główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2019

Sprawozdania za III kwartał 2019 roku

Sprawozdania za III kwartał 2019 roku

Utworzony: 2020-01-23 | Zmodyfikowany: 2020-01-23 11:06

2. Rok 2020

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczanego

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży drodze przetargu nieograniczonego

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 12:34

3. 2020

Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokolniki w 2020 roku

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 13:10

4. 2020

Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Sokolniki

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 13:07

5. 2020

Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 13:05

6. 2020

Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży środków transportu

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 13:03

7. 2020

Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 2 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2020

Utworzony: 2020-01-02 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 13:01

8. 2020

Uchwała Nr XX/114/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 20 stycznia 2020r.

Uchwała Nr XX/114/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 12:07

9. 2020

Uchwała Nr XX/113/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 20 stycznia 2020r.

Uchwała Nr XX/113/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 20 stycznia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020-2029

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 12:05

10. 2020

Uchwała Nr XX/112/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 20 stycznia 2020r.

Uchwała Nr XX/112/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Wieluniu na uchwałę Nr X/56/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 12:03

11. 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2020 z dnia 16.01.2020 r

Zarządzenie Wójta Gminy Sokolniki w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokolniki w 2020 roku

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 12:21

12. Posiedzenia komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 20 stycznia 2020r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 20 stycznia 2020 r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad. 2. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029- wypracowanie opinii. 3. Analiza projektu u...

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 08:11

13. Rok 2019

Sprzedaż środków transportu - III

Sprzedaż środków transportu

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 14:12

14. 2019

Uchwała Nr XIX/103/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała Nr XIX/103/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 12:28

15. 2019

Uchwała Nr XIX/104/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała Nr XIX/104/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Wieluniu na uchwałę Nr XX/112/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 12:26

16. 2019

Uchwała Nr XIX/105/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała Nr XIX/105/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 12:25

17. 2019

Uchwała Nr XIX/106/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała Nr XIX/106/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 12:24

18. 2019

Uchwała Nr XIX/107/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała Nr XIX/107/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 12:23

19. 2019

Uchwała Nr XIX/108/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 grudnia 2019r.

Uchwała Nr XIX/108/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 grudnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019-2029

Utworzony: 2019-12-31 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 12:21

20. 2019

Uchwała Nr XIX/109/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 grudnia 2019r.

Uchwała Nr XIX/109/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Utworzony: 2019-12-31 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 12:15