Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1160880
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ135851
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 135851
   Ogłoszenia 66931
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 32954
     Konkursy na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych 8476
     Konkursy na stanowiska w jednostkach organizacyjnych 1798
   Godziny urzędowania 4002
   Organizacja urzędu 8039
   Struktura organizacyjna 6541
     schemat organizacyjny 2724
   Skarbnik 4428
   Rejestry i ewidencje 2274
     Rejestr Instytucji Kultury 814
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury 838
   Nieodpłatna pomoc prawna 661
Organy
   Wójt Gminy 10985
     Kompetencje 1481
     Kontakt 1378
     Zarządzenia 2004-2015 5463
    ›    2004 4740
    ›    2005 6340
    ›    2006 3520
    ›    2007 4106
    ›    2008 4325
    ›    2009 8114
    ›    2010 7173
    ›    2011 4725
    ›    2012 3006
    ›    2013 2788
    ›    2014 2025
    ›    2015 1997
     Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy 903
    ›    2016 1229
    ›    2017 402
     Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów 523
    ›    2016 720
    ›    2017 206
   Rada Gminy 11119
     Przewodniczący Rady 2003
     Skład Rady 5193
     Regulamin 1329
     Plan Pracy Rady 1704
     Sesje 4398
    ›    Kalendarium 852
    ›    Planowane - harmonogram roczny 766
    ›    Podsumowanie sesji 869
    ›    Najbliższa sesja 4463
    ›    Projektowanie aktów normatywnych 755
     Uchwały Rady Gminy 5765
    ›    2002 6191
    ›    2003 6562
    ›    2004 7303
    ›    2005 11753
    ›    2006 9141
    ›    2007 7599
    ›    2008 8047
    ›    2009 7603
    ›    2010 16869
    ›    2011 4994
    ›    2012 3003
    ›    2013 2917
    ›    2014 2187
    ›    2015 1785
    ›    2016 1092
    ›    2017 256
     Projekty Uchwał 1109
    ›    2013 250
    ›    2015 317
    ›    2016 501
    ›    2017 203
     Dyżury radnych 1423
     Kontakt z radnymi 1477
   Komisje Rady 3381
     Komisja Rozwoju Gminy 41
    ›    Przedmiot działania 29
    ›    Skład osobowy 27
    ›    Plan pracy i sprawozdania 22
    ›    Posiedzenia komisji 37
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1353
    ›    Przedmiot działania 692
    ›    Skład osobowy 1417
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1038
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 943
    ›    Przedmiot działania 580
    ›    Skład osobowy 968
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1291
    ›    Posiedzenia komisji 429
    ›    Uchwały komisji 398
     Komisja Rewizyjna 1038
    ›    Przedmiot działania 422
    ›    Skład osobowy 1162
    ›    Plan pracy i sprawozdania 935
    ›    Posiedzenia komisji 553
    ›    Uchwały komisji 431
     Komisja Rolnictwa 913
    ›    Przedmiot działania 562
    ›    Skład osobowy 993
    ›    Plan pracy i działania 773
    ›    Posiedzenia komisji 383
    ›    Uchwały komisji 368
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy 221
    ›    Posiedzenia komisji 282
     Doraźna Komisja Statutowa 175
    ›    Przedmiot działania 124
    ›    Skład osobowy 124
    ›    Posiedzenia komisji 170
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego 774
   Statut 4468
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 1565
   Budżet 4360
     Projekty 2836
     Uchwały Budżetowe 1201
    ›    2011 538
    ›    2013 539
    ›    2014 173
    ›    2015 202
    ›    2016 286
    ›    2017 174
     Podstawowe informacje o budżecie 1463
    ›    2005 520
    ›    2006 592
    ›     2007 738
    ›    2008 700
    ›    2009 894
    ›    2015 434
    ›    2014 261
    ›    2016 244
    ›    2017 33
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1114
   Sprawozdania 3353
     Rok 2017 62
     Rok 2016 398
     Rok 2015 583
     Rok 2014 689
    ›    Rok 2006 761
    ›    Rok 2007 929
    ›    Rok 2008 996
    ›    Rok 2009 1692
    ›    Rok 2010 1407
    ›    Rok 2011 1563
    ›    Rok 2012 1295
    ›    Rok 2013 1275
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013 192
     Sprawozdania archiwalne 2000-2005 1053
   Podatki 4305
     Podatek od nieruchomości 3743
    ›    Podmiot opodatkowania 620
    ›    Przedmiot opodatkowania 671
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 554
    ›    Termin płatności 615
    ›    Stawki podatku 831
     Podatek od środków transportowych 3956
     Podatek rolny 2605
     Podatek leśny 1331
     Opłata od posiadania psów 1217
     Inkaso 962
     Opłata targowa 1050
     Informacje w sprawach podatków 1209
     Zwolnienia podatkowe 272
   Strategie 4479
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki 13356
     Kadencja 2014 -2018 623
     Kadencja 2010 -2014 390
     Kadencja 2006 -2010 498
   Zagospodarowanie przestrzenne 8352
     Studium i plany 59
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 32
   Ochrona środowiska 3980
     Wycinka drzew i krzewów 981
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski 1113
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia 4439
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki 1006
     Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1596
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 798
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców 721
     Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki 2006
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 525
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 1017
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców 464
     Rejestr działalności regulowanej 711
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 498
    ›    2013 rok 660
    ›    2014 rok 582
    ›    2015 rok 543
    ›    2016 rok 295
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 59
    ›    2017 rok 75
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1122
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1075
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki 832
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 570
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 34961
     Rok 2017 9476
     Rok 2016 14124
     Rok 2015 20027
   Zapytania cenowe 9375
     Rok 2017 8378
     Rok 2016 18033
     Rok 2015 18881
     Archiwum 2559
    ›    Rok 2012 7314
    ›    Rok 2013 6721
    ›    Rok 2014 10453
   Gospodarka nieruchomościami 2931
     Rok 2017 259
     Rok 2016 738
     Rok 2015 4632
     Rok 2014 689
     Rok 2012 1423
   Roczny plan zamówień 182
     2017 140
   Archiwum 2118
     Rok 2014 12415
     Rok 2013 8631
     Rok 2012 8522
     Rok 2011 19327
     Rok 2010 14104
     Rok 2009 11824
     Rok 2008 11505
     Rok 2007 25823
     Rok 2006 10390
     Rok 2005 2714
     Rok 2004 3546
     Rok 2003 1236
   Regulaminy 2578
Załatwianie Spraw
   Karty usług 2953
     Referat Organizacyjny - karty usług część 1 3321
     Referat Organizacyjny - karty usług część 2 921
     Referat Finansów i Podatków 2041
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 1962
     Urząd Stanu Cywilnego 2825
     Referat Oświaty 211
     Referat Planowania Przestrzennego i Rozwoju Gminy 198
     Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i BHP 386
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1847
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr. 426
   Udostępnianie informacji publicznej 1650
   Ułatwienia dostępu 407
   Skargi i wnioski 1481
   Petycje 286
   Zgromadzenia 425
Wybory
   Wybory parlamentarne 2015 1754
   Referendum ogólnokrajowe 2015 708
   Wybory Prezydenta RP 2015 1002
   Archiwum 481
     Wybory Samorządowe 2014 3360
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1019
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 3668
     Wybory do Izb Rolniczych 2011 2151
     Wybory Samorządowe 2010 5980
     Wybory Prezydenta RP 2010 4913
     Referendum Gminne 4841
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 3896
     Wybory uzupełniające 2008 5144
     Wybory 2007 3294
Inne
   Jednostki organizacyjne 4635
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1223
    ›    Kontakt 532
    ›    Sprawozdania 612
    ›    Dokumenty statutowe 780
    ›    Kierownictwo 414
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 2743
    ›    Kontakt 924
    ›    Kierownictwo 872
    ›    Statut 8327
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1252
    ›    Kontakt 887
    ›    Kierownictwo 732
    ›    Statut 603
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 334
    ›    Zarządzenia 561
     Placówki Edukacyjne 4832
   SOŁECTWA 1635
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 224
     Sołectwo Bagatelka 528
    ›    Statut 316
    ›    Sołtys 473
    ›    Rada Sołecka 365
    ›    Zebrania Wiejskie 497
     Sołectwo Góry 368
    ›    Statut 235
    ›    Sołtys 311
    ›    Rada Sołecka 238
    ›    Zebrania Wiejskie 369
     Sołectwo Kopaniny 373
    ›    Statut 249
    ›    Sołtys 334
    ›    Rada Sołecka 262
    ›    Zebrania Wiejskie 386
     Sołectwo Nowy Ochędzyn 361
    ›    Statut 240
    ›    Sołtys 346
    ›    Rada Sołecka 255
    ›    Zebrania Wiejskie 459
     Sołectwo Pichlice 360
    ›    Statut 255
    ›    Sołtys 307
    ›    Rada Sołecka 249
    ›    Zebrania Wiejskie 431
     Sołectwo Prusak 432
    ›    Statut 259
    ›    Sołtys 357
    ›    Rada Sołecka 260
    ›    Zebrania Wiejskie 417
     Sołectwo Ryś 400
    ›    Statut 242
    ›    Sołtys 328
    ›    Rada Sołecka 261
    ›    Zebrania Wiejskie 410
     Sołectwo Sokolniki 483
    ›    Statut 244
    ›    Sołtys 475
    ›    Rada Sołecka 234
    ›    Zebrania Wiejskie 461
     Sołectwo Stary Ochędzyn 350
    ›    Statut 272
    ›    Sołtys 321
    ›    Rada Sołecka 254
    ›    Zebrania Wiejskie 441
     Sołectwo Tyble 379
    ›    Statut 253
    ›    Sołtys 302
    ›    Rada Sołecka 296
    ›    Zebrania Wiejskie 393
     Sołectwo Walichnowy 403
    ›    Statut 262
    ›    Sołtys 323
    ›    Rada Sołecka 271
    ›    Zebrania Wiejskie 542
     Sołectwo Wiktorówek 336
    ›    Statut 217
    ›    Sołtys 288
    ›    Rada Sołecka 224
    ›    Zebrania Wiejskie 310
     Sołectwo Zdzierczyzna 293
    ›    Statut 250
    ›    Sołtys 311
    ›    Rada Sołecka 279
    ›    Zebrania Wiejskie 352
   Organizacje pozarządowe 10408
   Kontrole i audyty 2062
     Kontrole zewnętrzne 879
    ›    2009 377
    ›    2010 440
    ›    2011 588
    ›    2012 404
    ›    2013 412
    ›    2014 356
     Kontrole wewnętrzne 687
    ›    2011 328
    ›    2012 278
    ›    2013 353
    ›    2014 311
     Audyty 920
    ›    2011 319
    ›    2012 288
     Kontrola zarządcza 427
    ›    2012 258
    ›    2013 258
   Oświadczenia majątkowe 8639
     Wójt 2564
    ›    Sylwester Skrzypek 2493
    ›    Renata Świeściak 2331
    ›    Werbicka Maria 2622
    ›    Zychla Elżbieta 2007
    ›     Olek Aurelia 1394
     Urząd Gminy 3057
    ›    Danuta Janiaczyk-Wolna 1387
    ›    Kałuża Krystyna 1008
    ›    Bagiński Bogusław 369
    ›    Henryk Niedźwiecki 225
    ›    Ewa Bartosiewicz 261
    ›    Rafał Barszczewski 261
    ›    Katarzyna Krzyżanowska 216
    ›    Małgorzata Krajewska 188
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014 1819
    ›    Depta Krzysztof 1102
    ›    Domagała Zdzisława 756
    ›    Frankowski Jacek 779
    ›    Kowalczyk Aleksandra 813
    ›    Kowalczyk Grzegorz 811
    ›    Kowalczyk Sylwia 840
    ›    Lerka Grzegorz 900
    ›    Misiek Grzegorz 931
    ›    Otorowski Antoni 685
    ›    Rembecki Jarosław 928
    ›    Wójcik Jolanta 1019
    ›    Kadłubek Agnieszka 790
    ›    Lerka Kamila 1089
    ›    Jopek Ewa 939
    ›    Strzelczyk Marek 774
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018 1036
    ›    Bartosz Górka 614
    ›    Ewa Jopek 465
    ›    Agnieszka Kadłubek 410
    ›    Grzegorz Kowalczyk 375
    ›    Zbigniew Kowalczyk 388
    ›    Rafał Lasota 340
    ›    Gabriela Malik 495
    ›    Marek Małecki 325
    ›    Zdzisław Mielczarek 299
    ›    Adrian Niedźwiecki 338
    ›    Antoni Otorowski 339
    ›    Rafał Prukop 468
    ›    Jarosław Rembecki 356
    ›    Tomasz Rosiński 422
    ›    Radosław Szkudlarek 435
     Dyrektorzy placówek oświatowych 2406
    ›    Frankowska Anna 2181
    ›    Suchy Olga 2245
    ›    Mielczarek Ilona 2346
    ›    Malinowska Mirosława 2373
    ›    Pawlaczyk Renata 1634
    ›    Jamróz Iwona 1279
    ›    Michał Hącel 200
    ›    Wydmuch Barbara 1837
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 1458
    ›    Jaroch Cygan Mariola 1326
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 644
    ›    Siwik Zofia 670
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1195
    ›    Aneta Możdżanowska 1164
    ›    Beata Waniek 199
     Wzory oświadczeń majątkowych 186
   Rządowe Centrum Legislacji 1742
   Pomoc publiczna 1466
     2015 485
     2014 414
     2013 463
     2012 479
   Ponowne wykorzystanie informacji 380
   Redakcja Biuletynu 2891