Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1290120
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ152352
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 152352
   Ogłoszenia 71000
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 35941
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 2834
     Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 44
   Godziny urzędowania 4314
   Organizacja urzędu 9094
   Sekretarz 4809
   Skarbnik 4988
   Rejestry i ewidencje 2597
     Rejestr Instytucji Kultury 987
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury 958
   Nieodpłatna pomoc prawna 992
Organy
   Wójt Gminy 11481
     Kompetencje 1564
     Kontakt 1457
     Zarządzenia 2004-2015 5589
    ›    2004 4969
    ›    2005 6608
    ›    2006 3710
    ›    2007 4373
    ›    2008 4590
    ›    2009 8259
    ›    2010 7377
    ›    2011 4987
    ›    2012 3247
    ›    2013 3023
    ›    2014 2248
    ›    2015 2293
     Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy 1114
    ›    2016 1488
    ›    2017 818
     Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów 642
    ›    2016 953
    ›    2017 470
   Rada Gminy 11927
     Przewodniczący Rady 2117
     Skład Rady 5448
     Regulamin 1401
     Plan Pracy Rady 1938
     Sesje 4619
    ›    Najbliższa sesja 4850
    ›    Projektowanie aktów normatywnych 830
     Uchwały Rady Gminy 6298
    ›    2002 6428
    ›    2003 6809
    ›    2004 7575
    ›    2005 12123
    ›    2006 9495
    ›    2007 7925
    ›    2008 8502
    ›    2009 7933
    ›    2010 17223
    ›    2011 5234
    ›    2012 3176
    ›    2013 3115
    ›    2014 2473
    ›    2015 2102
    ›    2016 1481
    ›    2017 792
     Projekty Uchwał 1284
    ›    2013 345
    ›    2015 490
    ›    2016 629
    ›    2017 452
     Dyżury radnych 1505
     Kontakt z radnymi 1615
   Komisje Rady 3585
     Komisja Rozwoju Gminy 134
    ›    Przedmiot działania 113
    ›    Skład osobowy 84
    ›    Plan pracy i sprawozdania 97
    ›    Posiedzenia komisji 133
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1420
    ›    Przedmiot działania 808
    ›    Skład osobowy 1582
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1226
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 1000
    ›    Przedmiot działania 682
    ›    Skład osobowy 1091
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1531
    ›    Posiedzenia komisji 539
    ›    Uchwały komisji 495
     Komisja Rewizyjna 1114
    ›    Przedmiot działania 536
    ›    Skład osobowy 1277
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1150
    ›    Posiedzenia komisji 616
    ›    Uchwały komisji 533
     Komisja Rolnictwa 964
    ›    Przedmiot działania 655
    ›    Skład osobowy 1101
    ›    Plan pracy i działania 919
    ›    Posiedzenia komisji 443
    ›    Uchwały komisji 468
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy 300
    ›    Posiedzenia komisji 500
     Doraźna Komisja Statutowa 251
    ›    Przedmiot działania 251
    ›    Skład osobowy 197
    ›    Posiedzenia komisji 352
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego 1105
   Statut 4650
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 1828
   Budżet 4637
     Projekty 3120
     Uchwały Budżetowe 1319
    ›    2011 614
    ›    2013 662
    ›    2014 341
    ›    2015 362
    ›    2016 411
    ›    2017 393
    ›    2018 69
     Podstawowe informacje o budżecie 1555
    ›    2005 587
    ›    2006 679
    ›     2007 829
    ›    2008 801
    ›    2009 936
    ›    2015 565
    ›    2014 361
    ›    2016 426
    ›    2017 131
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1194
   Sprawozdania 3590
     Rok 2017 231
     Rok 2016 562
     Rok 2015 748
     Rok 2014 851
    ›    Rok 2006 842
    ›    Rok 2007 1005
    ›    Rok 2008 1056
    ›    Rok 2009 1861
    ›    Rok 2010 1654
    ›    Rok 2011 1839
    ›    Rok 2012 1485
    ›    Rok 2013 1487
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013 254
     Sprawozdania archiwalne 2000-2005 1175
   Podatki 4732
     Podatek od nieruchomości 4268
     Podatek od środków transportowych 4160
     Podatek rolny 3013
     Podatek leśny 1508
     Opłata od posiadania psów 1303
     Inkaso 1011
     Opłata targowa 1112
     Informacje w sprawach podatków 1303
     Zwolnienia podatkowe 398
   Strategie 4683
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki 13561
     Kadencja 2014 -2018 806
     Kadencja 2010 -2014 518
     Kadencja 2006 -2010 649
   Zagospodarowanie przestrzenne 9087
     Studium i plany 354
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 182
   Ochrona środowiska 4236
     Wycinka drzew i krzewów 1069
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski 1193
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia 4635
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki 1057
     Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1895
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 839
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców 859
     Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki 2254
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 647
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 1168
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców 581
     Rejestr działalności regulowanej 831
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 618
    ›    2013 rok 862
    ›    2014 rok 839
    ›    2015 rok 731
    ›    2016 rok 482
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 164
    ›    2017 rok 264
    ›    2018 rok 61
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1370
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1352
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki 973
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 735
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 37687
     Rok 2018 8275
     Rok 2017 17846
     Rok 2016 14973
   Zapytania cenowe 12352
     Rok 2018 7445
     Rok 2017 17656
     Rok 2016 20967
     Archiwum 2691
    ›    Rok 2012 7598
    ›    Rok 2013 6990
    ›    Rok 2014 10635
    ›    Rok 2015 20634
   Gospodarka nieruchomościami 3165
     Rok 2018 126
     Rok 2017 594
     Rok 2016 840
     Rok 2015 6375
     Rok 2014 744
     Rok 2012 1544
   Roczny plan zamówień 507
     2018 93
     2017 271
   Archiwum 2259
     Rok 2015 21620
     Rok 2014 12649
     Rok 2013 8843
     Rok 2012 8763
     Rok 2011 19523
     Rok 2010 14294
     Rok 2009 12020
     Rok 2008 11630
     Rok 2007 26038
     Rok 2006 10585
     Rok 2005 2747
     Rok 2004 3588
     Rok 2003 1277
   Regulaminy 2719
Załatwianie Spraw
   Karty usług 3241
     Referat Organizacyjny - karty usług część 1 3597
     Referat Organizacyjny - karty usług część 2 1082
     Referat Finansów i Podatków 2239
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2162
     Urząd Stanu Cywilnego 3004
     Referat Oświaty 290
     Referat Planowania Przestrzennego i Rozwoju Gminy 332
     Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i BHP 458
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1995
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr. 627
   Udostępnianie informacji publicznej 1781
   Ułatwienia dostępu 541
   Zgromadzenia 581
Wybory
   Wybory parlamentarne 2015 1965
   Referendum ogólnokrajowe 2015 875
   Wybory Prezydenta RP 2015 1121
   Archiwum 593
     Wybory Samorządowe 2014 3613
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1124
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 3837
     Wybory do Izb Rolniczych 2011 2214
     Wybory Samorządowe 2010 6253
     Wybory Prezydenta RP 2010 5170
     Referendum Gminne 5013
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 4087
     Wybory uzupełniające 2008 5320
     Wybory 2007 3448
Inne
   Jednostki organizacyjne 4842
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1354
    ›    Kontakt 655
    ›    Sprawozdania 748
    ›    Dokumenty statutowe 917
    ›    Kierownictwo 506
    ›    Regulaminy 68
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 2933
    ›    Kontakt 1025
    ›    Kierownictwo 973
    ›    Statut 8411
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1349
    ›    Kontakt 1117
    ›    Kierownictwo 863
    ›    Statut 679
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 417
    ›    Zarządzenia 769
     Placówki Edukacyjne 4920
   SOŁECTWA 2043
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 311
     Sołectwo Bagatelka 665
    ›    Statut 396
    ›    Sołtys 604
    ›    Rada Sołecka 459
    ›    Zebrania Wiejskie 683
     Sołectwo Góry 444
    ›    Statut 312
    ›    Sołtys 455
    ›    Rada Sołecka 321
    ›    Zebrania Wiejskie 544
     Sołectwo Kopaniny 453
    ›    Statut 326
    ›    Sołtys 476
    ›    Rada Sołecka 341
    ›    Zebrania Wiejskie 494
     Sołectwo Nowy Ochędzyn 508
    ›    Statut 314
    ›    Sołtys 471
    ›    Rada Sołecka 355
    ›    Zebrania Wiejskie 645
     Sołectwo Pichlice 451
    ›    Statut 310
    ›    Sołtys 417
    ›    Rada Sołecka 327
    ›    Zebrania Wiejskie 608
     Sołectwo Prusak 510
    ›    Statut 341
    ›    Sołtys 462
    ›    Rada Sołecka 342
    ›    Zebrania Wiejskie 525
     Sołectwo Ryś 466
    ›    Statut 298
    ›    Sołtys 412
    ›    Rada Sołecka 330
    ›    Zebrania Wiejskie 582
     Sołectwo Sokolniki 593
    ›    Statut 282
    ›    Sołtys 657
    ›    Rada Sołecka 341
    ›    Zebrania Wiejskie 573
     Sołectwo Stary Ochędzyn 433
    ›    Statut 363
    ›    Sołtys 391
    ›    Rada Sołecka 331
    ›    Zebrania Wiejskie 633
     Sołectwo Tyble 456
    ›    Statut 322
    ›    Sołtys 429
    ›    Rada Sołecka 378
    ›    Zebrania Wiejskie 573
     Sołectwo Walichnowy 501
    ›    Statut 353
    ›    Sołtys 439
    ›    Rada Sołecka 355
    ›    Zebrania Wiejskie 723
     Sołectwo Wiktorówek 398
    ›    Statut 275
    ›    Sołtys 367
    ›    Rada Sołecka 314
    ›    Zebrania Wiejskie 488
     Sołectwo Zdzierczyzna 356
    ›    Statut 325
    ›    Sołtys 402
    ›    Rada Sołecka 385
    ›    Zebrania Wiejskie 457
   Organizacje pozarządowe 18941
   Kontrole i audyty 2230
     Kontrole zewnętrzne 933
    ›    2009 454
    ›    2010 529
    ›    2011 698
    ›    2012 487
    ›    2013 510
    ›    2014 450
     Kontrole wewnętrzne 726
    ›    2011 388
    ›    2012 347
    ›    2013 441
    ›    2014 396
     Audyty 966
    ›    2011 396
    ›    2012 356
     Kontrola zarządcza 470
    ›    2012 305
    ›    2013 341
   Oświadczenia majątkowe 9423
     Wójt 2733
    ›    Sylwester Skrzypek 2902
    ›    Renata Świeściak 2588
    ›    Werbicka Maria 2763
    ›    Zychla Elżbieta 2229
    ›     Olek Aurelia 1570
     Urząd Gminy 3476
    ›    Danuta Janiaczyk-Wolna 1517
    ›    Kałuża Krystyna 1211
    ›    Bagiński Bogusław 576
    ›    Henryk Niedźwiecki 372
    ›    Ewa Bartosiewicz 498
    ›    Rafał Barszczewski 426
    ›    Katarzyna Krzyżanowska 411
    ›    Małgorzata Krajewska 469
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014 1897
    ›    Depta Krzysztof 1263
    ›    Domagała Zdzisława 854
    ›    Frankowski Jacek 828
    ›    Kowalczyk Aleksandra 981
    ›    Kowalczyk Grzegorz 972
    ›    Kowalczyk Sylwia 987
    ›    Lerka Grzegorz 1051
    ›    Misiek Grzegorz 1110
    ›    Otorowski Antoni 864
    ›    Rembecki Jarosław 1068
    ›    Wójcik Jolanta 1202
    ›    Kadłubek Agnieszka 974
    ›    Lerka Kamila 1298
    ›    Jopek Ewa 1080
    ›    Strzelczyk Marek 887
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018 1313
    ›    Bartosz Górka 801
    ›    Ewa Jopek 714
    ›    Agnieszka Kadłubek 632
    ›    Grzegorz Kowalczyk 513
    ›    Zbigniew Kowalczyk 512
    ›    Rafał Lasota 527
    ›    Gabriela Malik 693
    ›    Marek Małecki 515
    ›    Zdzisław Mielczarek 406
    ›    Adrian Niedźwiecki 464
    ›    Antoni Otorowski 551
    ›    Rafał Prukop 692
    ›    Jarosław Rembecki 441
    ›    Tomasz Rosiński 600
    ›    Radosław Szkudlarek 660
     Dyrektorzy placówek oświatowych 2556
    ›    Frankowska Anna 2360
    ›    Suchy Olga 2487
    ›    Mielczarek Ilona 2501
    ›    Malinowska Mirosława 2610
    ›    Pawlaczyk Renata 1815
    ›    Jamróz Iwona 1481
    ›    Michał Hącel 373
    ›    Wydmuch Barbara 2058
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 1577
    ›    Jaroch Cygan Mariola 1580
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 726
    ›    Siwik Zofia 913
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1252
    ›    Aneta Możdżanowska 1281
    ›    Beata Waniek 336
     Wzory oświadczeń majątkowych 224
   Rządowe Centrum Legislacji 1860
   Pomoc publiczna 1678
     2018 7
     2017 2
     2016 44
     2015 753
     2014 438
     2013 490
     2012 511
   Ponowne wykorzystanie informacji 657
   Redakcja Biuletynu 3077