Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1181391
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ138028
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 138028
   Ogłoszenia 67655
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 33520
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 1906
   Godziny urzędowania 4053
   Organizacja urzędu 8225
   Struktura organizacyjna 6635
     schemat organizacyjny 2811
   Skarbnik 4470
   Rejestry i ewidencje 2334
     Rejestr Instytucji Kultury 845
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury 859
   Nieodpłatna pomoc prawna 716
Organy
   Wójt Gminy 11062
     Kompetencje 1494
     Kontakt 1388
     Zarządzenia 2004-2015 5481
    ›    2004 4792
    ›    2005 6382
    ›    2006 3540
    ›    2007 4151
    ›    2008 4364
    ›    2009 8122
    ›    2010 7195
    ›    2011 4772
    ›    2012 3050
    ›    2013 2842
    ›    2014 2075
    ›    2015 2057
     Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy 942
    ›    2016 1285
    ›    2017 491
     Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów 552
    ›    2016 776
    ›    2017 268
   Rada Gminy 11251
     Przewodniczący Rady 2017
     Skład Rady 5231
     Regulamin 1334
     Plan Pracy Rady 1740
     Sesje 4414
    ›    Kalendarium 877
    ›    Planowane - harmonogram roczny 789
    ›    Podsumowanie sesji 887
    ›    Najbliższa sesja 4503
    ›    Projektowanie aktów normatywnych 765
     Uchwały Rady Gminy 5851
    ›    2002 6240
    ›    2003 6624
    ›    2004 7361
    ›    2005 11855
    ›    2006 9232
    ›    2007 7665
    ›    2008 8149
    ›    2009 7693
    ›    2010 16948
    ›    2011 5041
    ›    2012 3037
    ›    2013 2958
    ›    2014 2239
    ›    2015 1843
    ›    2016 1175
    ›    2017 342
     Projekty Uchwał 1130
    ›    2013 270
    ›    2015 356
    ›    2016 521
    ›    2017 263
     Dyżury radnych 1430
     Kontakt z radnymi 1501
   Komisje Rady 3400
     Komisja Rozwoju Gminy 48
    ›    Przedmiot działania 35
    ›    Skład osobowy 30
    ›    Plan pracy i sprawozdania 25
    ›    Posiedzenia komisji 43
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1360
    ›    Przedmiot działania 721
    ›    Skład osobowy 1450
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1079
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 947
    ›    Przedmiot działania 604
    ›    Skład osobowy 988
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1333
    ›    Posiedzenia komisji 442
    ›    Uchwały komisji 415
     Komisja Rewizyjna 1044
    ›    Przedmiot działania 437
    ›    Skład osobowy 1181
    ›    Plan pracy i sprawozdania 973
    ›    Posiedzenia komisji 559
    ›    Uchwały komisji 443
     Komisja Rolnictwa 918
    ›    Przedmiot działania 575
    ›    Skład osobowy 1005
    ›    Plan pracy i działania 793
    ›    Posiedzenia komisji 388
    ›    Uchwały komisji 380
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy 230
    ›    Posiedzenia komisji 330
     Doraźna Komisja Statutowa 194
    ›    Przedmiot działania 151
    ›    Skład osobowy 139
    ›    Posiedzenia komisji 201
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego 814
   Statut 4493
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 1597
   Budżet 4391
     Projekty 2862
     Uchwały Budżetowe 1221
    ›    2011 554
    ›    2013 562
    ›    2014 211
    ›    2015 239
    ›    2016 309
    ›    2017 221
     Podstawowe informacje o budżecie 1473
    ›    2005 535
    ›    2006 610
    ›     2007 752
    ›    2008 715
    ›    2009 899
    ›    2015 459
    ›    2014 287
    ›    2016 275
    ›    2017 38
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1122
   Sprawozdania 3370
     Rok 2017 74
     Rok 2016 422
     Rok 2015 605
     Rok 2014 717
    ›    Rok 2006 777
    ›    Rok 2007 946
    ›    Rok 2008 1001
    ›    Rok 2009 1737
    ›    Rok 2010 1457
    ›    Rok 2011 1623
    ›    Rok 2012 1340
    ›    Rok 2013 1314
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013 202
     Sprawozdania archiwalne 2000-2005 1076
   Podatki 4332
     Podatek od nieruchomości 3779
    ›    Podmiot opodatkowania 659
    ›    Przedmiot opodatkowania 685
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 576
    ›    Termin płatności 632
    ›    Stawki podatku 852
     Podatek od środków transportowych 3991
     Podatek rolny 2644
     Podatek leśny 1351
     Opłata od posiadania psów 1231
     Inkaso 966
     Opłata targowa 1061
     Informacje w sprawach podatków 1216
     Zwolnienia podatkowe 280
   Strategie 4502
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki 13382
     Kadencja 2014 -2018 661
     Kadencja 2010 -2014 413
     Kadencja 2006 -2010 520
   Zagospodarowanie przestrzenne 8486
     Studium i plany 93
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 51
   Ochrona środowiska 4023
     Wycinka drzew i krzewów 996
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski 1128
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia 4475
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki 1014
     Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1644
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 804
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców 753
     Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki 2049
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 550
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 1045
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców 486
     Rejestr działalności regulowanej 736
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 520
    ›    2013 rok 701
    ›    2014 rok 639
    ›    2015 rok 576
    ›    2016 rok 329
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 74
    ›    2017 rok 108
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1170
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1137
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki 868
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 598
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 35633
     Rok 2017 13366
     Rok 2016 14648
     Rok 2015 20321
   Zapytania cenowe 9741
     Rok 2017 11777
     Rok 2016 18933
     Rok 2015 19158
     Archiwum 2587
    ›    Rok 2012 7382
    ›    Rok 2013 6779
    ›    Rok 2014 10497
   Gospodarka nieruchomościami 2955
     Rok 2017 315
     Rok 2016 762
     Rok 2015 4910
     Rok 2014 699
     Rok 2012 1446
   Roczny plan zamówień 224
     2017 170
   Archiwum 2134
     Rok 2014 12472
     Rok 2013 8673
     Rok 2012 8565
     Rok 2011 19365
     Rok 2010 14144
     Rok 2009 11869
     Rok 2008 11532
     Rok 2007 25866
     Rok 2006 10432
     Rok 2005 2718
     Rok 2004 3551
     Rok 2003 1240
   Regulaminy 2590
Załatwianie Spraw
   Karty usług 2999
     Referat Organizacyjny - karty usług część 1 3382
     Referat Organizacyjny - karty usług część 2 953
     Referat Finansów i Podatków 2081
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 1994
     Urząd Stanu Cywilnego 2858
     Referat Oświaty 230
     Referat Planowania Przestrzennego i Rozwoju Gminy 224
     Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i BHP 391
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1859
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr. 439
   Udostępnianie informacji publicznej 1669
   Ułatwienia dostępu 417
   Skargi i wnioski 1501
   Petycje 301
   Zgromadzenia 439
Wybory
   Wybory parlamentarne 2015 1788
   Referendum ogólnokrajowe 2015 725
   Wybory Prezydenta RP 2015 1012
   Archiwum 490
     Wybory Samorządowe 2014 3434
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1041
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 3712
     Wybory do Izb Rolniczych 2011 2169
     Wybory Samorządowe 2010 6048
     Wybory Prezydenta RP 2010 4975
     Referendum Gminne 4887
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 3939
     Wybory uzupełniające 2008 5182
     Wybory 2007 3337
Inne
   Jednostki organizacyjne 4664
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1251
    ›    Kontakt 554
    ›    Sprawozdania 634
    ›    Dokumenty statutowe 800
    ›    Kierownictwo 431
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 2778
    ›    Kontakt 944
    ›    Kierownictwo 903
    ›    Statut 8342
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1261
    ›    Kontakt 932
    ›    Kierownictwo 756
    ›    Statut 613
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 349
    ›    Zarządzenia 598
     Placówki Edukacyjne 4847
   SOŁECTWA 1701
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 246
     Sołectwo Bagatelka 564
    ›    Statut 338
    ›    Sołtys 507
    ›    Rada Sołecka 385
    ›    Zebrania Wiejskie 535
     Sołectwo Góry 385
    ›    Statut 253
    ›    Sołtys 346
    ›    Rada Sołecka 256
    ›    Zebrania Wiejskie 414
     Sołectwo Kopaniny 394
    ›    Statut 264
    ›    Sołtys 366
    ›    Rada Sołecka 278
    ›    Zebrania Wiejskie 406
     Sołectwo Nowy Ochędzyn 386
    ›    Statut 255
    ›    Sołtys 368
    ›    Rada Sołecka 275
    ›    Zebrania Wiejskie 498
     Sołectwo Pichlice 385
    ›    Statut 275
    ›    Sołtys 334
    ›    Rada Sołecka 268
    ›    Zebrania Wiejskie 478
     Sołectwo Prusak 463
    ›    Statut 281
    ›    Sołtys 384
    ›    Rada Sołecka 279
    ›    Zebrania Wiejskie 437
     Sołectwo Ryś 412
    ›    Statut 259
    ›    Sołtys 353
    ›    Rada Sołecka 279
    ›    Zebrania Wiejskie 452
     Sołectwo Sokolniki 513
    ›    Statut 252
    ›    Sołtys 508
    ›    Rada Sołecka 261
    ›    Zebrania Wiejskie 482
     Sołectwo Stary Ochędzyn 364
    ›    Statut 298
    ›    Sołtys 343
    ›    Rada Sołecka 276
    ›    Zebrania Wiejskie 481
     Sołectwo Tyble 392
    ›    Statut 271
    ›    Sołtys 318
    ›    Rada Sołecka 312
    ›    Zebrania Wiejskie 428
     Sołectwo Walichnowy 423
    ›    Statut 286
    ›    Sołtys 340
    ›    Rada Sołecka 292
    ›    Zebrania Wiejskie 583
     Sołectwo Wiktorówek 347
    ›    Statut 235
    ›    Sołtys 310
    ›    Rada Sołecka 241
    ›    Zebrania Wiejskie 349
     Sołectwo Zdzierczyzna 313
    ›    Statut 263
    ›    Sołtys 336
    ›    Rada Sołecka 319
    ›    Zebrania Wiejskie 374
   Organizacje pozarządowe 12336
   Kontrole i audyty 2075
     Kontrole zewnętrzne 883
    ›    2009 395
    ›    2010 455
    ›    2011 609
    ›    2012 419
    ›    2013 437
    ›    2014 367
     Kontrole wewnętrzne 689
    ›    2011 345
    ›    2012 293
    ›    2013 370
    ›    2014 332
     Audyty 931
    ›    2011 334
    ›    2012 302
     Kontrola zarządcza 431
    ›    2012 271
    ›    2013 275
   Oświadczenia majątkowe 8747
     Wójt 2583
    ›    Sylwester Skrzypek 2556
    ›    Renata Świeściak 2390
    ›    Werbicka Maria 2649
    ›    Zychla Elżbieta 2052
    ›     Olek Aurelia 1424
     Urząd Gminy 3120
    ›    Danuta Janiaczyk-Wolna 1409
    ›    Kałuża Krystyna 1047
    ›    Bagiński Bogusław 391
    ›    Henryk Niedźwiecki 247
    ›    Ewa Bartosiewicz 306
    ›    Rafał Barszczewski 293
    ›    Katarzyna Krzyżanowska 258
    ›    Małgorzata Krajewska 232
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014 1839
    ›    Depta Krzysztof 1134
    ›    Domagała Zdzisława 774
    ›    Frankowski Jacek 786
    ›    Kowalczyk Aleksandra 852
    ›    Kowalczyk Grzegorz 845
    ›    Kowalczyk Sylwia 871
    ›    Lerka Grzegorz 936
    ›    Misiek Grzegorz 967
    ›    Otorowski Antoni 726
    ›    Rembecki Jarosław 971
    ›    Wójcik Jolanta 1052
    ›    Kadłubek Agnieszka 832
    ›    Lerka Kamila 1135
    ›    Jopek Ewa 969
    ›    Strzelczyk Marek 797
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018 1087
    ›    Bartosz Górka 650
    ›    Ewa Jopek 518
    ›    Agnieszka Kadłubek 464
    ›    Grzegorz Kowalczyk 399
    ›    Zbigniew Kowalczyk 413
    ›    Rafał Lasota 376
    ›    Gabriela Malik 537
    ›    Marek Małecki 365
    ›    Zdzisław Mielczarek 325
    ›    Adrian Niedźwiecki 364
    ›    Antoni Otorowski 381
    ›    Rafał Prukop 517
    ›    Jarosław Rembecki 375
    ›    Tomasz Rosiński 459
    ›    Radosław Szkudlarek 474
     Dyrektorzy placówek oświatowych 2441
    ›    Frankowska Anna 2216
    ›    Suchy Olga 2289
    ›    Mielczarek Ilona 2382
    ›    Malinowska Mirosława 2423
    ›    Pawlaczyk Renata 1682
    ›    Jamróz Iwona 1326
    ›    Michał Hącel 230
    ›    Wydmuch Barbara 1894
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 1489
    ›    Jaroch Cygan Mariola 1408
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 660
    ›    Siwik Zofia 710
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1203
    ›    Aneta Możdżanowska 1187
    ›    Beata Waniek 228
     Wzory oświadczeń majątkowych 190
   Rządowe Centrum Legislacji 1752
   Pomoc publiczna 1504
     2016 7
     2015 541
     2014 418
     2013 468
     2012 484
   Ponowne wykorzystanie informacji 428
   Redakcja Biuletynu 2915