Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1269619
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ149160
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 149160
   Ogłoszenia 70035
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 35184
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 2564
   Godziny urzędowania 4270
   Organizacja urzędu 8907
   Struktura organizacyjna 7067
   Skarbnik 4887
   Rejestry i ewidencje 2544
     Rejestr Instytucji Kultury 978
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury 947
   Nieodpłatna pomoc prawna 958
Organy
   Wójt Gminy 11393
     Kompetencje 1554
     Kontakt 1447
     Zarządzenia 2004-2015 5571
    ›    2004 4960
    ›    2005 6600
    ›    2006 3700
    ›    2007 4366
    ›    2008 4582
    ›    2009 8252
    ›    2010 7355
    ›    2011 4973
    ›    2012 3237
    ›    2013 3009
    ›    2014 2241
    ›    2015 2275
     Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy 1079
    ›    2016 1474
    ›    2017 792
     Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów 624
    ›    2016 937
    ›    2017 459
   Rada Gminy 11826
     Przewodniczący Rady 2101
     Skład Rady 5411
     Regulamin 1392
     Plan Pracy Rady 1924
     Sesje 4595
    ›    Najbliższa sesja 4833
    ›    Projektowanie aktów normatywnych 823
     Uchwały Rady Gminy 6227
    ›    2002 6411
    ›    2003 6801
    ›    2004 7563
    ›    2005 12105
    ›    2006 9488
    ›    2007 7919
    ›    2008 8495
    ›    2009 7915
    ›    2010 17205
    ›    2011 5225
    ›    2012 3169
    ›    2013 3103
    ›    2014 2460
    ›    2015 2091
    ›    2016 1458
    ›    2017 753
     Projekty Uchwał 1268
    ›    2013 338
    ›    2015 483
    ›    2016 620
    ›    2017 435
     Dyżury radnych 1491
     Kontakt z radnymi 1600
   Komisje Rady 3560
     Komisja Rozwoju Gminy 117
    ›    Przedmiot działania 104
    ›    Skład osobowy 75
    ›    Plan pracy i sprawozdania 88
    ›    Posiedzenia komisji 122
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1406
    ›    Przedmiot działania 792
    ›    Skład osobowy 1571
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1215
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 988
    ›    Przedmiot działania 669
    ›    Skład osobowy 1079
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1517
    ›    Posiedzenia komisji 530
    ›    Uchwały komisji 484
     Komisja Rewizyjna 1102
    ›    Przedmiot działania 524
    ›    Skład osobowy 1268
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1139
    ›    Posiedzenia komisji 608
    ›    Uchwały komisji 524
     Komisja Rolnictwa 955
    ›    Przedmiot działania 647
    ›    Skład osobowy 1092
    ›    Plan pracy i działania 908
    ›    Posiedzenia komisji 433
    ›    Uchwały komisji 459
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy 287
    ›    Posiedzenia komisji 491
     Doraźna Komisja Statutowa 240
    ›    Przedmiot działania 242
    ›    Skład osobowy 187
    ›    Posiedzenia komisji 344
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego 1040
   Statut 4621
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 1804
   Budżet 4599
     Projekty 3108
     Uchwały Budżetowe 1304
    ›    2011 604
    ›    2013 653
    ›    2014 332
    ›    2015 352
    ›    2016 402
    ›    2017 376
    ›    2018 51
     Podstawowe informacje o budżecie 1534
    ›    2005 577
    ›    2006 670
    ›     2007 819
    ›    2008 793
    ›    2009 928
    ›    2015 552
    ›    2014 353
    ›    2016 414
    ›    2017 117
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1188
   Sprawozdania 3556
     Rok 2017 216
     Rok 2016 557
     Rok 2015 739
     Rok 2014 840
    ›    Rok 2006 836
    ›    Rok 2007 999
    ›    Rok 2008 1051
    ›    Rok 2009 1856
    ›    Rok 2010 1648
    ›    Rok 2011 1833
    ›    Rok 2012 1479
    ›    Rok 2013 1479
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013 247
     Sprawozdania archiwalne 2000-2005 1167
   Podatki 4694
     Podatek od nieruchomości 4196
     Podatek od środków transportowych 4150
     Podatek rolny 2970
     Podatek leśny 1493
     Opłata od posiadania psów 1288
     Inkaso 1004
     Opłata targowa 1104
     Informacje w sprawach podatków 1296
     Zwolnienia podatkowe 376
   Strategie 4652
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki 13539
     Kadencja 2014 -2018 792
     Kadencja 2010 -2014 512
     Kadencja 2006 -2010 643
   Zagospodarowanie przestrzenne 8967
     Studium i plany 309
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 154
   Ochrona środowiska 4193
     Wycinka drzew i krzewów 1051
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski 1183
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia 4618
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki 1048
     Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1869
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 833
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców 845
     Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki 2220
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 639
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 1163
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców 575
     Rejestr działalności regulowanej 823
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 610
    ›    2013 rok 854
    ›    2014 rok 832
    ›    2015 rok 723
    ›    2016 rok 474
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 158
    ›    2017 rok 257
    ›    2018 rok 53
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1359
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1331
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki 962
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 720
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 37338
     Rok 2018 5256
     Rok 2017 17816
     Rok 2016 14952
   Zapytania cenowe 11683
     Rok 2018 4498
     Rok 2017 17144
     Rok 2016 20493
     Archiwum 2685
    ›    Rok 2012 7586
    ›    Rok 2013 6979
    ›    Rok 2014 10624
    ›    Rok 2015 20279
   Gospodarka nieruchomościami 3139
     Rok 2018 99
     Rok 2017 531
     Rok 2016 832
     Rok 2015 6016
     Rok 2014 736
     Rok 2012 1536
   Roczny plan zamówień 461
     2018 46
     2017 261
   Archiwum 2241
     Rok 2015 21304
     Rok 2014 12642
     Rok 2013 8837
     Rok 2012 8759
     Rok 2011 19518
     Rok 2010 14288
     Rok 2009 12014
     Rok 2008 11624
     Rok 2007 26025
     Rok 2006 10578
     Rok 2005 2741
     Rok 2004 3582
     Rok 2003 1272
   Regulaminy 2699
Załatwianie Spraw
   Karty usług 3189
     Referat Organizacyjny - karty usług część 1 3567
     Referat Organizacyjny - karty usług część 2 1068
     Referat Finansów i Podatków 2209
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2129
     Urząd Stanu Cywilnego 2983
     Referat Oświaty 274
     Referat Planowania Przestrzennego i Rozwoju Gminy 318
     Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i BHP 450
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1969
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr. 587
   Udostępnianie informacji publicznej 1758
   Ułatwienia dostępu 524
   Zgromadzenia 561
Wybory
   Wybory parlamentarne 2015 1947
   Referendum ogólnokrajowe 2015 859
   Wybory Prezydenta RP 2015 1104
   Archiwum 576
     Wybory Samorządowe 2014 3609
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1120
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 3831
     Wybory do Izb Rolniczych 2011 2209
     Wybory Samorządowe 2010 6249
     Wybory Prezydenta RP 2010 5165
     Referendum Gminne 5007
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 4081
     Wybory uzupełniające 2008 5316
     Wybory 2007 3443
Inne
   Jednostki organizacyjne 4805
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1343
    ›    Kontakt 645
    ›    Sprawozdania 739
    ›    Dokumenty statutowe 909
    ›    Kierownictwo 500
    ›    Regulaminy 61
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 2896
    ›    Kontakt 1010
    ›    Kierownictwo 962
    ›    Statut 8400
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1336
    ›    Kontakt 1094
    ›    Kierownictwo 856
    ›    Statut 674
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 411
    ›    Zarządzenia 758
     Placówki Edukacyjne 4905
   SOŁECTWA 1975
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 306
     Sołectwo Bagatelka 635
    ›    Statut 378
    ›    Sołtys 588
    ›    Rada Sołecka 453
    ›    Zebrania Wiejskie 675
     Sołectwo Góry 437
    ›    Statut 305
    ›    Sołtys 448
    ›    Rada Sołecka 317
    ›    Zebrania Wiejskie 539
     Sołectwo Kopaniny 441
    ›    Statut 319
    ›    Sołtys 464
    ›    Rada Sołecka 332
    ›    Zebrania Wiejskie 485
     Sołectwo Nowy Ochędzyn 485
    ›    Statut 308
    ›    Sołtys 456
    ›    Rada Sołecka 343
    ›    Zebrania Wiejskie 639
     Sołectwo Pichlice 441
    ›    Statut 305
    ›    Sołtys 406
    ›    Rada Sołecka 320
    ›    Zebrania Wiejskie 601
     Sołectwo Prusak 501
    ›    Statut 335
    ›    Sołtys 454
    ›    Rada Sołecka 335
    ›    Zebrania Wiejskie 519
     Sołectwo Ryś 458
    ›    Statut 292
    ›    Sołtys 401
    ›    Rada Sołecka 324
    ›    Zebrania Wiejskie 576
     Sołectwo Sokolniki 579
    ›    Statut 277
    ›    Sołtys 636
    ›    Rada Sołecka 334
    ›    Zebrania Wiejskie 566
     Sołectwo Stary Ochędzyn 420
    ›    Statut 352
    ›    Sołtys 379
    ›    Rada Sołecka 324
    ›    Zebrania Wiejskie 625
     Sołectwo Tyble 449
    ›    Statut 317
    ›    Sołtys 416
    ›    Rada Sołecka 372
    ›    Zebrania Wiejskie 567
     Sołectwo Walichnowy 487
    ›    Statut 344
    ›    Sołtys 427
    ›    Rada Sołecka 348
    ›    Zebrania Wiejskie 717
     Sołectwo Wiktorówek 390
    ›    Statut 269
    ›    Sołtys 361
    ›    Rada Sołecka 309
    ›    Zebrania Wiejskie 483
     Sołectwo Zdzierczyzna 347
    ›    Statut 318
    ›    Sołtys 394
    ›    Rada Sołecka 376
    ›    Zebrania Wiejskie 450
   Organizacje pozarządowe 17229
   Kontrole i audyty 2197
     Kontrole zewnętrzne 924
    ›    2009 449
    ›    2010 523
    ›    2011 692
    ›    2012 481
    ›    2013 503
    ›    2014 443
     Kontrole wewnętrzne 719
    ›    2011 383
    ›    2012 340
    ›    2013 436
    ›    2014 390
     Audyty 959
    ›    2011 389
    ›    2012 349
     Kontrola zarządcza 462
    ›    2012 299
    ›    2013 335
   Oświadczenia majątkowe 9178
     Wójt 2671
    ›    Sylwester Skrzypek 2837
    ›    Renata Świeściak 2565
    ›    Werbicka Maria 2746
    ›    Zychla Elżbieta 2215
    ›     Olek Aurelia 1545
     Urząd Gminy 3315
    ›    Danuta Janiaczyk-Wolna 1498
    ›    Kałuża Krystyna 1191
    ›    Bagiński Bogusław 555
    ›    Henryk Niedźwiecki 338
    ›    Ewa Bartosiewicz 472
    ›    Rafał Barszczewski 403
    ›    Katarzyna Krzyżanowska 384
    ›    Małgorzata Krajewska 434
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014 1882
    ›    Depta Krzysztof 1253
    ›    Domagała Zdzisława 847
    ›    Frankowski Jacek 821
    ›    Kowalczyk Aleksandra 976
    ›    Kowalczyk Grzegorz 966
    ›    Kowalczyk Sylwia 975
    ›    Lerka Grzegorz 1042
    ›    Misiek Grzegorz 1100
    ›    Otorowski Antoni 859
    ›    Rembecki Jarosław 1062
    ›    Wójcik Jolanta 1196
    ›    Kadłubek Agnieszka 968
    ›    Lerka Kamila 1279
    ›    Jopek Ewa 1075
    ›    Strzelczyk Marek 880
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018 1232
    ›    Bartosz Górka 776
    ›    Ewa Jopek 690
    ›    Agnieszka Kadłubek 619
    ›    Grzegorz Kowalczyk 492
    ›    Zbigniew Kowalczyk 497
    ›    Rafał Lasota 507
    ›    Gabriela Malik 675
    ›    Marek Małecki 503
    ›    Zdzisław Mielczarek 402
    ›    Adrian Niedźwiecki 454
    ›    Antoni Otorowski 542
    ›    Rafał Prukop 671
    ›    Jarosław Rembecki 427
    ›    Tomasz Rosiński 590
    ›    Radosław Szkudlarek 632
     Dyrektorzy placówek oświatowych 2520
    ›    Frankowska Anna 2340
    ›    Suchy Olga 2468
    ›    Mielczarek Ilona 2494
    ›    Malinowska Mirosława 2595
    ›    Pawlaczyk Renata 1811
    ›    Jamróz Iwona 1463
    ›    Michał Hącel 357
    ›    Wydmuch Barbara 2050
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 1553
    ›    Jaroch Cygan Mariola 1551
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 709
    ›    Siwik Zofia 887
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1245
    ›    Aneta Możdżanowska 1273
    ›    Beata Waniek 324
     Wzory oświadczeń majątkowych 209
   Rządowe Centrum Legislacji 1841
   Pomoc publiczna 1657
     2016 35
     2015 723
     2014 436
     2013 487
     2012 510
   Ponowne wykorzystanie informacji 637
   Redakcja Biuletynu 3054