Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1313348
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ155482
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 155482
   Ogłoszenia 71992
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 36848
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 3052
     Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 65
   Godziny urzędowania 4340
   Organizacja urzędu 9222
   Sekretarz 4962
   Skarbnik 5063
   Rejestry i ewidencje 2650
     Rejestr Instytucji Kultury 1022
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury 997
   Nieodpłatna pomoc prawna 1010
Organy
   Wójt Gminy 11581
     Kompetencje 1574
     Kontakt 1468
     Zarządzenia 2004-2015 5609
    ›    2004 4979
    ›    2005 6615
    ›    2006 3715
    ›    2007 4379
    ›    2008 4596
    ›    2009 8264
    ›    2010 7382
    ›    2011 5009
    ›    2012 3262
    ›    2013 3031
    ›    2014 2257
    ›    2015 2304
     Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy 1150
    ›    2016 1499
    ›    2017 839
     Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów 662
    ›    2016 967
    ›    2017 477
   Rada Gminy 12030
     Przewodniczący Rady 2133
     Skład Rady 5488
     Regulamin 1407
     Plan Pracy Rady 1950
     Sesje 4654
    ›    Najbliższa sesja 4876
    ›    Projektowanie aktów normatywnych 845
     Uchwały Rady Gminy 6367
    ›    2002 6460
    ›    2003 6814
    ›    2004 7586
    ›    2005 12131
    ›    2006 9518
    ›    2007 7931
    ›    2008 8514
    ›    2009 7958
    ›    2010 17238
    ›    2011 5241
    ›    2012 3185
    ›    2013 3129
    ›    2014 2485
    ›    2015 2116
    ›    2016 1492
    ›    2017 811
    ›    2018 102
     Projekty Uchwał 1307
    ›    2013 350
    ›    2015 495
    ›    2016 635
    ›    2017 468
     Dyżury radnych 1510
     Kontakt z radnymi 1640
   Komisje Rady 3611
     Komisja Rozwoju Gminy 148
    ›    Przedmiot działania 121
    ›    Skład osobowy 95
    ›    Plan pracy i sprawozdania 106
    ›    Posiedzenia komisji 145
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1427
    ›    Przedmiot działania 813
    ›    Skład osobowy 1593
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1235
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 1010
    ›    Przedmiot działania 688
    ›    Skład osobowy 1104
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1541
    ›    Posiedzenia komisji 544
    ›    Uchwały komisji 500
     Komisja Rewizyjna 1123
    ›    Przedmiot działania 541
    ›    Skład osobowy 1286
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1159
    ›    Posiedzenia komisji 621
    ›    Uchwały komisji 540
     Komisja Rolnictwa 972
    ›    Przedmiot działania 659
    ›    Skład osobowy 1109
    ›    Plan pracy i działania 926
    ›    Posiedzenia komisji 449
    ›    Uchwały komisji 473
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy 311
    ›    Posiedzenia komisji 508
     Doraźna Komisja Statutowa 258
    ›    Przedmiot działania 257
    ›    Skład osobowy 202
    ›    Posiedzenia komisji 357
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego 1172
   Statut 4757
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 1842
   Budżet 4656
     Projekty 3132
     Uchwały Budżetowe 1330
    ›    2011 622
    ›    2013 669
    ›    2014 346
    ›    2015 367
    ›    2016 417
    ›    2017 399
    ›    2018 81
     Podstawowe informacje o budżecie 1559
    ›    2005 592
    ›    2006 684
    ›     2007 834
    ›    2008 807
    ›    2009 940
    ›    2015 570
    ›    2014 365
    ›    2016 431
    ›    2017 136
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1200
   Sprawozdania 3604
     Rok 2017 242
     Rok 2016 571
     Rok 2015 756
     Rok 2014 861
    ›    Rok 2006 847
    ›    Rok 2007 1010
    ›    Rok 2008 1061
    ›    Rok 2009 1870
    ›    Rok 2010 1663
    ›    Rok 2011 1846
    ›    Rok 2012 1494
    ›    Rok 2013 1495
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013 262
     Sprawozdania archiwalne 2000-2005 1179
   Podatki 4760
     Podatek od nieruchomości 4298
     Podatek od środków transportowych 4168
     Podatek rolny 3033
     Podatek leśny 1513
     Opłata od posiadania psów 1310
     Inkaso 1015
     Opłata targowa 1118
     Informacje w sprawach podatków 1311
     Zwolnienia podatkowe 407
   Strategie 4705
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki 13601
     Kadencja 2014 -2018 835
     Kadencja 2010 -2014 523
     Kadencja 2006 -2010 659
   Zagospodarowanie przestrzenne 9172
     Studium i plany 383
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 202
   Ochrona środowiska 4256
     Wycinka drzew i krzewów 1075
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski 1200
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia 4647
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki 1061
     Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1910
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 844
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców 864
     Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki 2289
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 651
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 1173
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców 586
     Rejestr działalności regulowanej 834
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 624
    ›    2013 rok 867
    ›    2014 rok 845
    ›    2015 rok 736
    ›    2016 rok 487
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 168
    ›    2017 rok 270
    ›    2018 rok 66
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1379
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1373
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki 980
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 738
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 38635
     Rok 2018 12069
     Rok 2017 17892
     Rok 2016 14983
   Zapytania cenowe 13171
     Rok 2018 10439
     Rok 2017 18133
     Rok 2016 21421
     Archiwum 2699
    ›    Rok 2012 7603
    ›    Rok 2013 6996
    ›    Rok 2014 10644
    ›    Rok 2015 20952
   Gospodarka nieruchomościami 3206
     Rok 2018 187
     Rok 2017 657
     Rok 2016 843
     Rok 2015 6698
     Rok 2014 749
     Rok 2012 1548
   Roczny plan zamówień 532
     2018 125
     2017 276
   Archiwum 2282
     Rok 2015 21910
     Rok 2014 12656
     Rok 2013 8848
     Rok 2012 8767
     Rok 2011 19529
     Rok 2010 14299
     Rok 2009 12025
     Rok 2008 11635
     Rok 2007 26048
     Rok 2006 10591
     Rok 2005 2751
     Rok 2004 3591
     Rok 2003 1280
   Regulaminy 2727
Załatwianie Spraw
   Karty usług 3289
     Referat Organizacyjny - karty usług część 1 3612
     Referat Organizacyjny - karty usług część 2 1091
     Referat Finansów i Podatków 2249
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2186
     Urząd Stanu Cywilnego 3022
     Referat Oświaty 300
     Referat Planowania Przestrzennego i Rozwoju Gminy 341
     Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i BHP 463
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2012
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr. 637
   Udostępnianie informacji publicznej 1797
   Ułatwienia dostępu 551
   Zgromadzenia 588
Wybory
   Wybory parlamentarne 2015 1979
   Referendum ogólnokrajowe 2015 882
   Wybory Prezydenta RP 2015 1135
   Archiwum 607
     Wybory Samorządowe 2014 3623
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1127
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 3840
     Wybory do Izb Rolniczych 2011 2217
     Wybory Samorządowe 2010 6258
     Wybory Prezydenta RP 2010 5173
     Referendum Gminne 5017
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 4090
     Wybory uzupełniające 2008 5323
     Wybory 2007 3451
Inne
   Jednostki organizacyjne 4870
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1361
    ›    Kontakt 664
    ›    Sprawozdania 753
    ›    Dokumenty statutowe 930
    ›    Kierownictwo 513
    ›    Regulaminy 73
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 2960
    ›    Kontakt 1032
    ›    Kierownictwo 981
    ›    Statut 8418
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1363
    ›    Kontakt 1146
    ›    Kierownictwo 873
    ›    Statut 685
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 427
    ›    Zarządzenia 778
     Placówki Edukacyjne 4932
   SOŁECTWA 2071
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 328
     Sołectwo Bagatelka 679
    ›    Statut 401
    ›    Sołtys 612
    ›    Rada Sołecka 463
    ›    Zebrania Wiejskie 687
     Sołectwo Góry 447
    ›    Statut 316
    ›    Sołtys 460
    ›    Rada Sołecka 326
    ›    Zebrania Wiejskie 548
     Sołectwo Kopaniny 459
    ›    Statut 330
    ›    Sołtys 482
    ›    Rada Sołecka 347
    ›    Zebrania Wiejskie 501
     Sołectwo Nowy Ochędzyn 520
    ›    Statut 319
    ›    Sołtys 479
    ›    Rada Sołecka 360
    ›    Zebrania Wiejskie 649
     Sołectwo Pichlice 466
    ›    Statut 314
    ›    Sołtys 427
    ›    Rada Sołecka 334
    ›    Zebrania Wiejskie 616
     Sołectwo Prusak 516
    ›    Statut 345
    ›    Sołtys 472
    ›    Rada Sołecka 350
    ›    Zebrania Wiejskie 529
     Sołectwo Ryś 473
    ›    Statut 302
    ›    Sołtys 423
    ›    Rada Sołecka 335
    ›    Zebrania Wiejskie 587
     Sołectwo Sokolniki 606
    ›    Statut 286
    ›    Sołtys 673
    ›    Rada Sołecka 349
    ›    Zebrania Wiejskie 578
     Sołectwo Stary Ochędzyn 437
    ›    Statut 367
    ›    Sołtys 448
    ›    Rada Sołecka 334
    ›    Zebrania Wiejskie 637
     Sołectwo Tyble 467
    ›    Statut 326
    ›    Sołtys 440
    ›    Rada Sołecka 384
    ›    Zebrania Wiejskie 577
     Sołectwo Walichnowy 513
    ›    Statut 361
    ›    Sołtys 448
    ›    Rada Sołecka 361
    ›    Zebrania Wiejskie 730
     Sołectwo Wiktorówek 403
    ›    Statut 279
    ›    Sołtys 374
    ›    Rada Sołecka 319
    ›    Zebrania Wiejskie 492
     Sołectwo Zdzierczyzna 362
    ›    Statut 330
    ›    Sołtys 406
    ›    Rada Sołecka 391
    ›    Zebrania Wiejskie 461
   Organizacje pozarządowe 20540
   Kontrole i audyty 2255
     Kontrole zewnętrzne 942
    ›    2009 459
    ›    2010 535
    ›    2011 704
    ›    2012 493
    ›    2013 516
    ›    2014 457
     Kontrole wewnętrzne 732
    ›    2011 393
    ›    2012 354
    ›    2013 446
    ›    2014 400
     Audyty 973
    ›    2011 404
    ›    2012 363
     Kontrola zarządcza 476
    ›    2012 309
    ›    2013 346
   Oświadczenia majątkowe 9678
     Wójt 2793
    ›    Sylwester Skrzypek 2957
    ›    Renata Świeściak 2613
    ›    Werbicka Maria 2775
    ›    Zychla Elżbieta 2242
    ›     Olek Aurelia 1580
     Urząd Gminy 3591
    ›    Danuta Janiaczyk-Wolna 1524
    ›    Kałuża Krystyna 1224
    ›    Bagiński Bogusław 588
    ›    Henryk Niedźwiecki 383
    ›    Ewa Bartosiewicz 526
    ›    Rafał Barszczewski 440
    ›    Katarzyna Krzyżanowska 422
    ›    Małgorzata Krajewska 477
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014 1914
    ›    Depta Krzysztof 1267
    ›    Domagała Zdzisława 859
    ›    Frankowski Jacek 834
    ›    Kowalczyk Aleksandra 990
    ›    Kowalczyk Grzegorz 977
    ›    Kowalczyk Sylwia 1002
    ›    Lerka Grzegorz 1056
    ›    Misiek Grzegorz 1117
    ›    Otorowski Antoni 869
    ›    Rembecki Jarosław 1074
    ›    Wójcik Jolanta 1211
    ›    Kadłubek Agnieszka 980
    ›    Lerka Kamila 1307
    ›    Jopek Ewa 1086
    ›    Strzelczyk Marek 895
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018 1392
    ›    Bartosz Górka 818
    ›    Ewa Jopek 742
    ›    Agnieszka Kadłubek 641
    ›    Grzegorz Kowalczyk 530
    ›    Zbigniew Kowalczyk 524
    ›    Rafał Lasota 542
    ›    Gabriela Malik 718
    ›    Marek Małecki 528
    ›    Zdzisław Mielczarek 412
    ›    Adrian Niedźwiecki 468
    ›    Antoni Otorowski 567
    ›    Rafał Prukop 714
    ›    Jarosław Rembecki 450
    ›    Tomasz Rosiński 607
    ›    Radosław Szkudlarek 678
     Dyrektorzy placówek oświatowych 2597
    ›    Frankowska Anna 2383
    ›    Suchy Olga 2499
    ›    Mielczarek Ilona 2512
    ›    Malinowska Mirosława 2615
    ›    Pawlaczyk Renata 1825
    ›    Jamróz Iwona 1489
    ›    Michał Hącel 386
    ›    Wydmuch Barbara 2068
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 1598
    ›    Jaroch Cygan Mariola 1593
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 742
    ›    Siwik Zofia 938
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1263
    ›    Aneta Możdżanowska 1297
    ›    Beata Waniek 345
     Wzory oświadczeń majątkowych 232
   Rządowe Centrum Legislacji 1876
   Pomoc publiczna 1699
     2018 16
     2017 6
     2016 47
     2015 783
     2014 441
     2013 493
     2012 515
   Ponowne wykorzystanie informacji 671
   Redakcja Biuletynu 3085