Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1219831
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ141016
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 141016
   Ogłoszenia 68746
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 34320
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 2139
   Godziny urzędowania 4114
   Organizacja urzędu 8425
   Struktura organizacyjna 6778
     schemat organizacyjny 2897
   Skarbnik 4545
   Rejestry i ewidencje 2395
     Rejestr Instytucji Kultury 908
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury 898
   Nieodpłatna pomoc prawna 814
Organy
   Wójt Gminy 11187
     Kompetencje 1507
     Kontakt 1403
     Zarządzenia 2004-2015 5506
    ›    2004 4890
    ›    2005 6498
    ›    2006 3610
    ›    2007 4266
    ›    2008 4478
    ›    2009 8138
    ›    2010 7245
    ›    2011 4858
    ›    2012 3142
    ›    2013 2924
    ›    2014 2164
    ›    2015 2175
     Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy 1007
    ›    2016 1388
    ›    2017 687
     Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów 579
    ›    2016 867
    ›    2017 383
   Rada Gminy 11471
     Przewodniczący Rady 2044
     Skład Rady 5300
     Regulamin 1346
     Plan Pracy Rady 1843
     Sesje 4465
    ›    Kalendarium 919
    ›    Planowane - harmonogram roczny 833
    ›    Podsumowanie sesji 898
    ›    Najbliższa sesja 4623
    ›    Projektowanie aktów normatywnych 775
     Uchwały Rady Gminy 5996
    ›    2002 6308
    ›    2003 6719
    ›    2004 7452
    ›    2005 11950
    ›    2006 9344
    ›    2007 7785
    ›    2008 8330
    ›    2009 7755
    ›    2010 17030
    ›    2011 5136
    ›    2012 3090
    ›    2013 3017
    ›    2014 2348
    ›    2015 1976
    ›    2016 1307
    ›    2017 520
     Projekty Uchwał 1185
    ›    2013 300
    ›    2015 430
    ›    2016 564
    ›    2017 359
     Dyżury radnych 1447
     Kontakt z radnymi 1527
   Komisje Rady 3456
     Komisja Rozwoju Gminy 68
    ›    Przedmiot działania 46
    ›    Skład osobowy 38
    ›    Plan pracy i sprawozdania 34
    ›    Posiedzenia komisji 62
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1368
    ›    Przedmiot działania 743
    ›    Skład osobowy 1527
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1146
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 960
    ›    Przedmiot działania 626
    ›    Skład osobowy 1023
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1424
    ›    Posiedzenia komisji 477
    ›    Uchwały komisji 452
     Komisja Rewizyjna 1067
    ›    Przedmiot działania 475
    ›    Skład osobowy 1210
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1057
    ›    Posiedzenia komisji 564
    ›    Uchwały komisji 470
     Komisja Rolnictwa 926
    ›    Przedmiot działania 604
    ›    Skład osobowy 1036
    ›    Plan pracy i działania 833
    ›    Posiedzenia komisji 393
    ›    Uchwały komisji 413
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy 251
    ›    Posiedzenia komisji 419
     Doraźna Komisja Statutowa 208
    ›    Przedmiot działania 185
    ›    Skład osobowy 152
    ›    Posiedzenia komisji 281
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego 879
   Statut 4521
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 1659
   Budżet 4478
     Projekty 3030
     Uchwały Budżetowe 1253
    ›    2011 570
    ›    2013 602
    ›    2014 273
    ›    2015 304
    ›    2016 351
    ›    2017 306
     Podstawowe informacje o budżecie 1493
    ›    2005 544
    ›    2006 642
    ›     2007 773
    ›    2008 753
    ›    2009 905
    ›    2015 504
    ›    2014 324
    ›    2016 348
    ›    2017 52
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1152
   Sprawozdania 3416
     Rok 2017 98
     Rok 2016 476
     Rok 2015 660
     Rok 2014 769
    ›    Rok 2006 812
    ›    Rok 2007 960
    ›    Rok 2008 1019
    ›    Rok 2009 1799
    ›    Rok 2010 1568
    ›    Rok 2011 1745
    ›    Rok 2012 1418
    ›    Rok 2013 1396
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013 212
     Sprawozdania archiwalne 2000-2005 1122
   Podatki 4522
     Podatek od nieruchomości 3998
     Podatek od środków transportowych 4071
     Podatek rolny 2801
     Podatek leśny 1422
     Opłata od posiadania psów 1251
     Inkaso 974
     Opłata targowa 1073
     Informacje w sprawach podatków 1254
     Zwolnienia podatkowe 307
   Strategie 4545
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki 13409
     Kadencja 2014 -2018 708
     Kadencja 2010 -2014 460
     Kadencja 2006 -2010 568
   Zagospodarowanie przestrzenne 8708
     Studium i plany 169
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 79
   Ochrona środowiska 4066
     Wycinka drzew i krzewów 1011
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski 1144
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia 4539
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki 1021
     Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1781
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 808
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców 798
     Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki 2133
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 589
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 1114
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców 525
     Rejestr działalności regulowanej 772
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 560
    ›    2013 rok 785
    ›    2014 rok 751
    ›    2015 rok 662
    ›    2016 rok 407
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 117
    ›    2017 rok 190
    ›    2018 rok 3
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1278
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1240
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki 919
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 659
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 36332
     Rok 2018 386
     Rok 2017 17555
     Rok 2016 14893
   Zapytania cenowe 10486
     Rok 2018 316
     Rok 2017 16205
     Rok 2016 19765
     Archiwum 2637
    ›    Rok 2012 7493
    ›    Rok 2013 6901
    ›    Rok 2014 10575
    ›    Rok 2015 19687
   Gospodarka nieruchomościami 3012
     Rok 2017 407
     Rok 2016 798
     Rok 2015 5442
     Rok 2014 709
     Rok 2012 1483
   Roczny plan zamówień 293
     2017 199
   Archiwum 2165
     Rok 2015 20791
     Rok 2014 12557
     Rok 2013 8763
     Rok 2012 8649
     Rok 2011 19446
     Rok 2010 14218
     Rok 2009 11945
     Rok 2008 11576
     Rok 2007 25954
     Rok 2006 10511
     Rok 2005 2720
     Rok 2004 3558
     Rok 2003 1245
   Regulaminy 2614
Załatwianie Spraw
   Karty usług 3049
     Referat Organizacyjny - karty usług część 1 3474
     Referat Organizacyjny - karty usług część 2 1000
     Referat Finansów i Podatków 2146
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2050
     Urząd Stanu Cywilnego 2912
     Referat Oświaty 242
     Referat Planowania Przestrzennego i Rozwoju Gminy 262
     Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i BHP 411
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1875
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr. 463
   Udostępnianie informacji publicznej 1684
   Ułatwienia dostępu 430
   Zgromadzenia 460
Wybory
   Wybory parlamentarne 2015 1847
   Referendum ogólnokrajowe 2015 770
   Wybory Prezydenta RP 2015 1030
   Archiwum 502
     Wybory Samorządowe 2014 3556
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1080
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 3791
     Wybory do Izb Rolniczych 2011 2179
     Wybory Samorządowe 2010 6171
     Wybory Prezydenta RP 2010 5093
     Referendum Gminne 4957
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 4009
     Wybory uzupełniające 2008 5252
     Wybory 2007 3403
Inne
   Jednostki organizacyjne 4706
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1278
    ›    Kontakt 595
    ›    Sprawozdania 679
    ›    Dokumenty statutowe 846
    ›    Kierownictwo 455
    ›    Regulaminy 4
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 2824
    ›    Kontakt 969
    ›    Kierownictwo 924
    ›    Statut 8363
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1282
    ›    Kontakt 1012
    ›    Kierownictwo 803
    ›    Statut 647
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 386
    ›    Zarządzenia 683
     Placówki Edukacyjne 4861
   SOŁECTWA 1807
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 281
     Sołectwo Bagatelka 592
    ›    Statut 347
    ›    Sołtys 541
    ›    Rada Sołecka 425
    ›    Zebrania Wiejskie 616
     Sołectwo Góry 405
    ›    Statut 270
    ›    Sołtys 405
    ›    Rada Sołecka 294
    ›    Zebrania Wiejskie 495
     Sołectwo Kopaniny 413
    ›    Statut 296
    ›    Sołtys 426
    ›    Rada Sołecka 307
    ›    Zebrania Wiejskie 440
     Sołectwo Nowy Ochędzyn 435
    ›    Statut 279
    ›    Sołtys 417
    ›    Rada Sołecka 310
    ›    Zebrania Wiejskie 578
     Sołectwo Pichlice 408
    ›    Statut 288
    ›    Sołtys 367
    ›    Rada Sołecka 293
    ›    Zebrania Wiejskie 552
     Sołectwo Prusak 479
    ›    Statut 310
    ›    Sołtys 420
    ›    Rada Sołecka 314
    ›    Zebrania Wiejskie 477
     Sołectwo Ryś 433
    ›    Statut 273
    ›    Sołtys 376
    ›    Rada Sołecka 299
    ›    Zebrania Wiejskie 530
     Sołectwo Sokolniki 535
    ›    Statut 255
    ›    Sołtys 569
    ›    Rada Sołecka 299
    ›    Zebrania Wiejskie 522
     Sołectwo Stary Ochędzyn 391
    ›    Statut 325
    ›    Sołtys 352
    ›    Rada Sołecka 300
    ›    Zebrania Wiejskie 562
     Sołectwo Tyble 412
    ›    Statut 288
    ›    Sołtys 368
    ›    Rada Sołecka 343
    ›    Zebrania Wiejskie 506
     Sołectwo Walichnowy 448
    ›    Statut 312
    ›    Sołtys 389
    ›    Rada Sołecka 326
    ›    Zebrania Wiejskie 663
     Sołectwo Wiktorówek 370
    ›    Statut 244
    ›    Sołtys 341
    ›    Rada Sołecka 277
    ›    Zebrania Wiejskie 426
     Sołectwo Zdzierczyzna 325
    ›    Statut 294
    ›    Sołtys 368
    ›    Rada Sołecka 343
    ›    Zebrania Wiejskie 413
   Organizacje pozarządowe 14926
   Kontrole i audyty 2099
     Kontrole zewnętrzne 897
    ›    2009 420
    ›    2010 490
    ›    2011 646
    ›    2012 450
    ›    2013 473
    ›    2014 401
     Kontrole wewnętrzne 696
    ›    2011 361
    ›    2012 320
    ›    2013 406
    ›    2014 363
     Audyty 937
    ›    2011 362
    ›    2012 316
     Kontrola zarządcza 439
    ›    2012 284
    ›    2013 306
   Oświadczenia majątkowe 8897
     Wójt 2611
    ›    Sylwester Skrzypek 2707
    ›    Renata Świeściak 2486
    ›    Werbicka Maria 2703
    ›    Zychla Elżbieta 2138
    ›     Olek Aurelia 1479
     Urząd Gminy 3197
    ›    Danuta Janiaczyk-Wolna 1451
    ›    Kałuża Krystyna 1132
    ›    Bagiński Bogusław 477
    ›    Henryk Niedźwiecki 292
    ›    Ewa Bartosiewicz 383
    ›    Rafał Barszczewski 356
    ›    Katarzyna Krzyżanowska 316
    ›    Małgorzata Krajewska 355
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014 1861
    ›    Depta Krzysztof 1212
    ›    Domagała Zdzisława 813
    ›    Frankowski Jacek 792
    ›    Kowalczyk Aleksandra 927
    ›    Kowalczyk Grzegorz 920
    ›    Kowalczyk Sylwia 927
    ›    Lerka Grzegorz 1000
    ›    Misiek Grzegorz 1051
    ›    Otorowski Antoni 799
    ›    Rembecki Jarosław 1028
    ›    Wójcik Jolanta 1135
    ›    Kadłubek Agnieszka 908
    ›    Lerka Kamila 1217
    ›    Jopek Ewa 1036
    ›    Strzelczyk Marek 843
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018 1153
    ›    Bartosz Górka 727
    ›    Ewa Jopek 624
    ›    Agnieszka Kadłubek 556
    ›    Grzegorz Kowalczyk 449
    ›    Zbigniew Kowalczyk 461
    ›    Rafał Lasota 457
    ›    Gabriela Malik 616
    ›    Marek Małecki 445
    ›    Zdzisław Mielczarek 366
    ›    Adrian Niedźwiecki 417
    ›    Antoni Otorowski 474
    ›    Rafał Prukop 610
    ›    Jarosław Rembecki 390
    ›    Tomasz Rosiński 540
    ›    Radosław Szkudlarek 567
     Dyrektorzy placówek oświatowych 2465
    ›    Frankowska Anna 2272
    ›    Suchy Olga 2389
    ›    Mielczarek Ilona 2439
    ›    Malinowska Mirosława 2519
    ›    Pawlaczyk Renata 1764
    ›    Jamróz Iwona 1407
    ›    Michał Hącel 297
    ›    Wydmuch Barbara 1987
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 1515
    ›    Jaroch Cygan Mariola 1503
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 684
    ›    Siwik Zofia 809
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1215
    ›    Aneta Możdżanowska 1236
    ›    Beata Waniek 269
     Wzory oświadczeń majątkowych 192
   Rządowe Centrum Legislacji 1768
   Pomoc publiczna 1570
     2016 21
     2015 618
     2014 423
     2013 474
     2012 492
   Ponowne wykorzystanie informacji 521
   Redakcja Biuletynu 2964