główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 13399
   Dane podstawowe 171689
   Ogłoszenia 83104
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 45471
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 5397
   Godziny urzędowania 5030
   Organizacja urzędu 11646
   Sekretarz 5966
   Skarbnik 6157
   Rejestry i ewidencje 3395
     Rejestr Instytucji Kultury 1241
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury 1211
   Nieodpłatna pomoc prawna 1526
Organy
   Wójt Gminy 13181
     Kompetencje 1825
     Kontakt 1841
     Zarządzenia 2004-2015 5911
    ›    2004 5603
    ›    2005 7425
    ›    2006 4374
    ›    2007 5057
    ›    2008 5317
    ›    2009 9451
    ›    2010 9123
    ›    2011 6520
    ›    2012 4717
    ›    2013 4525
    ›    2014 3577
    ›    2015 4031
     Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy 1881
    ›    2016 2783
    ›    2017 1970
    ›    2018 1873
    ›    2019 1925
    ›    2020 1269
     Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów 1157
    ›    2016 1854
    ›    2017 1250
    ›    2018 239
    ›    2019 721
    ›    2020 310
     Raport o stanie Gminy Sokolniki 144
    ›    2019 185
    ›    2020 91
   Rada Gminy 14448
     Przewodniczący Rady 2548
     Skład Rady 6656
     Regulamin 1602
     Plan Pracy Rady 2458
     Sesje 5438
    ›    Sesje w poprzednich kadencjach 6593
    ›    Kadencja 2018-2023 1382
     Uchwały Rady Gminy 427
     Uchwały Rady Gminy - archiwum 7763
    ›    2002 7294
    ›    2003 7778
    ›    2004 8485
    ›    2005 13572
    ›    2006 10954
    ›    2007 8960
    ›    2008 9902
    ›    2009 9181
    ›    2010 19107
    ›    2011 6878
    ›    2012 4568
    ›    2013 4892
    ›    2014 4065
    ›    2015 4024
    ›    2016 3099
    ›    2017 2419
    ›    2018 2539
    ›    2019 3380
    ›    2020 653
     Projekty Uchwał 1724
    ›    2015 703
    ›    2016 1002
    ›    2017 856
    ›    2018 201
    ›    2019 245
    ›    2020 192
     Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2018 - 2023 596
     Dyżury radnych 1722
     Kontakt z radnymi 2041
     Nagrania i transmisja obrad Rady Gminy 130
     System Rada dla Mieszkańców 92
   Komisje Rady - kadencja 2018-2023 644
     Komisja Rozwoju Gminy 350
    ›    Przedmiot działania 158
    ›    Skład osobowy 184
    ›    Plan pracy i sprawozdania 211
    ›    Posiedzenia komisji 501
     Komisja Rewizyjna 250
    ›    Przedmiot działania 152
    ›    Skład osobowy 242
    ›    Plan pracy i sprawozdania 182
    ›    Posiedzenia komisji 275
     Komisja skarg, wniosków i petycji 215
    ›    Przedmiot działania 158
    ›    Skład osobowy 183
    ›    Plan pracy i sprawozdania 159
    ›    Posiedzenia komisji 213
     Doraźna komisja statutowa 93
    ›    Skład osobowy 68
    ›    Posiedzenia komisji 98
    ›    Plan pracy i sprawozdania 83
    ›    Przedmiot działania 66
   Komisje Rady - Archiwum 4043
     Komisja Rozwoju Gminy 329
    ›    Przedmiot działania 264
    ›    Skład osobowy 304
    ›    Plan pracy i sprawozdania 263
    ›    Posiedzenia komisji 579
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1603
    ›    Przedmiot działania 1014
    ›    Skład osobowy 1788
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1518
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 1182
    ›    Przedmiot działania 910
    ›    Skład osobowy 1304
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1957
    ›    Posiedzenia komisji 773
    ›    Uchwały komisji 702
     Komisja Rewizyjna 1347
    ›    Przedmiot działania 735
    ›    Skład osobowy 1485
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1486
    ›    Posiedzenia komisji 869
    ›    Uchwały komisji 715
     Komisja Rolnictwa 1159
    ›    Przedmiot działania 840
    ›    Skład osobowy 1346
    ›    Plan pracy i działania 1126
    ›    Posiedzenia komisji 604
    ›    Uchwały komisji 634
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy 492
    ›    Posiedzenia komisji 927
     Doraźna Komisja Statutowa 391
    ›    Przedmiot działania 439
    ›    Skład osobowy 424
    ›    Posiedzenia komisji 503
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego 2081
   Statut 5530
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 2536
   Budżet 5451
     Projekty 3979
    ›    PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2020 93
     Uchwały Budżetowe 1747
    ›    2011 781
    ›    2013 908
    ›    2014 600
    ›    2015 540
    ›    2016 767
    ›    2017 730
    ›    2018 615
    ›    2019 564
    ›    2020 210
     Podstawowe informacje o budżecie 1810
    ›    2005 774
    ›    2006 928
    ›     2007 1004
    ›    2008 969
    ›    2009 1093
    ›    2015 877
    ›    2014 523
    ›    2016 623
    ›    2017 351
   Sprawozdania 4286
     Rok 2020 88
     Rok 2019 262
     Rok 2018 181
     Rok 2017 754
     Rok 2016 916
     Rok 2015 1025
     Rok 2014 1039
    ›    Rok 2006 1012
    ›    Rok 2007 1189
    ›    Rok 2008 1262
    ›    Rok 2009 2055
    ›    Rok 2010 1964
    ›    Rok 2011 2107
    ›    Rok 2012 1652
    ›    Rok 2013 1722
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013 415
     Sprawozdania archiwalne 2000-2005 1392
   Podatki 6428
     Podatek od nieruchomości 6398
     Podatek od środków transportowych 4928
     Podatek rolny 4408
     Podatek leśny 1995
     Opłata od posiadania psów 1881
     Inkaso 1179
     Opłata targowa 1274
     Informacje w sprawach podatków 1644
     Zwolnienia podatkowe 984
   Strategie 5630
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki 14140
     Kadencja 2014 -2018 1471
     Kadencja 2010 -2014 949
     Kadencja 2006 -2010 1281
   Zagospodarowanie przestrzenne 11884
     Studium i plany 2038
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 882
   Ochrona środowiska 5299
     Wycinka drzew i krzewów 1439
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski 1597
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia 6139
     Decyzje środowiskowe 220
    ›    Wydane decyzje 84
    ›    Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2311
    ›    Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki 3365
    ›    Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców 1085
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 184
    ›    Informacje o postępowaniach 35
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 996
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 821
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 1402
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców 819
     Rejestr działalności regulowanej 1017
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 952
    ›    2013 rok 1075
    ›    2014 rok 996
    ›    2015 rok 986
    ›    2016 rok 686
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 414
    ›    2017 rok 510
    ›    2018 rok 293
    ›    2019 rok 115
    ›    2020 rok 94
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1844
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1854
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki 1277
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 1008
     Kalendarz polowań zbiorowych 16
   Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu 143
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 44399
     Rok 2020 8047
     Rok 2019 21595
     Rok 2018 20536
     Rok 2017 18676
     Rok 2016 15253
   Zapytania cenowe 22314
     Rok 2020 9070
     Rok 2019 21491
     Rok 2018 18766
     Rok 2017 25161
     Rok 2016 28186
     Archiwum 2906
    ›    Rok 2012 7981
    ›    Rok 2013 7503
    ›    Rok 2014 11004
    ›    Rok 2015 25053
   Gospodarka nieruchomościami 4004
     Rok 2020 380
     Rok 2019 288
     Rok 2018 927
     Rok 2017 1647
     Rok 2016 1009
     Rok 2015 10695
     Rok 2014 894
     Rok 2012 1723
   Roczny plan zamówień 1014
     2018 334
     2017 505
   Archiwum 2632
     Rok 2015 25709
     Rok 2014 12919
     Rok 2013 9133
     Rok 2012 9030
     Rok 2011 20096
     Rok 2010 14714
     Rok 2009 12291
     Rok 2008 11941
     Rok 2007 26578
     Rok 2006 10933
     Rok 2005 2949
     Rok 2004 3761
     Rok 2003 1460
   Regulaminy 3012
Załatwianie Spraw
   Karty usług 4579
     Referat Organizacyjny 1560
     Referat Finansów i Podatków 3004
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3701
     Urząd Stanu Cywilnego 3407
     Referat Oświaty 561
     Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy 702
     Samodzielne Stanowisko ds. bhp, OC, spraw wojskowych i transportu 673
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2390
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr. 950
   Udostępnianie informacji publicznej 2181
   Ułatwienia dostępu 837
   Petycje 1454
   Zgromadzenia 1404
Wybory
   Wybory Prezydenta RP 2020 634
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 567
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sokolniki 548
   Archiwum 944
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 379
     Wybory Samorządowe 2018 2329
     Wybory parlamentarne 2015 2530
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1232
     Wybory Prezydenta RP 2015 1395
     Wybory Samorządowe 2014 4062
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1351
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 4177
     Wybory do Izb Rolniczych 2011 2366
     Wybory Samorządowe 2010 6732
     Wybory Prezydenta RP 2010 5497
     Referendum Gminne 5267
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 4352
     Wybory uzupełniające 2008 5669
     Wybory 2007 3681
Inne
   Jednostki organizacyjne 5507
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1864
    ›    Kontakt 945
    ›    Sprawozdania 1125
    ›    Dokumenty statutowe 1172
    ›    Kierownictwo 696
    ›    Regulaminy 328
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 3867
    ›    Kontakt 1344
    ›    Kierownictwo 1211
    ›    Statut 8621
    ›    RODO 108
    ›    Zapytania cenowe 11
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2018
    ›    Kontakt 1784
    ›    Kierownictwo 1273
    ›    Statut 894
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 612
    ›    Zarządzenia 1058
    ›    RODO 140
    ›    Zapytania cenowe 189
    ›    Ogłoszenia o naborze 25
     Placówki Edukacyjne 5268
   SOŁECTWA 3414
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 566
     Sołectwo Bagatelka 1115
    ›    Statut 622
    ›    Sołtys 968
    ›    Rada Sołecka 779
    ›    Zebrania Wiejskie 1040
     Sołectwo Góry 681
    ›    Statut 479
    ›    Sołtys 717
    ›    Rada Sołecka 536
    ›    Zebrania Wiejskie 915
     Sołectwo Kopaniny 771
    ›    Statut 514
    ›    Sołtys 716
    ›    Rada Sołecka 543
    ›    Zebrania Wiejskie 805
     Sołectwo Nowy Ochędzyn 1085
    ›    Statut 557
    ›    Sołtys 870
    ›    Rada Sołecka 619
    ›    Zebrania Wiejskie 939
     Sołectwo Pichlice 819
    ›    Statut 455
    ›    Sołtys 674
    ›    Rada Sołecka 528
    ›    Zebrania Wiejskie 934
     Sołectwo Prusak 826
    ›    Statut 492
    ›    Sołtys 788
    ›    Rada Sołecka 521
    ›    Zebrania Wiejskie 829
     Sołectwo Ryś 761
    ›    Statut 451
    ›    Sołtys 681
    ›    Rada Sołecka 527
    ›    Zebrania Wiejskie 920
     Sołectwo Sokolniki 1115
    ›    Statut 509
    ›    Sołtys 1209
    ›    Rada Sołecka 583
    ›    Zebrania Wiejskie 1030
     Sołectwo Stary Ochędzyn 767
    ›    Statut 569
    ›    Sołtys 724
    ›    Rada Sołecka 589
    ›    Zebrania Wiejskie 987
     Sołectwo Tyble 832
    ›    Statut 534
    ›    Sołtys 675
    ›    Rada Sołecka 588
    ›    Zebrania Wiejskie 901
     Sołectwo Walichnowy 1019
    ›    Statut 559
    ›    Sołtys 830
    ›    Rada Sołecka 647
    ›    Zebrania Wiejskie 1170
     Sołectwo Wiktorówek 707
    ›    Statut 537
    ›    Sołtys 605
    ›    Rada Sołecka 502
    ›    Zebrania Wiejskie 792
     Sołectwo Zdzierczyzna 591
    ›    Statut 470
    ›    Sołtys 593
    ›    Rada Sołecka 599
    ›    Zebrania Wiejskie 728
   Organizacje pozarządowe 41619
   Kontrole i audyty 2710
     Kontrole zewnętrzne 1169
    ›    2009 638
    ›    2010 716
    ›    2011 915
    ›    2012 673
    ›    2013 708
    ›    2014 632
     Kontrole wewnętrzne 937
    ›    2011 552
    ›    2012 533
    ›    2013 596
    ›    2014 569
     Audyty 1153
    ›    2011 580
    ›    2012 531
     Kontrola zarządcza 618
    ›    2012 493
    ›    2013 508
   Oświadczenia majątkowe 12658
     Wójt 3467
    ›    Sylwester Skrzypek 4068
    ›    Renata Świeściak 3064
    ›    Werbicka Maria 3269
    ›    Zychla Elżbieta 2595
    ›     Olek Aurelia 2042
     Urząd Gminy 5103
    ›    Danuta Janiaczyk-Wolna 1755
    ›    Kałuża Krystyna 1513
    ›    Bagiński Bogusław 886
    ›    Henryk Niedźwiecki 716
    ›    Ewa Bartosiewicz 1101
    ›    Rafał Barszczewski 891
    ›    Katarzyna Krzyżanowska 900
    ›    Małgorzata Krajewska 801
    ›    Barbara Sawicka-Kanicka 426
    ›    Lidia Beljulji 713
    ›    Ryszard Grüner 214
    ›    Aleksandra Kukawska 204
    ›    Ewelina Kos 31
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014 2156
    ›    Depta Krzysztof 1519
    ›    Domagała Zdzisława 1098
    ›    Frankowski Jacek 1200
    ›    Kowalczyk Aleksandra 1229
    ›    Kowalczyk Grzegorz 1277
    ›    Kowalczyk Sylwia 1377
    ›    Lerka Grzegorz 1444
    ›    Misiek Grzegorz 1389
    ›    Otorowski Antoni 1104
    ›    Rembecki Jarosław 1311
    ›    Wójcik Jolanta 1515
    ›    Kadłubek Agnieszka 1220
    ›    Lerka Kamila 1680
    ›    Jopek Ewa 1369
    ›    Strzelczyk Marek 1168
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018 2163
    ›    Bartosz Górka 1939
    ›    Ewa Jopek 1269
    ›    Agnieszka Kadłubek 992
    ›    Grzegorz Kowalczyk 964
    ›    Zbigniew Kowalczyk 912
    ›    Rafał Lasota 925
    ›    Gabriela Malik 1214
    ›    Marek Małecki 823
    ›    Zdzisław Mielczarek 691
    ›    Adrian Niedźwiecki 761
    ›    Antoni Otorowski 1020
    ›    Rafał Prukop 1071
    ›    Jarosław Rembecki 790
    ›    Tomasz Rosiński 935
    ›    Radosław Szkudlarek 1067
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2018-2023 978
    ›    Bartosz Górka 304
    ›    Roman Jagielski 164
    ›    Agnieszka Kadłubek 332
    ›    Grzegorz Kowalczyk 169
    ›    Zbigniew Kowalczyk 244
    ›    Dariusz Kowalewski 244
    ›    Rafał Lasota 175
    ›    Marek Małecki 250
    ›    Zdzisław Mielczarek 145
    ›    Antoni Otorowski 170
    ›    Rafał Prukop 195
    ›    Jarosław Rembecki 213
    ›    Tomasz Rosiński 148
    ›    Bogdan Stanek 239
    ›    Radosław Szkudlarek 288
    ›    Henryk Niedźwiecki 192
     Dyrektorzy placówek oświatowych 3345
    ›    Frankowska Anna 2931
    ›    Suchy Olga 3218
    ›    Mielczarek Ilona 2981
    ›    Malinowska Mirosława 3366
    ›    Jamróz Iwona 1931
    ›    Michał Hącel 776
    ›    Anna Chojnacka 345
    ›    Marta Mieszała 220
    ›    Wydmuch Barbara 2710
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 2262
    ›    Jaroch Cygan Mariola 2178
    ›    Ewa Szandała 188
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 1005
    ›    Siwik Zofia 1539
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1524
    ›    Aneta Możdżanowska 1568
    ›    Beata Waniek 712
     Wzory oświadczeń majątkowych 428
   Powszechny Spis Rolny 2020 82
   Rządowe Centrum Legislacji 2140
   Pomoc publiczna 2119
     2020 70
     2019 126
     2018 228
     2017 156
     2016 216
     2015 1154
     2014 552
     2013 623
     2012 640
   Ponowne wykorzystanie informacji 1034
   Redakcja Biuletynu 3437
   Deklaracja dostępności 88
RODO
   Klauzule informacyjne 465
Łączna liczba odwiedzin:1727124