Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1343169
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ158172
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 158172
   Ogłoszenia 73389
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 38697
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 3304
     Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 128
   Godziny urzędowania 4407
   Organizacja urzędu 9509
   Sekretarz 5087
   Skarbnik 5175
   Rejestry i ewidencje 2711
     Rejestr Instytucji Kultury 1039
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury 1033
   Nieodpłatna pomoc prawna 1030
Organy
   Wójt Gminy 11725
     Kompetencje 1583
     Kontakt 1523
     Zarządzenia 2004-2015 5626
    ›    2004 4996
    ›    2005 6636
    ›    2006 3726
    ›    2007 4384
    ›    2008 4606
    ›    2009 8274
    ›    2010 7393
    ›    2011 5040
    ›    2012 3279
    ›    2013 3045
    ›    2014 2266
    ›    2015 2320
     Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy 1178
    ›    2016 1525
    ›    2017 869
     Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów 682
    ›    2016 980
    ›    2017 503
   Rada Gminy 12166
     Przewodniczący Rady 2145
     Skład Rady 5600
     Regulamin 1415
     Plan Pracy Rady 1992
     Sesje 4711
    ›    Najbliższa sesja 4920
    ›    Projektowanie aktów normatywnych 872
     Uchwały Rady Gminy 6448
    ›    2002 6485
    ›    2003 6838
    ›    2004 7602
    ›    2005 12141
    ›    2006 9531
    ›    2007 7939
    ›    2008 8549
    ›    2009 7971
    ›    2010 17284
    ›    2011 5254
    ›    2012 3197
    ›    2013 3147
    ›    2014 2502
    ›    2015 2142
    ›    2016 1514
    ›    2017 852
    ›    2018 186
     Projekty Uchwał 1325
    ›    2013 356
    ›    2015 501
    ›    2016 643
    ›    2017 479
     Dyżury radnych 1519
     Kontakt z radnymi 1681
   Komisje Rady 3642
     Komisja Rozwoju Gminy 165
    ›    Przedmiot działania 129
    ›    Skład osobowy 135
    ›    Plan pracy i sprawozdania 113
    ›    Posiedzenia komisji 162
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1454
    ›    Przedmiot działania 822
    ›    Skład osobowy 1604
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1243
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 1018
    ›    Przedmiot działania 717
    ›    Skład osobowy 1118
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1560
    ›    Posiedzenia komisji 573
    ›    Uchwały komisji 509
     Komisja Rewizyjna 1138
    ›    Przedmiot działania 564
    ›    Skład osobowy 1295
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1191
    ›    Posiedzenia komisji 658
    ›    Uchwały komisji 551
     Komisja Rolnictwa 1007
    ›    Przedmiot działania 667
    ›    Skład osobowy 1146
    ›    Plan pracy i działania 934
    ›    Posiedzenia komisji 457
    ›    Uchwały komisji 481
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy 333
    ›    Posiedzenia komisji 521
     Doraźna Komisja Statutowa 265
    ›    Przedmiot działania 267
    ›    Skład osobowy 209
    ›    Posiedzenia komisji 364
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego 1209
   Statut 4816
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 1863
   Budżet 4699
     Projekty 3166
     Uchwały Budżetowe 1349
    ›    2011 633
    ›    2013 717
    ›    2014 403
    ›    2015 373
    ›    2016 450
    ›    2017 411
    ›    2018 126
     Podstawowe informacje o budżecie 1569
    ›    2005 605
    ›    2006 702
    ›     2007 843
    ›    2008 828
    ›    2009 949
    ›    2015 593
    ›    2014 374
    ›    2016 443
    ›    2017 150
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1220
   Sprawozdania 3677
     Rok 2017 273
     Rok 2016 587
     Rok 2015 773
     Rok 2014 868
    ›    Rok 2006 857
    ›    Rok 2007 1028
    ›    Rok 2008 1069
    ›    Rok 2009 1891
    ›    Rok 2010 1701
    ›    Rok 2011 1872
    ›    Rok 2012 1498
    ›    Rok 2013 1510
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013 275
     Sprawozdania archiwalne 2000-2005 1186
   Podatki 4855
     Podatek od nieruchomości 4396
     Podatek od środków transportowych 4214
     Podatek rolny 3131
     Podatek leśny 1521
     Opłata od posiadania psów 1319
     Inkaso 1024
     Opłata targowa 1130
     Informacje w sprawach podatków 1323
     Zwolnienia podatkowe 449
   Strategie 4763
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki 13658
     Kadencja 2014 -2018 860
     Kadencja 2010 -2014 534
     Kadencja 2006 -2010 686
   Zagospodarowanie przestrzenne 9313
     Studium i plany 476
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 242
   Ochrona środowiska 4353
     Wycinka drzew i krzewów 1088
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski 1209
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia 4702
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki 1088
     Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1940
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 850
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców 878
     Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki 2356
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 660
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 1178
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców 612
     Rejestr działalności regulowanej 844
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 636
    ›    2013 rok 892
    ›    2014 rok 852
    ›    2015 rok 764
    ›    2016 rok 512
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 194
    ›    2017 rok 319
    ›    2018 rok 112
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1390
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1417
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki 1015
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 747
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 39285
     Rok 2018 14983
     Rok 2017 17927
     Rok 2016 15005
   Zapytania cenowe 13922
     Rok 2018 13403
     Rok 2017 18626
     Rok 2016 21885
     Archiwum 2709
    ›    Rok 2012 7616
    ›    Rok 2013 7002
    ›    Rok 2014 10653
    ›    Rok 2015 21310
   Gospodarka nieruchomościami 3285
     Rok 2018 381
     Rok 2017 736
     Rok 2016 866
     Rok 2015 7075
     Rok 2014 761
     Rok 2012 1584
   Roczny plan zamówień 569
     2018 148
     2017 291
   Archiwum 2320
     Rok 2015 22207
     Rok 2014 12663
     Rok 2013 8857
     Rok 2012 8797
     Rok 2011 19559
     Rok 2010 14305
     Rok 2009 12032
     Rok 2008 11665
     Rok 2007 26063
     Rok 2006 10613
     Rok 2005 2791
     Rok 2004 3608
     Rok 2003 1322
   Regulaminy 2749
Załatwianie Spraw
   Karty usług 3362
     Referat Organizacyjny - karty usług część 1 3638
     Referat Organizacyjny - karty usług część 2 1106
     Referat Finansów i Podatków 2274
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2246
     Urząd Stanu Cywilnego 3036
     Referat Oświaty 311
     Referat Planowania Przestrzennego i Rozwoju Gminy 368
     Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i BHP 481
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2038
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr. 655
   Udostępnianie informacji publicznej 1837
   Ułatwienia dostępu 586
   Zgromadzenia 620
Wybory
   Wybory Samorządowe 2018 588
   Archiwum 641
     Wybory parlamentarne 2015 2040
     Referendum ogólnokrajowe 2015 914
     Wybory Prezydenta RP 2015 1151
     Wybory Samorządowe 2014 3664
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1136
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 3852
     Wybory do Izb Rolniczych 2011 2224
     Wybory Samorządowe 2010 6271
     Wybory Prezydenta RP 2010 5175
     Referendum Gminne 5025
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 4093
     Wybory uzupełniające 2008 5348
     Wybory 2007 3461
Inne
   Jednostki organizacyjne 4913
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1393
    ›    Kontakt 678
    ›    Sprawozdania 775
    ›    Dokumenty statutowe 941
    ›    Kierownictwo 530
    ›    Regulaminy 109
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 3008
    ›    Kontakt 1052
    ›    Kierownictwo 989
    ›    Statut 8424
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1379
    ›    Kontakt 1192
    ›    Kierownictwo 883
    ›    Statut 693
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 440
    ›    Zarządzenia 789
     Placówki Edukacyjne 4954
   SOŁECTWA 2171
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 371
     Sołectwo Bagatelka 708
    ›    Statut 412
    ›    Sołtys 645
    ›    Rada Sołecka 496
    ›    Zebrania Wiejskie 703
     Sołectwo Góry 463
    ›    Statut 323
    ›    Sołtys 492
    ›    Rada Sołecka 369
    ›    Zebrania Wiejskie 584
     Sołectwo Kopaniny 480
    ›    Statut 334
    ›    Sołtys 513
    ›    Rada Sołecka 355
    ›    Zebrania Wiejskie 519
     Sołectwo Nowy Ochędzyn 572
    ›    Statut 361
    ›    Sołtys 523
    ›    Rada Sołecka 393
    ›    Zebrania Wiejskie 660
     Sołectwo Pichlice 482
    ›    Statut 318
    ›    Sołtys 436
    ›    Rada Sołecka 350
    ›    Zebrania Wiejskie 624
     Sołectwo Prusak 545
    ›    Statut 351
    ›    Sołtys 485
    ›    Rada Sołecka 354
    ›    Zebrania Wiejskie 538
     Sołectwo Ryś 481
    ›    Statut 306
    ›    Sołtys 457
    ›    Rada Sołecka 344
    ›    Zebrania Wiejskie 598
     Sołectwo Sokolniki 665
    ›    Statut 328
    ›    Sołtys 701
    ›    Rada Sołecka 373
    ›    Zebrania Wiejskie 583
     Sołectwo Stary Ochędzyn 454
    ›    Statut 400
    ›    Sołtys 463
    ›    Rada Sołecka 360
    ›    Zebrania Wiejskie 678
     Sołectwo Tyble 484
    ›    Statut 356
    ›    Sołtys 453
    ›    Rada Sołecka 400
    ›    Zebrania Wiejskie 582
     Sołectwo Walichnowy 552
    ›    Statut 391
    ›    Sołtys 468
    ›    Rada Sołecka 389
    ›    Zebrania Wiejskie 751
     Sołectwo Wiktorówek 414
    ›    Statut 291
    ›    Sołtys 380
    ›    Rada Sołecka 323
    ›    Zebrania Wiejskie 499
     Sołectwo Zdzierczyzna 373
    ›    Statut 332
    ›    Sołtys 413
    ›    Rada Sołecka 417
    ›    Zebrania Wiejskie 467
   Organizacje pozarządowe 22276
   Kontrole i audyty 2319
     Kontrole zewnętrzne 966
    ›    2009 465
    ›    2010 545
    ›    2011 714
    ›    2012 498
    ›    2013 536
    ›    2014 463
     Kontrole wewnętrzne 736
    ›    2011 403
    ›    2012 390
    ›    2013 451
    ›    2014 405
     Audyty 1002
    ›    2011 414
    ›    2012 370
     Kontrola zarządcza 481
    ›    2012 339
    ›    2013 350
   Oświadczenia majątkowe 10009
     Wójt 2909
    ›    Sylwester Skrzypek 3075
    ›    Renata Świeściak 2665
    ›    Werbicka Maria 2785
    ›    Zychla Elżbieta 2274
    ›     Olek Aurelia 1613
     Urząd Gminy 3736
    ›    Danuta Janiaczyk-Wolna 1544
    ›    Kałuża Krystyna 1249
    ›    Bagiński Bogusław 636
    ›    Henryk Niedźwiecki 402
    ›    Ewa Bartosiewicz 585
    ›    Rafał Barszczewski 499
    ›    Katarzyna Krzyżanowska 479
    ›    Małgorzata Krajewska 516
    ›    Barbara Sawicka 9
    ›    Lidia Beljulji 15
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014 1943
    ›    Depta Krzysztof 1275
    ›    Domagała Zdzisława 866
    ›    Frankowski Jacek 871
    ›    Kowalczyk Aleksandra 998
    ›    Kowalczyk Grzegorz 1016
    ›    Kowalczyk Sylwia 1048
    ›    Lerka Grzegorz 1096
    ›    Misiek Grzegorz 1142
    ›    Otorowski Antoni 881
    ›    Rembecki Jarosław 1080
    ›    Wójcik Jolanta 1233
    ›    Kadłubek Agnieszka 991
    ›    Lerka Kamila 1340
    ›    Jopek Ewa 1094
    ›    Strzelczyk Marek 902
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018 1535
    ›    Bartosz Górka 853
    ›    Ewa Jopek 781
    ›    Agnieszka Kadłubek 684
    ›    Grzegorz Kowalczyk 584
    ›    Zbigniew Kowalczyk 570
    ›    Rafał Lasota 553
    ›    Gabriela Malik 790
    ›    Marek Małecki 547
    ›    Zdzisław Mielczarek 420
    ›    Adrian Niedźwiecki 485
    ›    Antoni Otorowski 603
    ›    Rafał Prukop 755
    ›    Jarosław Rembecki 470
    ›    Tomasz Rosiński 626
    ›    Radosław Szkudlarek 736
     Dyrektorzy placówek oświatowych 2690
    ›    Frankowska Anna 2417
    ›    Suchy Olga 2515
    ›    Mielczarek Ilona 2521
    ›    Malinowska Mirosława 2626
    ›    Pawlaczyk Renata 1837
    ›    Jamróz Iwona 1516
    ›    Michał Hącel 414
    ›    Anna Chojnacka 3
    ›    Marta Mieszała 3
    ›    Wydmuch Barbara 2120
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 1633
    ›    Jaroch Cygan Mariola 1623
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 766
    ›    Siwik Zofia 986
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1280
    ›    Aneta Możdżanowska 1310
    ›    Beata Waniek 362
     Wzory oświadczeń majątkowych 273
   Rządowe Centrum Legislacji 1891
   Pomoc publiczna 1737
     2018 28
     2017 10
     2016 69
     2015 814
     2014 444
     2013 505
     2012 520
   Ponowne wykorzystanie informacji 714
   Redakcja Biuletynu 3122