główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 3857
   Dane podstawowe 170175
   Ogłoszenia 79364
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 43567
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 4850
   Godziny urzędowania 4727
   Organizacja urzędu 10796
   Sekretarz 5621
   Skarbnik 5745
   Rejestry i ewidencje 3073
     Rejestr Instytucji Kultury 1131
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury 1134
   Nieodpłatna pomoc prawna 1235
Organy
   Wójt Gminy 12484
     Kompetencje 1679
     Kontakt 1693
     Zarządzenia 2004-2015 5756
    ›    2004 5151
    ›    2005 6815
    ›    2006 3894
    ›    2007 4517
    ›    2008 4739
    ›    2009 8491
    ›    2010 7635
    ›    2011 5296
    ›    2012 3566
    ›    2013 3224
    ›    2014 2455
    ›    2015 2561
     Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy 1493
    ›    2016 1714
    ›    2017 1166
    ›    2018 427
    ›    2019 408
     Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów 919
    ›    2016 1142
    ›    2017 683
    ›    2018 88
    ›    2019 204
     Raport o stanie Gminy Sokolniki 30
    ›    2019 47
   Rada Gminy 13407
     Przewodniczący Rady 2353
     Skład Rady 6351
     Regulamin 1509
     Plan Pracy Rady 2191
     Sesje 5153
    ›    Sesje w poprzednich kadencjach 5227
    ›    Projektowanie aktów normatywnych 988
    ›    Kadencja 2018-2023 521
     Uchwały Rady Gminy 7199
    ›    2002 6728
    ›    2003 7067
    ›    2004 7764
    ›    2005 12355
    ›    2006 9741
    ›    2007 8137
    ›    2008 8791
    ›    2009 8154
    ›    2010 17524
    ›    2011 5446
    ›    2012 3382
    ›    2013 3434
    ›    2014 2742
    ›    2015 2526
    ›    2016 1850
    ›    2017 1266
    ›    2018 1091
    ›    2019 1254
     Projekty Uchwał 1504
    ›    2015 584
    ›    2016 743
    ›    2017 586
     Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2018 - 2023 293
     Dyżury radnych 1614
     Kontakt z radnymi 1886
   Komisje Rady - kadencja 2018-2023 354
     Komisja Rozwoju Gminy 187
    ›    Przedmiot działania 74
    ›    Skład osobowy 98
    ›    Plan pracy i sprawozdania 86
    ›    Posiedzenia komisji 147
     Komisja Rewizyjna 119
    ›    Przedmiot działania 77
    ›    Skład osobowy 161
    ›    Plan pracy i sprawozdania 79
    ›    Posiedzenia komisji 65
     Komisja skarg, wniosków i petycji 95
    ›    Przedmiot działania 73
    ›    Skład osobowy 93
    ›    Plan pracy i sprawozdania 62
    ›    Posiedzenia komisji 71
   Komisje Rady - Archiwum 3861
     Komisja Rozwoju Gminy 248
    ›    Przedmiot działania 191
    ›    Skład osobowy 227
    ›    Plan pracy i sprawozdania 186
    ›    Posiedzenia komisji 301
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1517
    ›    Przedmiot działania 930
    ›    Skład osobowy 1688
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1332
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 1098
    ›    Przedmiot działania 807
    ›    Skład osobowy 1194
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1723
    ›    Posiedzenia komisji 672
    ›    Uchwały komisji 584
     Komisja Rewizyjna 1222
    ›    Przedmiot działania 632
    ›    Skład osobowy 1378
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1328
    ›    Posiedzenia komisji 772
    ›    Uchwały komisji 626
     Komisja Rolnictwa 1072
    ›    Przedmiot działania 724
    ›    Skład osobowy 1244
    ›    Plan pracy i działania 1009
    ›    Posiedzenia komisji 518
    ›    Uchwały komisji 544
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy 415
    ›    Posiedzenia komisji 656
     Doraźna Komisja Statutowa 317
    ›    Przedmiot działania 345
    ›    Skład osobowy 300
    ›    Posiedzenia komisji 421
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego 1651
   Statut 5232
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 2128
   Budżet 5080
     Projekty 3464
    ›    PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2020 3
     Uchwały Budżetowe 1523
    ›    2011 702
    ›    2013 800
    ›    2014 499
    ›    2015 443
    ›    2016 541
    ›    2017 536
    ›    2018 329
    ›    2019 159
     Podstawowe informacje o budżecie 1680
    ›    2005 686
    ›    2006 819
    ›     2007 904
    ›    2008 886
    ›    2009 1008
    ›    2015 703
    ›    2014 438
    ›    2016 537
    ›    2017 246
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1333
   Sprawozdania 3991
     Rok 2019 71
     Rok 2018 69
     Rok 2017 521
     Rok 2016 744
     Rok 2015 850
     Rok 2014 960
    ›    Rok 2006 915
    ›    Rok 2007 1093
    ›    Rok 2008 1142
    ›    Rok 2009 1969
    ›    Rok 2010 1784
    ›    Rok 2011 1941
    ›    Rok 2012 1561
    ›    Rok 2013 1583
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013 334
     Sprawozdania archiwalne 2000-2005 1244
   Podatki 5557
     Podatek od nieruchomości 5313
     Podatek od środków transportowych 4530
     Podatek rolny 3707
     Podatek leśny 1712
     Opłata od posiadania psów 1429
     Inkaso 1101
     Opłata targowa 1201
     Informacje w sprawach podatków 1438
     Zwolnienia podatkowe 731
   Strategie 5015
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki 13909
     Kadencja 2014 -2018 1026
     Kadencja 2010 -2014 624
     Kadencja 2006 -2010 803
   Zagospodarowanie przestrzenne 10351
     Studium i plany 1112
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 505
   Ochrona środowiska 4781
     Wycinka drzew i krzewów 1230
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski 1360
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia 4972
     Decyzje środowiskowe 63
    ›    Wydane decyzje 7
    ›    Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2094
    ›    Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki 2879
    ›    Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców 968
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 55
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 906
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 726
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 1252
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców 702
     Rejestr działalności regulowanej 933
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 718
    ›    2013 rok 987
    ›    2014 rok 919
    ›    2015 rok 852
    ›    2016 rok 593
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 290
    ›    2017 rok 405
    ›    2018 rok 203
    ›    2019 rok 23
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1561
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1621
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki 1157
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 845
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 42319
     Rok 2019 15709
     Rok 2018 20177
     Rok 2017 18318
     Rok 2016 15108
   Zapytania cenowe 18685
     Rok 2019 15380
     Rok 2018 18282
     Rok 2017 22249
     Rok 2016 25362
     Archiwum 2796
    ›    Rok 2012 7703
    ›    Rok 2013 7133
    ›    Rok 2014 10741
    ›    Rok 2015 23404
   Gospodarka nieruchomościami 3579
     Rok 2019 149
     Rok 2018 801
     Rok 2017 1208
     Rok 2016 921
     Rok 2015 9220
     Rok 2014 804
     Rok 2012 1644
   Roczny plan zamówień 784
     2018 243
     2017 366
   Archiwum 2485
     Rok 2015 24128
     Rok 2014 12746
     Rok 2013 8926
     Rok 2012 8858
     Rok 2011 19649
     Rok 2010 14360
     Rok 2009 12084
     Rok 2008 11726
     Rok 2007 26196
     Rok 2006 10693
     Rok 2005 2849
     Rok 2004 3672
     Rok 2003 1382
   Regulaminy 2862
Załatwianie Spraw
   Karty usług 3872
     Referat Organizacyjny 1239
     Referat Finansów i Podatków 2529
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2727
     Urząd Stanu Cywilnego 3192
     Referat Oświaty 391
     Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy 509
     Samodzielne Stanowisko ds. bhp, OC, spraw wojskowych i transportu 570
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2178
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr. 762
   Udostępnianie informacji publicznej 1985
   Ułatwienia dostępu 704
   Petycje 775
   Zgromadzenia 1267
Wybory
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 323
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sokolniki 179
   Archiwum 798
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 169
     Wybory Samorządowe 2018 1934
     Wybory parlamentarne 2015 2166
     Referendum ogólnokrajowe 2015 990
     Wybory Prezydenta RP 2015 1222
     Wybory Samorządowe 2014 3742
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1195
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 3907
     Wybory do Izb Rolniczych 2011 2291
     Wybory Samorządowe 2010 6349
     Wybory Prezydenta RP 2010 5233
     Referendum Gminne 5084
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 4160
     Wybory uzupełniające 2008 5426
     Wybory 2007 3512
Inne
   Jednostki organizacyjne 5272
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1616
    ›    Kontakt 797
    ›    Sprawozdania 910
    ›    Dokumenty statutowe 1068
    ›    Kierownictwo 607
    ›    Regulaminy 211
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 3489
    ›    Kontakt 1174
    ›    Kierownictwo 1072
    ›    Statut 8513
    ›    RODO 2
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1695
    ›    Kontakt 1494
    ›    Kierownictwo 1120
    ›    Statut 785
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 512
    ›    Zarządzenia 915
    ›    RODO 44
    ›    Zapytania cenowe 44
     Placówki Edukacyjne 5115
   SOŁECTWA 2841
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 483
     Sołectwo Bagatelka 939
    ›    Statut 510
    ›    Sołtys 809
    ›    Rada Sołecka 612
    ›    Zebrania Wiejskie 799
     Sołectwo Góry 564
    ›    Statut 386
    ›    Sołtys 621
    ›    Rada Sołecka 446
    ›    Zebrania Wiejskie 687
     Sołectwo Kopaniny 629
    ›    Statut 387
    ›    Sołtys 608
    ›    Rada Sołecka 435
    ›    Zebrania Wiejskie 599
     Sołectwo Nowy Ochędzyn 838
    ›    Statut 463
    ›    Sołtys 735
    ›    Rada Sołecka 493
    ›    Zebrania Wiejskie 739
     Sołectwo Pichlice 645
    ›    Statut 375
    ›    Sołtys 562
    ›    Rada Sołecka 424
    ›    Zebrania Wiejskie 714
     Sołectwo Prusak 688
    ›    Statut 405
    ›    Sołtys 602
    ›    Rada Sołecka 425
    ›    Zebrania Wiejskie 598
     Sołectwo Ryś 617
    ›    Statut 359
    ›    Sołtys 569
    ›    Rada Sołecka 438
    ›    Zebrania Wiejskie 685
     Sołectwo Sokolniki 891
    ›    Statut 414
    ›    Sołtys 961
    ›    Rada Sołecka 452
    ›    Zebrania Wiejskie 666
     Sołectwo Stary Ochędzyn 609
    ›    Statut 466
    ›    Sołtys 589
    ›    Rada Sołecka 484
    ›    Zebrania Wiejskie 764
     Sołectwo Tyble 626
    ›    Statut 445
    ›    Sołtys 556
    ›    Rada Sołecka 481
    ›    Zebrania Wiejskie 647
     Sołectwo Walichnowy 772
    ›    Statut 470
    ›    Sołtys 633
    ›    Rada Sołecka 501
    ›    Zebrania Wiejskie 851
     Sołectwo Wiktorówek 543
    ›    Statut 386
    ›    Sołtys 491
    ›    Rada Sołecka 386
    ›    Zebrania Wiejskie 566
     Sołectwo Zdzierczyzna 476
    ›    Statut 385
    ›    Sołtys 491
    ›    Rada Sołecka 496
    ›    Zebrania Wiejskie 525
   Organizacje pozarządowe 34061
   Kontrole i audyty 2547
     Kontrole zewnętrzne 1079
    ›    2009 558
    ›    2010 603
    ›    2011 767
    ›    2012 562
    ›    2013 626
    ›    2014 546
     Kontrole wewnętrzne 825
    ›    2011 472
    ›    2012 452
    ›    2013 508
    ›    2014 477
     Audyty 1083
    ›    2011 493
    ›    2012 435
     Kontrola zarządcza 543
    ›    2012 404
    ›    2013 412
   Oświadczenia majątkowe 11612
     Wójt 3193
    ›    Sylwester Skrzypek 3518
    ›    Renata Świeściak 2851
    ›    Werbicka Maria 2908
    ›    Zychla Elżbieta 2376
    ›     Olek Aurelia 1791
     Urząd Gminy 4525
    ›    Danuta Janiaczyk-Wolna 1646
    ›    Kałuża Krystyna 1384
    ›    Bagiński Bogusław 774
    ›    Henryk Niedźwiecki 606
    ›    Ewa Bartosiewicz 885
    ›    Rafał Barszczewski 700
    ›    Katarzyna Krzyżanowska 686
    ›    Małgorzata Krajewska 663
    ›    Barbara Sawicka-Kanicka 252
    ›    Lidia Beljulji 406
    ›    Ryszard Grüner 42
    ›    Aleksandra Kukawska 36
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014 2060
    ›    Depta Krzysztof 1358
    ›    Domagała Zdzisława 947
    ›    Frankowski Jacek 991
    ›    Kowalczyk Aleksandra 1071
    ›    Kowalczyk Grzegorz 1124
    ›    Kowalczyk Sylwia 1180
    ›    Lerka Grzegorz 1283
    ›    Misiek Grzegorz 1243
    ›    Otorowski Antoni 947
    ›    Rembecki Jarosław 1146
    ›    Wójcik Jolanta 1317
    ›    Kadłubek Agnieszka 1062
    ›    Lerka Kamila 1464
    ›    Jopek Ewa 1168
    ›    Strzelczyk Marek 979
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018 2011
    ›    Bartosz Górka 1692
    ›    Ewa Jopek 993
    ›    Agnieszka Kadłubek 817
    ›    Grzegorz Kowalczyk 731
    ›    Zbigniew Kowalczyk 728
    ›    Rafał Lasota 680
    ›    Gabriela Malik 983
    ›    Marek Małecki 653
    ›    Zdzisław Mielczarek 509
    ›    Adrian Niedźwiecki 589
    ›    Antoni Otorowski 781
    ›    Rafał Prukop 889
    ›    Jarosław Rembecki 601
    ›    Tomasz Rosiński 750
    ›    Radosław Szkudlarek 882
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2018-2023 356
    ›    Bartosz Górka 80
    ›    Roman Jagielski 41
    ›    Agnieszka Kadłubek 64
    ›    Grzegorz Kowalczyk 41
    ›    Zbigniew Kowalczyk 54
    ›    Dariusz Kowalewski 74
    ›    Rafał Lasota 46
    ›    Marek Małecki 45
    ›    Zdzisław Mielczarek 33
    ›    Antoni Otorowski 54
    ›    Rafał Prukop 54
    ›    Jarosław Rembecki 46
    ›    Tomasz Rosiński 42
    ›    Bogdan Stanek 117
    ›    Radosław Szkudlarek 85
    ›    Henryk Niedźwiecki 13
     Dyrektorzy placówek oświatowych 3098
    ›    Frankowska Anna 2607
    ›    Suchy Olga 2728
    ›    Mielczarek Ilona 2641
    ›    Malinowska Mirosława 2817
    ›    Pawlaczyk Renata 1952
    ›    Jamróz Iwona 1670
    ›    Michał Hącel 588
    ›    Anna Chojnacka 151
    ›    Marta Mieszała 101
    ›    Wydmuch Barbara 2386
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 2036
    ›    Jaroch Cygan Mariola 1875
    ›    Ewa Szandała 45
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 921
    ›    Siwik Zofia 1262
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1408
    ›    Aneta Możdżanowska 1424
    ›    Beata Waniek 500
     Wzory oświadczeń majątkowych 342
   Rządowe Centrum Legislacji 1989
   Pomoc publiczna 1896
     2019 17
     2018 137
     2017 60
     2016 135
     2015 999
     2014 486
     2013 552
     2012 554
   Ponowne wykorzystanie informacji 869
   Redakcja Biuletynu 3295
RODO
   Klauzule informacyjne 59
Łączna liczba odwiedzin:1522173