

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 11:17

7. 2019

Uchwała Nr XVII/95/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 listopada 2019r.

Uchwała Nr XVII/95/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Wieluniu na uchwałę Nr XXXIX/220/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sokolniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 11:14

8. 2019

Uchwała Nr XVII/94/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 listopada 2019r.

Uchwała Nr XVII/94/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 11:10

9. Petycje

PETYCJE 2019

REJESTR PETYCJI Lp. Znak sprawy Przedmiot petycji Data złożenia petycji Treść petycji Odpowiedź na petycję 1. ROS. 152.1.2019 Petycja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej relacji Sokolniki-Gumnisko 05.04.2019 Petycja Odpowiedź na petycję 2. SO 1383/19, SO 4523/16-9, SO 1107/19 odległość mniejszych miejscowości od centrum miast 14.07.2019 Petycja 3. - Przynależność terytorialna terenów geograficznych a właściwość urzędowa 17.07.2019 Petycja 4. 1393/19, SO 4533/16-9, SO 1116/19 Wykaz budyn...

Utworzony: 2019-10-04 | Zmodyfikowany: 2019-12-02 14:58

10. Kadencja 2018-2023

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 28 listopada 2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2019 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Sokolniki. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. 4. Interpelacje i zapytania Radnych. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany budżetu gminy na rok 2019, b) odpo...

Utworzony: 2019-11-22 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 12:02

11. Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 28 listopada 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w czwartek 28 listopada 2019 r. o godzinie 8:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad. 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019 – wypracowanie opinii. 3. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego ...

Utworzony: 2019-11-22 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 12:00

12. Rok 2019

Sprzedaż środków transportu

Sprzedaż środków transportu

Utworzony: 2019-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 09:38

13. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fina...

Utworzony: 2019-11-15 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 12:49

14. Projekty

PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2020

Utworzony: 2019-11-15 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 12:42

15. 2019

Uchwała Nr XVI/93/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 listopada 2019r.

Uchwała Nr XVI/93/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 08:21

16. 2019

Uchwała Nr XVI/92/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 listopada 2019r.

Uchwała Nr XVI/92/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 08:03

17. 2019

Uchwała Nr XVI/91/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 listopada 2019r.

Uchwała Nr XVI/91/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 08:00

18. 2019

Uchwała Nr XVI/90/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 listopada 2019r.

Uchwała Nr XVI/90/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 listopada 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019-2029

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 07:56

19. 2019

Uchwała Nr XVI/89/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 listopada 2019r.

Uchwała Nr XVI/89/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach"

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 07:54

20. 2019

Uchwała Nr XVI/88/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 listopada 2019r.

Uchwała Nr XVI/88/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 6 listopada 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 07:53