główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 5037
   Dane podstawowe 170355
   Ogłoszenia 79909
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 43925
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 4908
   Godziny urzędowania 4752
   Organizacja urzędu 10921
   Sekretarz 5662
   Skarbnik 5811
   Rejestry i ewidencje 3118
     Rejestr Instytucji Kultury 1139
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury 1141
   Nieodpłatna pomoc prawna 1262
Organy
   Wójt Gminy 12581
     Kompetencje 1692
     Kontakt 1718
     Zarządzenia 2004-2015 5775
    ›    2004 5199
    ›    2005 6852
    ›    2006 3930
    ›    2007 4547
    ›    2008 4786
    ›    2009 8540
    ›    2010 7718
    ›    2011 5388
    ›    2012 3664
    ›    2013 3322
    ›    2014 2527
    ›    2015 2655
     Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy 1551
    ›    2016 1798
    ›    2017 1234
    ›    2018 524
    ›    2019 591
    ›    2020 26
     Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów 954
    ›    2016 1203
    ›    2017 731
    ›    2018 106
    ›    2019 293
    ›    2020 2
     Raport o stanie Gminy Sokolniki 47
    ›    2019 66
   Rada Gminy 13550
     Przewodniczący Rady 2381
     Skład Rady 6404
     Regulamin 1519
     Plan Pracy Rady 2256
     Sesje 5196
    ›    Sesje w poprzednich kadencjach 5323
    ›    Projektowanie aktów normatywnych 1007
    ›    Kadencja 2018-2023 600
     Uchwały Rady Gminy 7300
    ›    2002 6773
    ›    2003 7115
    ›    2004 7823
    ›    2005 12460
    ›    2006 9803
    ›    2007 8183
    ›    2008 8863
    ›    2009 8219
    ›    2010 17624
    ›    2011 5520
    ›    2012 3456
    ›    2013 3533
    ›    2014 2828
    ›    2015 2638
    ›    2016 1985
    ›    2017 1352
    ›    2018 1206
    ›    2019 1613
    ›    2020 17
     Projekty Uchwał 1532
    ›    2015 597
    ›    2016 767
    ›    2017 610
     Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2018 - 2023 318
     Dyżury radnych 1627
     Kontakt z radnymi 1907
   Komisje Rady - kadencja 2018-2023 389
     Komisja Rozwoju Gminy 206
    ›    Przedmiot działania 84
    ›    Skład osobowy 106
    ›    Plan pracy i sprawozdania 100
    ›    Posiedzenia komisji 173
     Komisja Rewizyjna 133
    ›    Przedmiot działania 87
    ›    Skład osobowy 168
    ›    Plan pracy i sprawozdania 89
    ›    Posiedzenia komisji 82
     Komisja skarg, wniosków i petycji 109
    ›    Przedmiot działania 86
    ›    Skład osobowy 105
    ›    Plan pracy i sprawozdania 75
    ›    Posiedzenia komisji 88
   Komisje Rady - Archiwum 3881
     Komisja Rozwoju Gminy 256
    ›    Przedmiot działania 203
    ›    Skład osobowy 237
    ›    Plan pracy i sprawozdania 196
    ›    Posiedzenia komisji 335
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1524
    ›    Przedmiot działania 938
    ›    Skład osobowy 1702
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1353
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 1106
    ›    Przedmiot działania 821
    ›    Skład osobowy 1212
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1754
    ›    Posiedzenia komisji 682
    ›    Uchwały komisji 595
     Komisja Rewizyjna 1232
    ›    Przedmiot działania 642
    ›    Skład osobowy 1390
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1359
    ›    Posiedzenia komisji 784
    ›    Uchwały komisji 635
     Komisja Rolnictwa 1078
    ›    Przedmiot działania 737
    ›    Skład osobowy 1257
    ›    Plan pracy i działania 1029
    ›    Posiedzenia komisji 531
    ›    Uchwały komisji 553
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy 421
    ›    Posiedzenia komisji 691
     Doraźna Komisja Statutowa 325
    ›    Przedmiot działania 357
    ›    Skład osobowy 314
    ›    Posiedzenia komisji 434
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego 1705
   Statut 5297
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 2196
   Budżet 5145
     Projekty 3579
    ›    PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2020 14
     Uchwały Budżetowe 1557
    ›    2011 714
    ›    2013 812
    ›    2014 510
    ›    2015 457
    ›    2016 570
    ›    2017 563
    ›    2018 363
    ›    2019 209
     Podstawowe informacje o budżecie 1689
    ›    2005 696
    ›    2006 830
    ›     2007 915
    ›    2008 896
    ›    2009 1017
    ›    2015 723
    ›    2014 448
    ›    2016 549
    ›    2017 254
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1349
   Sprawozdania 4030
     Rok 2019 117
     Rok 2018 84
     Rok 2017 549
     Rok 2016 758
     Rok 2015 865
     Rok 2014 969
    ›    Rok 2006 931
    ›    Rok 2007 1104
    ›    Rok 2008 1153
    ›    Rok 2009 1982
    ›    Rok 2010 1805
    ›    Rok 2011 1959
    ›    Rok 2012 1571
    ›    Rok 2013 1593
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013 341
     Sprawozdania archiwalne 2000-2005 1256
   Podatki 5725
     Podatek od nieruchomości 5491
     Podatek od środków transportowych 4573
     Podatek rolny 3828
     Podatek leśny 1752
     Opłata od posiadania psów 1448
     Inkaso 1112
     Opłata targowa 1210
     Informacje w sprawach podatków 1459
     Zwolnienia podatkowe 773
   Strategie 5064
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki 13940
     Kadencja 2014 -2018 1064
     Kadencja 2010 -2014 638
     Kadencja 2006 -2010 857
   Zagospodarowanie przestrzenne 10582
     Studium i plany 1286
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 542
   Ochrona środowiska 4839
     Wycinka drzew i krzewów 1254
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski 1395
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia 5089
     Decyzje środowiskowe 75
    ›    Wydane decyzje 26
    ›    Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2125
    ›    Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki 2952
    ›    Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców 983
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 70
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 914
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 735
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 1269
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców 714
     Rejestr działalności regulowanej 940
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 738
    ›    2013 rok 999
    ›    2014 rok 929
    ›    2015 rok 866
    ›    2016 rok 602
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 303
    ›    2017 rok 419
    ›    2018 rok 212
    ›    2019 rok 38
    ›    2020 rok 3
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1596
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1654
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki 1181
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 864
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 42563
     Rok 2019 17828
     Rok 2018 20216
     Rok 2017 18349
     Rok 2016 15119
   Zapytania cenowe 19249
     Rok 2019 17869
     Rok 2018 18375
     Rok 2017 22732
     Rok 2016 25820
     Archiwum 2809
    ›    Rok 2012 7741
    ›    Rok 2013 7172
    ›    Rok 2014 10778
    ›    Rok 2015 23606
   Gospodarka nieruchomościami 3624
     Rok 2020 8
     Rok 2019 193
     Rok 2018 829
     Rok 2017 1271
     Rok 2016 932
     Rok 2015 9402
     Rok 2014 811
     Rok 2012 1653
   Roczny plan zamówień 807
     2018 259
     2017 378
   Archiwum 2507
     Rok 2015 24315
     Rok 2014 12761
     Rok 2013 8948
     Rok 2012 8875
     Rok 2011 19679
     Rok 2010 14397
     Rok 2009 12106
     Rok 2008 11739
     Rok 2007 26239
     Rok 2006 10713
     Rok 2005 2857
     Rok 2004 3684
     Rok 2003 1392
   Regulaminy 2876
Załatwianie Spraw
   Karty usług 3946
     Referat Organizacyjny 1264
     Referat Finansów i Podatków 2579
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2857
     Urząd Stanu Cywilnego 3217
     Referat Oświaty 404
     Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy 526
     Samodzielne Stanowisko ds. bhp, OC, spraw wojskowych i transportu 580
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2193
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr. 780
   Udostępnianie informacji publicznej 2002
   Ułatwienia dostępu 715
   Petycje 905
   Zgromadzenia 1287
Wybory
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 352
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sokolniki 228
   Archiwum 816
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 194
     Wybory Samorządowe 2018 1968
     Wybory parlamentarne 2015 2196
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1006
     Wybory Prezydenta RP 2015 1236
     Wybory Samorządowe 2014 3763
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1210
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 3922
     Wybory do Izb Rolniczych 2011 2299
     Wybory Samorządowe 2010 6374
     Wybory Prezydenta RP 2010 5251
     Referendum Gminne 5096
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 4175
     Wybory uzupełniające 2008 5438
     Wybory 2007 3525
Inne
   Jednostki organizacyjne 5301
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1649
    ›    Kontakt 815
    ›    Sprawozdania 939
    ›    Dokumenty statutowe 1082
    ›    Kierownictwo 616
    ›    Regulaminy 235
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 3570
    ›    Kontakt 1196
    ›    Kierownictwo 1085
    ›    Statut 8523
    ›    RODO 17
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1729
    ›    Kontakt 1533
    ›    Kierownictwo 1142
    ›    Statut 799
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 521
    ›    Zarządzenia 928
    ›    RODO 58
    ›    Zapytania cenowe 56
     Placówki Edukacyjne 5123
   SOŁECTWA 2922
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 498
     Sołectwo Bagatelka 963
    ›    Statut 521
    ›    Sołtys 831
    ›    Rada Sołecka 626
    ›    Zebrania Wiejskie 824
     Sołectwo Góry 572
    ›    Statut 394
    ›    Sołtys 632
    ›    Rada Sołecka 456
    ›    Zebrania Wiejskie 710
     Sołectwo Kopaniny 650
    ›    Statut 400
    ›    Sołtys 619
    ›    Rada Sołecka 449
    ›    Zebrania Wiejskie 621
     Sołectwo Nowy Ochędzyn 873
    ›    Statut 476
    ›    Sołtys 750
    ›    Rada Sołecka 508
    ›    Zebrania Wiejskie 759
     Sołectwo Pichlice 663
    ›    Statut 387
    ›    Sołtys 574
    ›    Rada Sołecka 437
    ›    Zebrania Wiejskie 741
     Sołectwo Prusak 701
    ›    Statut 414
    ›    Sołtys 614
    ›    Rada Sołecka 434
    ›    Zebrania Wiejskie 617
     Sołectwo Ryś 628
    ›    Statut 368
    ›    Sołtys 586
    ›    Rada Sołecka 449
    ›    Zebrania Wiejskie 702
     Sołectwo Sokolniki 911
    ›    Statut 424
    ›    Sołtys 985
    ›    Rada Sołecka 464
    ›    Zebrania Wiejskie 696
     Sołectwo Stary Ochędzyn 624
    ›    Statut 476
    ›    Sołtys 601
    ›    Rada Sołecka 499
    ›    Zebrania Wiejskie 786
     Sołectwo Tyble 648
    ›    Statut 456
    ›    Sołtys 568
    ›    Rada Sołecka 493
    ›    Zebrania Wiejskie 682
     Sołectwo Walichnowy 801
    ›    Statut 478
    ›    Sołtys 657
    ›    Rada Sołecka 514
    ›    Zebrania Wiejskie 887
     Sołectwo Wiktorówek 557
    ›    Statut 401
    ›    Sołtys 505
    ›    Rada Sołecka 397
    ›    Zebrania Wiejskie 587
     Sołectwo Zdzierczyzna 488
    ›    Statut 396
    ›    Sołtys 508
    ›    Rada Sołecka 512
    ›    Zebrania Wiejskie 548
   Organizacje pozarządowe 35477
   Kontrole i audyty 2577
     Kontrole zewnętrzne 1086
    ›    2009 567
    ›    2010 615
    ›    2011 783
    ›    2012 578
    ›    2013 636
    ›    2014 557
     Kontrole wewnętrzne 835
    ›    2011 486
    ›    2012 461
    ›    2013 521
    ›    2014 488
     Audyty 1091
    ›    2011 506
    ›    2012 446
     Kontrola zarządcza 550
    ›    2012 417
    ›    2013 428
   Oświadczenia majątkowe 11729
     Wójt 3226
    ›    Sylwester Skrzypek 3576
    ›    Renata Świeściak 2878
    ›    Werbicka Maria 2949
    ›    Zychla Elżbieta 2397
    ›     Olek Aurelia 1825
     Urząd Gminy 4584
    ›    Danuta Janiaczyk-Wolna 1661
    ›    Kałuża Krystyna 1408
    ›    Bagiński Bogusław 788
    ›    Henryk Niedźwiecki 617
    ›    Ewa Bartosiewicz 921
    ›    Rafał Barszczewski 720
    ›    Katarzyna Krzyżanowska 709
    ›    Małgorzata Krajewska 684
    ›    Barbara Sawicka-Kanicka 273
    ›    Lidia Beljulji 436
    ›    Ryszard Grüner 59
    ›    Aleksandra Kukawska 59
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014 2068
    ›    Depta Krzysztof 1379
    ›    Domagała Zdzisława 969
    ›    Frankowski Jacek 1016
    ›    Kowalczyk Aleksandra 1089
    ›    Kowalczyk Grzegorz 1144
    ›    Kowalczyk Sylwia 1198
    ›    Lerka Grzegorz 1301
    ›    Misiek Grzegorz 1263
    ›    Otorowski Antoni 965
    ›    Rembecki Jarosław 1165
    ›    Wójcik Jolanta 1339
    ›    Kadłubek Agnieszka 1080
    ›    Lerka Kamila 1494
    ›    Jopek Ewa 1189
    ›    Strzelczyk Marek 1004
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018 2037
    ›    Bartosz Górka 1719
    ›    Ewa Jopek 1027
    ›    Agnieszka Kadłubek 843
    ›    Grzegorz Kowalczyk 764
    ›    Zbigniew Kowalczyk 752
    ›    Rafał Lasota 708
    ›    Gabriela Malik 1015
    ›    Marek Małecki 672
    ›    Zdzisław Mielczarek 527
    ›    Adrian Niedźwiecki 611
    ›    Antoni Otorowski 810
    ›    Rafał Prukop 909
    ›    Jarosław Rembecki 630
    ›    Tomasz Rosiński 771
    ›    Radosław Szkudlarek 901
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2018-2023 428
    ›    Bartosz Górka 99
    ›    Roman Jagielski 56
    ›    Agnieszka Kadłubek 131
    ›    Grzegorz Kowalczyk 52
    ›    Zbigniew Kowalczyk 68
    ›    Dariusz Kowalewski 95
    ›    Rafał Lasota 64
    ›    Marek Małecki 61
    ›    Zdzisław Mielczarek 46
    ›    Antoni Otorowski 68
    ›    Rafał Prukop 67
    ›    Jarosław Rembecki 59
    ›    Tomasz Rosiński 53
    ›    Bogdan Stanek 133
    ›    Radosław Szkudlarek 117
    ›    Henryk Niedźwiecki 24
     Dyrektorzy placówek oświatowych 3131
    ›    Frankowska Anna 2646
    ›    Suchy Olga 2779
    ›    Mielczarek Ilona 2677
    ›    Malinowska Mirosława 2877
    ›    Pawlaczyk Renata 1987
    ›    Jamróz Iwona 1702
    ›    Michał Hącel 608
    ›    Anna Chojnacka 177
    ›    Marta Mieszała 118
    ›    Wydmuch Barbara 2432
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 2063
    ›    Jaroch Cygan Mariola 1925
    ›    Ewa Szandała 63
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 928
    ›    Siwik Zofia 1298
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1423
    ›    Aneta Możdżanowska 1445
    ›    Beata Waniek 531
     Wzory oświadczeń majątkowych 350
   Rządowe Centrum Legislacji 2005
   Pomoc publiczna 1917
     2019 26
     2018 142
     2017 66
     2016 141
     2015 1019
     2014 491
     2013 556
     2012 559
   Ponowne wykorzystanie informacji 888
   Redakcja Biuletynu 3313
RODO
   Klauzule informacyjne 119
Łączna liczba odwiedzin:1547367