główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 848
   Dane podstawowe 169914
   Ogłoszenia 78217
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 42694
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 4658
     Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 233
   Godziny urzędowania 4680
   Organizacja urzędu 10511
   Sekretarz 5518
   Skarbnik 5608
   Rejestry i ewidencje 3002
     Rejestr Instytucji Kultury 1118
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury 1120
   Nieodpłatna pomoc prawna 1198
Organy
   Wójt Gminy 12279
     Kompetencje 1656
     Kontakt 1650
     Zarządzenia 2004-2015 5715
    ›    2004 5095
    ›    2005 6742
    ›    2006 3841
    ›    2007 4450
    ›    2008 4665
    ›    2009 8359
    ›    2010 7532
    ›    2011 5164
    ›    2012 3466
    ›    2013 3150
    ›    2014 2372
    ›    2015 2456
     Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy 1401
    ›    2016 1622
    ›    2017 1040
    ›    2018 256
    ›    2019 222
     Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów 863
    ›    2016 1076
    ›    2017 620
    ›    2018 65
    ›    2019 114
     Raport o stanie Gminy Sokolniki 13
    ›    2019 22
   Rada Gminy 13131
     Przewodniczący Rady 2314
     Skład Rady 6223
     Regulamin 1485
     Plan Pracy Rady 2141
     Sesje 5079
    ›    Sesje w poprzednich kadencjach 5128
    ›    Projektowanie aktów normatywnych 967
    ›    Kadencja 2018-2023 386
     Uchwały Rady Gminy 6990
    ›    2002 6673
    ›    2003 7017
    ›    2004 7712
    ›    2005 12276
    ›    2006 9683
    ›    2007 8076
    ›    2008 8711
    ›    2009 8083
    ›    2010 17421
    ›    2011 5371
    ›    2012 3296
    ›    2013 3308
    ›    2014 2663
    ›    2015 2339
    ›    2016 1691
    ›    2017 1113
    ›    2018 802
    ›    2019 554
     Projekty Uchwał 1469
    ›    2015 565
    ›    2016 717
    ›    2017 560
     Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2018 - 2023 246
     Dyżury radnych 1598
     Kontakt z radnymi 1846
   Komisje Rady - kadencja 2018-2023 260
     Komisja Rozwoju Gminy 134
    ›    Przedmiot działania 50
    ›    Skład osobowy 69
    ›    Plan pracy i sprawozdania 61
    ›    Posiedzenia komisji 100
     Komisja Rewizyjna 83
    ›    Przedmiot działania 57
    ›    Skład osobowy 72
    ›    Plan pracy i sprawozdania 58
    ›    Posiedzenia komisji 41
     Komisja skarg, wniosków i petycji 69
    ›    Przedmiot działania 52
    ›    Skład osobowy 66
    ›    Plan pracy i sprawozdania 46
    ›    Posiedzenia komisji 55
   Komisje Rady - Archiwum 3813
     Komisja Rozwoju Gminy 229
    ›    Przedmiot działania 177
    ›    Skład osobowy 212
    ›    Plan pracy i sprawozdania 174
    ›    Posiedzenia komisji 269
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1506
    ›    Przedmiot działania 919
    ›    Skład osobowy 1668
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1312
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 1084
    ›    Przedmiot działania 790
    ›    Skład osobowy 1176
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1677
    ›    Posiedzenia komisji 656
    ›    Uchwały komisji 565
     Komisja Rewizyjna 1203
    ›    Przedmiot działania 621
    ›    Skład osobowy 1361
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1310
    ›    Posiedzenia komisji 760
    ›    Uchwały komisji 614
     Komisja Rolnictwa 1063
    ›    Przedmiot działania 710
    ›    Skład osobowy 1233
    ›    Plan pracy i działania 995
    ›    Posiedzenia komisji 506
    ›    Uchwały komisji 532
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy 403
    ›    Posiedzenia komisji 624
     Doraźna Komisja Statutowa 306
    ›    Przedmiot działania 332
    ›    Skład osobowy 289
    ›    Posiedzenia komisji 410
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego 1554
   Statut 5132
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 2036
   Budżet 4971
     Projekty 3351
     Uchwały Budżetowe 1463
    ›    2011 692
    ›    2013 789
    ›    2014 489
    ›    2015 423
    ›    2016 512
    ›    2017 499
    ›    2018 258
    ›    2019 63
     Podstawowe informacje o budżecie 1657
    ›    2005 674
    ›    2006 806
    ›     2007 893
    ›    2008 874
    ›    2009 995
    ›    2015 684
    ›    2014 428
    ›    2016 525
    ›    2017 227
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1298
   Sprawozdania 3914
     Rok 2017 451
     Rok 2016 718
     Rok 2015 837
     Rok 2014 951
    ›    Rok 2006 905
    ›    Rok 2007 1083
    ›    Rok 2008 1128
    ›    Rok 2009 1958
    ›    Rok 2010 1766
    ›    Rok 2011 1926
    ›    Rok 2012 1548
    ›    Rok 2013 1567
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013 323
     Sprawozdania archiwalne 2000-2005 1229
   Podatki 5409
     Podatek od nieruchomości 5110
     Podatek od środków transportowych 4470
     Podatek rolny 3544
     Podatek leśny 1668
     Opłata od posiadania psów 1406
     Inkaso 1081
     Opłata targowa 1186
     Informacje w sprawach podatków 1415
     Zwolnienia podatkowe 647
   Strategie 4943
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki 13854
     Kadencja 2014 -2018 984
     Kadencja 2010 -2014 610
     Kadencja 2006 -2010 778
   Zagospodarowanie przestrzenne 10121
     Studium i plany 926
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 430
   Ochrona środowiska 4717
     Wycinka drzew i krzewów 1196
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski 1311
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia 4877
     Decyzje środowiskowe 44
    ›    Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2062
    ›    Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki 2741
    ›    Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców 949
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 42
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 896
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 716
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 1234
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców 682
     Rejestr działalności regulowanej 924
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 696
    ›    2013 rok 975
    ›    2014 rok 908
    ›    2015 rok 838
    ›    2016 rok 582
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 273
    ›    2017 rok 395
    ›    2018 rok 192
    ›    2019 rok 17
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1515
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1581
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki 1132
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 829
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 41612
     Rok 2019 10995
     Rok 2018 20031
     Rok 2017 18213
     Rok 2016 15083
   Zapytania cenowe 17498
     Rok 2019 10084
     Rok 2018 18186
     Rok 2017 21380
     Rok 2016 24507
     Archiwum 2766
    ›    Rok 2012 7671
    ›    Rok 2013 7089
    ›    Rok 2014 10719
    ›    Rok 2015 23056
   Gospodarka nieruchomościami 3520
     Rok 2019 105
     Rok 2018 769
     Rok 2017 1097
     Rok 2016 908
     Rok 2015 8865
     Rok 2014 795
     Rok 2012 1636
   Roczny plan zamówień 739
     2018 227
     2017 350
   Archiwum 2444
     Rok 2015 23765
     Rok 2014 12725
     Rok 2013 8897
     Rok 2012 8843
     Rok 2011 19625
     Rok 2010 14346
     Rok 2009 12072
     Rok 2008 11711
     Rok 2007 26163
     Rok 2006 10678
     Rok 2005 2838
     Rok 2004 3659
     Rok 2003 1372
   Regulaminy 2833
Załatwianie Spraw
   Karty usług 3715
     Referat Organizacyjny 1194
     Referat Finansów i Podatków 2467
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2560
     Urząd Stanu Cywilnego 3159
     Referat Oświaty 367
     Referat Planowania Przestrzennego i Rozwoju Gminy 469
     Samodzielne Stanowisko ds. bhp, OC, spraw wojskowych i transportu 551
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2146
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr. 738
   Udostępnianie informacji publicznej 1943
   Ułatwienia dostępu 681
   Zgromadzenia 1243
Wybory
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 21
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sokolniki 142
   Archiwum 763
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 134
     Wybory Samorządowe 2018 1848
     Wybory parlamentarne 2015 2141
     Referendum ogólnokrajowe 2015 972
     Wybory Prezydenta RP 2015 1205
     Wybory Samorządowe 2014 3714
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1181
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 3895
     Wybory do Izb Rolniczych 2011 2278
     Wybory Samorządowe 2010 6334
     Wybory Prezydenta RP 2010 5215
     Referendum Gminne 5071
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 4142
     Wybory uzupełniające 2008 5411
     Wybory 2007 3495
Inne
   Jednostki organizacyjne 5203
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1550
    ›    Kontakt 768
    ›    Sprawozdania 882
    ›    Dokumenty statutowe 1050
    ›    Kierownictwo 590
    ›    Regulaminy 194
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 3362
    ›    Kontakt 1141
    ›    Kierownictwo 1053
    ›    Statut 8490
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1611
    ›    Kontakt 1425
    ›    Kierownictwo 1064
    ›    Statut 765
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 492
    ›    Zarządzenia 891
    ›    RODO 23
    ›    Zapytania cenowe 11
     Placówki Edukacyjne 5068
   SOŁECTWA 2645
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 473
     Sołectwo Bagatelka 888
    ›    Statut 499
    ›    Sołtys 775
    ›    Rada Sołecka 597
    ›    Zebrania Wiejskie 777
     Sołectwo Góry 534
    ›    Statut 375
    ›    Sołtys 598
    ›    Rada Sołecka 434
    ›    Zebrania Wiejskie 669
     Sołectwo Kopaniny 585
    ›    Statut 375
    ›    Sołtys 585
    ›    Rada Sołecka 417
    ›    Zebrania Wiejskie 581
     Sołectwo Nowy Ochędzyn 734
    ›    Statut 446
    ›    Sołtys 668
    ›    Rada Sołecka 468
    ›    Zebrania Wiejskie 721
     Sołectwo Pichlice 594
    ›    Statut 358
    ›    Sołtys 524
    ›    Rada Sołecka 408
    ›    Zebrania Wiejskie 691
     Sołectwo Prusak 653
    ›    Statut 394
    ›    Sołtys 566
    ›    Rada Sołecka 411
    ›    Zebrania Wiejskie 581
     Sołectwo Ryś 576
    ›    Statut 350
    ›    Sołtys 546
    ›    Rada Sołecka 428
    ›    Zebrania Wiejskie 669
     Sołectwo Sokolniki 824
    ›    Statut 406
    ›    Sołtys 900
    ›    Rada Sołecka 443
    ›    Zebrania Wiejskie 646
     Sołectwo Stary Ochędzyn 568
    ›    Statut 454
    ›    Sołtys 562
    ›    Rada Sołecka 463
    ›    Zebrania Wiejskie 747
     Sołectwo Tyble 589
    ›    Statut 436
    ›    Sołtys 533
    ›    Rada Sołecka 471
    ›    Zebrania Wiejskie 632
     Sołectwo Walichnowy 709
    ›    Statut 460
    ›    Sołtys 585
    ›    Rada Sołecka 482
    ›    Zebrania Wiejskie 825
     Sołectwo Wiktorówek 509
    ›    Statut 374
    ›    Sołtys 468
    ›    Rada Sołecka 371
    ›    Zebrania Wiejskie 550
     Sołectwo Zdzierczyzna 442
    ›    Statut 375
    ›    Sołtys 470
    ›    Rada Sołecka 484
    ›    Zebrania Wiejskie 509
   Organizacje pozarządowe 31249
   Kontrole i audyty 2500
     Kontrole zewnętrzne 1052
    ›    2009 546
    ›    2010 590
    ›    2011 752
    ›    2012 539
    ›    2013 604
    ›    2014 522
     Kontrole wewnętrzne 801
    ›    2011 449
    ›    2012 439
    ›    2013 496
    ›    2014 461
     Audyty 1068
    ›    2011 480
    ›    2012 423
     Kontrola zarządcza 528
    ›    2012 389
    ›    2013 388
   Oświadczenia majątkowe 11298
     Wójt 3153
    ›    Sylwester Skrzypek 3438
    ›    Renata Świeściak 2815
    ›    Werbicka Maria 2868
    ›    Zychla Elżbieta 2356
    ›     Olek Aurelia 1740
     Urząd Gminy 4319
    ›    Danuta Janiaczyk-Wolna 1621
    ›    Kałuża Krystyna 1350
    ›    Bagiński Bogusław 748
    ›    Henryk Niedźwiecki 513
    ›    Ewa Bartosiewicz 814
    ›    Rafał Barszczewski 658
    ›    Katarzyna Krzyżanowska 643
    ›    Małgorzata Krajewska 644
    ›    Barbara Sawicka 184
    ›    Lidia Beljulji 320
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014 2027
    ›    Depta Krzysztof 1338
    ›    Domagała Zdzisława 931
    ›    Frankowski Jacek 967
    ›    Kowalczyk Aleksandra 1052
    ›    Kowalczyk Grzegorz 1105
    ›    Kowalczyk Sylwia 1158
    ›    Lerka Grzegorz 1268
    ›    Misiek Grzegorz 1221
    ›    Otorowski Antoni 928
    ›    Rembecki Jarosław 1129
    ›    Wójcik Jolanta 1299
    ›    Kadłubek Agnieszka 1044
    ›    Lerka Kamila 1428
    ›    Jopek Ewa 1145
    ›    Strzelczyk Marek 957
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018 1965
    ›    Bartosz Górka 993
    ›    Ewa Jopek 963
    ›    Agnieszka Kadłubek 794
    ›    Grzegorz Kowalczyk 698
    ›    Zbigniew Kowalczyk 710
    ›    Rafał Lasota 660
    ›    Gabriela Malik 943
    ›    Marek Małecki 637
    ›    Zdzisław Mielczarek 494
    ›    Adrian Niedźwiecki 574
    ›    Antoni Otorowski 751
    ›    Rafał Prukop 863
    ›    Jarosław Rembecki 579
    ›    Tomasz Rosiński 733
    ›    Radosław Szkudlarek 864
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2018-2023 184
    ›    Bartosz Górka 51
    ›    Roman Jagielski 28
    ›    Agnieszka Kadłubek 42
    ›    Grzegorz Kowalczyk 23
    ›    Zbigniew Kowalczyk 28
    ›    Dariusz Kowalewski 54
    ›    Rafał Lasota 25
    ›    Marek Małecki 34
    ›    Zdzisław Mielczarek 25
    ›    Antoni Otorowski 35
    ›    Rafał Prukop 40
    ›    Jarosław Rembecki 33
    ›    Tomasz Rosiński 32
    ›    Bogdan Stanek 83
    ›    Radosław Szkudlarek 56
     Dyrektorzy placówek oświatowych 3014
    ›    Frankowska Anna 2565
    ›    Suchy Olga 2683
    ›    Mielczarek Ilona 2615
    ›    Malinowska Mirosława 2761
    ›    Pawlaczyk Renata 1934
    ›    Jamróz Iwona 1632
    ›    Michał Hącel 549
    ›    Anna Chojnacka 118
    ›    Marta Mieszała 86
    ›    Wydmuch Barbara 2317
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 1925
    ›    Jaroch Cygan Mariola 1801
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 892
    ›    Siwik Zofia 1199
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1371
    ›    Aneta Możdżanowska 1401
    ›    Beata Waniek 469
     Wzory oświadczeń majątkowych 331
   Rządowe Centrum Legislacji 1969
   Monitorowanie Strategii Rozwoju Gminy 29
   Pomoc publiczna 1857
     2018 112
     2017 51
     2016 124
     2015 958
     2014 477
     2013 540
     2012 544
   Ponowne wykorzystanie informacji 840
   Redakcja Biuletynu 3268
   RODO 117
Łączna liczba odwiedzin:1477012