Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1428275
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ166831
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 166831
   Ogłoszenia 76724
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 41796
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 4446
     Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 194
   Godziny urzędowania 4596
   Organizacja urzędu 10222
   Sekretarz 5385
   Skarbnik 5467
   Rejestry i ewidencje 2905
     Rejestr Instytucji Kultury 1095
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury 1100
   Nieodpłatna pomoc prawna 1134
Organy
   Wójt Gminy 12081
     Kompetencje 1631
     Kontakt 1597
     Zarządzenia 2004-2015 5692
    ›    2004 5053
    ›    2005 6711
    ›    2006 3816
    ›    2007 4425
    ›    2008 4638
    ›    2009 8313
    ›    2010 7470
    ›    2011 5100
    ›    2012 3384
    ›    2013 3096
    ›    2014 2312
    ›    2015 2375
     Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy 1322
    ›    2016 1568
    ›    2017 981
    ›    2018 192
    ›    2019 63
     Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów 805
    ›    2016 1040
    ›    2017 583
    ›    2018 38
    ›    2019 53
   Rada Gminy 12852
     Przewodniczący Rady 2262
     Skład Rady 6053
     Regulamin 1465
     Plan Pracy Rady 2107
     Sesje 4983
    ›    Sesje w poprzednich kadencjach 5040
    ›    Projektowanie aktów normatywnych 944
    ›    Kadencja 2018-2023 238
     Uchwały Rady Gminy 6829
    ›    2002 6597
    ›    2003 6972
    ›    2004 7655
    ›    2005 12206
    ›    2006 9637
    ›    2007 8022
    ›    2008 8618
    ›    2009 8014
    ›    2010 17343
    ›    2011 5304
    ›    2012 3235
    ›    2013 3211
    ›    2014 2593
    ›    2015 2233
    ›    2016 1619
    ›    2017 1009
    ›    2018 639
    ›    2019 139
     Projekty Uchwał 1437
    ›    2015 547
    ›    2016 688
    ›    2017 535
     Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2018 - 2023 129
     Dyżury radnych 1579
     Kontakt z radnymi 1792
   Komisje Rady - kadencja 2018-2023 167
     Komisja Rozwoju Gminy 81
    ›    Przedmiot działania 31
    ›    Skład osobowy 45
    ›    Plan pracy i sprawozdania 33
    ›    Posiedzenia komisji 52
     Komisja Rewizyjna 60
    ›    Przedmiot działania 36
    ›    Skład osobowy 49
    ›    Plan pracy i sprawozdania 34
    ›    Posiedzenia komisji 23
     Komisja skarg, wniosków i petycji 41
    ›    Przedmiot działania 30
    ›    Skład osobowy 40
    ›    Plan pracy i sprawozdania 32
    ›    Posiedzenia komisji 34
   Komisje Rady - Archiwum 3781
     Komisja Rozwoju Gminy 218
    ›    Przedmiot działania 165
    ›    Skład osobowy 201
    ›    Plan pracy i sprawozdania 163
    ›    Posiedzenia komisji 244
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1491
    ›    Przedmiot działania 903
    ›    Skład osobowy 1650
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1292
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 1069
    ›    Przedmiot działania 766
    ›    Skład osobowy 1155
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1631
    ›    Posiedzenia komisji 633
    ›    Uchwały komisji 543
     Komisja Rewizyjna 1180
    ›    Przedmiot działania 607
    ›    Skład osobowy 1342
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1288
    ›    Posiedzenia komisji 743
    ›    Uchwały komisji 597
     Komisja Rolnictwa 1051
    ›    Przedmiot działania 697
    ›    Skład osobowy 1221
    ›    Plan pracy i działania 981
    ›    Posiedzenia komisji 492
    ›    Uchwały komisji 520
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy 390
    ›    Posiedzenia komisji 587
     Doraźna Komisja Statutowa 295
    ›    Przedmiot działania 319
    ›    Skład osobowy 272
    ›    Posiedzenia komisji 398
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego 1458
   Statut 5009
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 1995
   Budżet 4899
     Projekty 3312
     Uchwały Budżetowe 1424
    ›    2011 680
    ›    2013 777
    ›    2014 476
    ›    2015 405
    ›    2016 493
    ›    2017 466
    ›    2018 219
    ›    2019 26
     Podstawowe informacje o budżecie 1639
    ›    2005 663
    ›    2006 794
    ›     2007 880
    ›    2008 863
    ›    2009 984
    ›    2015 661
    ›    2014 414
    ›    2016 512
    ›    2017 205
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1273
   Sprawozdania 3842
     Rok 2017 406
     Rok 2016 698
     Rok 2015 816
     Rok 2014 934
    ›    Rok 2006 892
    ›    Rok 2007 1070
    ›    Rok 2008 1113
    ›    Rok 2009 1946
    ›    Rok 2010 1750
    ›    Rok 2011 1911
    ›    Rok 2012 1535
    ›    Rok 2013 1548
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013 307
     Sprawozdania archiwalne 2000-2005 1214
   Podatki 5248
     Podatek od nieruchomości 4915
     Podatek od środków transportowych 4427
     Podatek rolny 3403
     Podatek leśny 1577
     Opłata od posiadania psów 1366
     Inkaso 1058
     Opłata targowa 1170
     Informacje w sprawach podatków 1388
     Zwolnienia podatkowe 580
   Strategie 4880
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki 13800
     Kadencja 2014 -2018 938
     Kadencja 2010 -2014 593
     Kadencja 2006 -2010 757
   Zagospodarowanie przestrzenne 9911
     Studium i plany 774
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 361
   Ochrona środowiska 4606
     Wycinka drzew i krzewów 1165
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski 1284
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia 4798
     Decyzje środowiskowe 31
    ›    Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2020
    ›    Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki 2570
    ›    Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców 921
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 23
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 879
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 692
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 1213
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców 657
     Rejestr działalności regulowanej 912
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 669
    ›    2013 rok 961
    ›    2014 rok 895
    ›    2015 rok 819
    ›    2016 rok 569
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 246
    ›    2017 rok 383
    ›    2018 rok 180
    ›    2019 rok 8
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1468
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1516
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki 1092
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 797
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 40874
     Rok 2019 5078
     Rok 2018 19795
     Rok 2017 18043
     Rok 2016 15058
   Zapytania cenowe 16034
     Rok 2019 3974
     Rok 2018 17930
     Rok 2017 20256
     Rok 2016 23435
     Archiwum 2741
    ›    Rok 2012 7652
    ›    Rok 2013 7039
    ›    Rok 2014 10697
    ›    Rok 2015 22352
   Gospodarka nieruchomościami 3471
     Rok 2019 72
     Rok 2018 725
     Rok 2017 951
     Rok 2016 889
     Rok 2015 8131
     Rok 2014 781
     Rok 2012 1624
   Roczny plan zamówień 691
     2018 200
     2017 328
   Archiwum 2409
     Rok 2015 23116
     Rok 2014 12694
     Rok 2013 8880
     Rok 2012 8829
     Rok 2011 19600
     Rok 2010 14328
     Rok 2009 12051
     Rok 2008 11694
     Rok 2007 26124
     Rok 2006 10658
     Rok 2005 2828
     Rok 2004 3648
     Rok 2003 1357
   Regulaminy 2803
Załatwianie Spraw
   Karty usług 3580
     Referat Organizacyjny 1165
     Referat Finansów i Podatków 2373
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2457
     Urząd Stanu Cywilnego 3113
     Referat Oświaty 349
     Referat Planowania Przestrzennego i Rozwoju Gminy 430
     Samodzielne Stanowisko ds. bhp, OC, spraw wojskowych i transportu 523
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2110
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr. 702
   Udostępnianie informacji publicznej 1909
   Ułatwienia dostępu 654
   Zgromadzenia 1217
Wybory
   Wybory Samorządowe 2018 1750
   Archiwum 717
     Wybory parlamentarne 2015 2112
     Referendum ogólnokrajowe 2015 951
     Wybory Prezydenta RP 2015 1191
     Wybory Samorządowe 2014 3696
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1164
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 3881
     Wybory do Izb Rolniczych 2011 2265
     Wybory Samorządowe 2010 6312
     Wybory Prezydenta RP 2010 5193
     Referendum Gminne 5050
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 4120
     Wybory uzupełniające 2008 5387
     Wybory 2007 3478
Inne
   Jednostki organizacyjne 5110
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1477
    ›    Kontakt 742
    ›    Sprawozdania 861
    ›    Dokumenty statutowe 1028
    ›    Kierownictwo 578
    ›    Regulaminy 179
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 3233
    ›    Kontakt 1110
    ›    Kierownictwo 1034
    ›    Statut 8469
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1519
    ›    Kontakt 1339
    ›    Kierownictwo 1004
    ›    Statut 737
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 476
    ›    Zarządzenia 855
     Placówki Edukacyjne 5021
   SOŁECTWA 2494
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 435
     Sołectwo Bagatelka 806
    ›    Statut 462
    ›    Sołtys 725
    ›    Rada Sołecka 555
    ›    Zebrania Wiejskie 742
     Sołectwo Góry 508
    ›    Statut 361
    ›    Sołtys 576
    ›    Rada Sołecka 420
    ›    Zebrania Wiejskie 651
     Sołectwo Kopaniny 547
    ›    Statut 359
    ›    Sołtys 562
    ›    Rada Sołecka 392
    ›    Zebrania Wiejskie 564
     Sołectwo Nowy Ochędzyn 681
    ›    Statut 428
    ›    Sołtys 626
    ›    Rada Sołecka 440
    ›    Zebrania Wiejskie 698
     Sołectwo Pichlice 550
    ›    Statut 345
    ›    Sołtys 501
    ›    Rada Sołecka 392
    ›    Zebrania Wiejskie 672
     Sołectwo Prusak 618
    ›    Statut 381
    ›    Sołtys 533
    ›    Rada Sołecka 395
    ›    Zebrania Wiejskie 562
     Sołectwo Ryś 535
    ›    Statut 331
    ›    Sołtys 518
    ›    Rada Sołecka 409
    ›    Zebrania Wiejskie 647
     Sołectwo Sokolniki 767
    ›    Statut 389
    ›    Sołtys 832
    ›    Rada Sołecka 423
    ›    Zebrania Wiejskie 617
     Sołectwo Stary Ochędzyn 530
    ›    Statut 440
    ›    Sołtys 536
    ›    Rada Sołecka 441
    ›    Zebrania Wiejskie 727
     Sołectwo Tyble 552
    ›    Statut 421
    ›    Sołtys 508
    ›    Rada Sołecka 454
    ›    Zebrania Wiejskie 614
     Sołectwo Walichnowy 662
    ›    Statut 446
    ›    Sołtys 542
    ›    Rada Sołecka 465
    ›    Zebrania Wiejskie 801
     Sołectwo Wiktorówek 471
    ›    Statut 361
    ›    Sołtys 446
    ›    Rada Sołecka 356
    ›    Zebrania Wiejskie 530
     Sołectwo Zdzierczyzna 413
    ›    Statut 359
    ›    Sołtys 451
    ›    Rada Sołecka 464
    ›    Zebrania Wiejskie 490
   Organizacje pozarządowe 27601
   Kontrole i audyty 2451
     Kontrole zewnętrzne 1027
    ›    2009 531
    ›    2010 578
    ›    2011 738
    ›    2012 522
    ›    2013 567
    ›    2014 505
     Kontrole wewnętrzne 774
    ›    2011 434
    ›    2012 427
    ›    2013 484
    ›    2014 443
     Audyty 1050
    ›    2011 468
    ›    2012 409
     Kontrola zarządcza 513
    ›    2012 379
    ›    2013 377
   Oświadczenia majątkowe 10873
     Wójt 3094
    ›    Sylwester Skrzypek 3346
    ›    Renata Świeściak 2754
    ›    Werbicka Maria 2831
    ›    Zychla Elżbieta 2323
    ›     Olek Aurelia 1707
     Urząd Gminy 4112
    ›    Danuta Janiaczyk-Wolna 1599
    ›    Kałuża Krystyna 1320
    ›    Bagiński Bogusław 728
    ›    Henryk Niedźwiecki 495
    ›    Ewa Bartosiewicz 767
    ›    Rafał Barszczewski 630
    ›    Katarzyna Krzyżanowska 603
    ›    Małgorzata Krajewska 615
    ›    Barbara Sawicka 108
    ›    Lidia Beljulji 231
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014 1999
    ›    Depta Krzysztof 1319
    ›    Domagała Zdzisława 916
    ›    Frankowski Jacek 945
    ›    Kowalczyk Aleksandra 1033
    ›    Kowalczyk Grzegorz 1087
    ›    Kowalczyk Sylwia 1135
    ›    Lerka Grzegorz 1249
    ›    Misiek Grzegorz 1203
    ›    Otorowski Antoni 913
    ›    Rembecki Jarosław 1113
    ›    Wójcik Jolanta 1280
    ›    Kadłubek Agnieszka 1028
    ›    Lerka Kamila 1402
    ›    Jopek Ewa 1127
    ›    Strzelczyk Marek 939
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018 1893
    ›    Bartosz Górka 953
    ›    Ewa Jopek 910
    ›    Agnieszka Kadłubek 767
    ›    Grzegorz Kowalczyk 668
    ›    Zbigniew Kowalczyk 691
    ›    Rafał Lasota 633
    ›    Gabriela Malik 915
    ›    Marek Małecki 614
    ›    Zdzisław Mielczarek 475
    ›    Adrian Niedźwiecki 557
    ›    Antoni Otorowski 707
    ›    Rafał Prukop 840
    ›    Jarosław Rembecki 555
    ›    Tomasz Rosiński 708
    ›    Radosław Szkudlarek 842
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2018-2023 42
    ›    Bartosz Górka 20
    ›    Roman Jagielski 10
    ›    Agnieszka Kadłubek 12
    ›    Grzegorz Kowalczyk 9
    ›    Zbigniew Kowalczyk 9
    ›    Dariusz Kowalewski 21
    ›    Rafał Lasota 7
    ›    Marek Małecki 13
    ›    Zdzisław Mielczarek 8
    ›    Antoni Otorowski 13
    ›    Rafał Prukop 19
    ›    Jarosław Rembecki 14
    ›    Tomasz Rosiński 7
    ›    Bogdan Stanek 15
    ›    Radosław Szkudlarek 19
     Dyrektorzy placówek oświatowych 2951
    ›    Frankowska Anna 2515
    ›    Suchy Olga 2634
    ›    Mielczarek Ilona 2583
    ›    Malinowska Mirosława 2709
    ›    Pawlaczyk Renata 1912
    ›    Jamróz Iwona 1602
    ›    Michał Hącel 516
    ›    Anna Chojnacka 81
    ›    Marta Mieszała 69
    ›    Wydmuch Barbara 2268
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 1836
    ›    Jaroch Cygan Mariola 1727
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 861
    ›    Siwik Zofia 1134
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1339
    ›    Aneta Możdżanowska 1378
    ›    Beata Waniek 442
     Wzory oświadczeń majątkowych 315
   Rządowe Centrum Legislacji 1944
   Pomoc publiczna 1818
     2018 92
     2017 36
     2016 113
     2015 897
     2014 462
     2013 526
     2012 532
   Ponowne wykorzystanie informacji 787
   Redakcja Biuletynu 3231
   RODO 45