główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 2447
   Dane podstawowe 170048
   Ogłoszenia 78758
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 43092
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 4771
     Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 245
   Godziny urzędowania 4701
   Organizacja urzędu 10661
   Sekretarz 5583
   Skarbnik 5689
   Rejestry i ewidencje 3036
     Rejestr Instytucji Kultury 1126
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury 1128
   Nieodpłatna pomoc prawna 1220
Organy
   Wójt Gminy 12391
     Kompetencje 1665
     Kontakt 1674
     Zarządzenia 2004-2015 5734
    ›    2004 5105
    ›    2005 6746
    ›    2006 3846
    ›    2007 4457
    ›    2008 4669
    ›    2009 8369
    ›    2010 7540
    ›    2011 5202
    ›    2012 3505
    ›    2013 3160
    ›    2014 2383
    ›    2015 2476
     Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy 1454
    ›    2016 1652
    ›    2017 1102
    ›    2018 298
    ›    2019 331
     Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów 896
    ›    2016 1102
    ›    2017 645
    ›    2018 65
    ›    2019 159
     Raport o stanie Gminy Sokolniki 21
    ›    2019 37
   Rada Gminy 13261
     Przewodniczący Rady 2331
     Skład Rady 6280
     Regulamin 1495
     Plan Pracy Rady 2160
     Sesje 5119
    ›    Sesje w poprzednich kadencjach 5156
    ›    Projektowanie aktów normatywnych 976
    ›    Kadencja 2018-2023 454
     Uchwały Rady Gminy 7087
    ›    2002 6693
    ›    2003 7029
    ›    2004 7727
    ›    2005 12291
    ›    2006 9692
    ›    2007 8088
    ›    2008 8720
    ›    2009 8101
    ›    2010 17435
    ›    2011 5387
    ›    2012 3317
    ›    2013 3336
    ›    2014 2684
    ›    2015 2415
    ›    2016 1741
    ›    2017 1164
    ›    2018 922
    ›    2019 914
     Projekty Uchwał 1484
    ›    2015 574
    ›    2016 725
    ›    2017 569
     Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2018 - 2023 273
     Dyżury radnych 1606
     Kontakt z radnymi 1865
   Komisje Rady - kadencja 2018-2023 303
     Komisja Rozwoju Gminy 163
    ›    Przedmiot działania 62
    ›    Skład osobowy 90
    ›    Plan pracy i sprawozdania 75
    ›    Posiedzenia komisji 120
     Komisja Rewizyjna 106
    ›    Przedmiot działania 68
    ›    Skład osobowy 152
    ›    Plan pracy i sprawozdania 68
    ›    Posiedzenia komisji 55
     Komisja skarg, wniosków i petycji 84
    ›    Przedmiot działania 62
    ›    Skład osobowy 82
    ›    Plan pracy i sprawozdania 55
    ›    Posiedzenia komisji 61
   Komisje Rady - Archiwum 3836
     Komisja Rozwoju Gminy 238
    ›    Przedmiot działania 183
    ›    Skład osobowy 218
    ›    Plan pracy i sprawozdania 180
    ›    Posiedzenia komisji 277
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1512
    ›    Przedmiot działania 924
    ›    Skład osobowy 1677
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1318
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 1091
    ›    Przedmiot działania 799
    ›    Skład osobowy 1183
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1695
    ›    Posiedzenia komisji 663
    ›    Uchwały komisji 574
     Komisja Rewizyjna 1210
    ›    Przedmiot działania 625
    ›    Skład osobowy 1367
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1320
    ›    Posiedzenia komisji 764
    ›    Uchwały komisji 619
     Komisja Rolnictwa 1067
    ›    Przedmiot działania 717
    ›    Skład osobowy 1237
    ›    Plan pracy i działania 1001
    ›    Posiedzenia komisji 510
    ›    Uchwały komisji 538
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy 410
    ›    Posiedzenia komisji 636
     Doraźna Komisja Statutowa 312
    ›    Przedmiot działania 339
    ›    Skład osobowy 294
    ›    Posiedzenia komisji 414
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego 1593
   Statut 5187
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 2090
   Budżet 5025
     Projekty 3370
     Uchwały Budżetowe 1499
    ›    2011 697
    ›    2013 794
    ›    2014 493
    ›    2015 431
    ›    2016 516
    ›    2017 509
    ›    2018 281
    ›    2019 113
     Podstawowe informacje o budżecie 1672
    ›    2005 680
    ›    2006 811
    ›     2007 898
    ›    2008 879
    ›    2009 1001
    ›    2015 692
    ›    2014 432
    ›    2016 530
    ›    2017 236
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1315
   Sprawozdania 3972
     Rok 2019 60
     Rok 2018 63
     Rok 2017 508
     Rok 2016 737
     Rok 2015 843
     Rok 2014 955
    ›    Rok 2006 909
    ›    Rok 2007 1087
    ›    Rok 2008 1133
    ›    Rok 2009 1963
    ›    Rok 2010 1770
    ›    Rok 2011 1930
    ›    Rok 2012 1553
    ›    Rok 2013 1572
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013 329
     Sprawozdania archiwalne 2000-2005 1235
   Podatki 5462
     Podatek od nieruchomości 5199
     Podatek od środków transportowych 4491
     Podatek rolny 3622
     Podatek leśny 1693
     Opłata od posiadania psów 1418
     Inkaso 1092
     Opłata targowa 1196
     Informacje w sprawach podatków 1427
     Zwolnienia podatkowe 676
   Strategie 4980
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki 13882
     Kadencja 2014 -2018 1002
     Kadencja 2010 -2014 616
     Kadencja 2006 -2010 784
   Zagospodarowanie przestrzenne 10206
     Studium i plany 1021
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 462
   Ochrona środowiska 4740
     Wycinka drzew i krzewów 1210
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski 1342
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia 4897
     Decyzje środowiskowe 48
    ›    Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2079
    ›    Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki 2821
    ›    Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców 957
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 52
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 902
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 721
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 1244
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców 692
     Rejestr działalności regulowanej 929
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 706
    ›    2013 rok 980
    ›    2014 rok 913
    ›    2015 rok 844
    ›    2016 rok 587
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 284
    ›    2017 rok 399
    ›    2018 rok 197
    ›    2019 rok 19
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1537
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1604
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki 1146
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 835
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 42078
     Rok 2019 13458
     Rok 2018 20150
     Rok 2017 18257
     Rok 2016 15102
   Zapytania cenowe 18150
     Rok 2019 12726
     Rok 2018 18228
     Rok 2017 21894
     Rok 2016 25016
     Archiwum 2791
    ›    Rok 2012 7691
    ›    Rok 2013 7118
    ›    Rok 2014 10729
    ›    Rok 2015 23229
   Gospodarka nieruchomościami 3545
     Rok 2019 117
     Rok 2018 788
     Rok 2017 1151
     Rok 2016 917
     Rok 2015 9042
     Rok 2014 801
     Rok 2012 1641
   Roczny plan zamówień 757
     2018 236
     2017 359
   Archiwum 2467
     Rok 2015 23952
     Rok 2014 12739
     Rok 2013 8916
     Rok 2012 8853
     Rok 2011 19639
     Rok 2010 14351
     Rok 2009 12078
     Rok 2008 11716
     Rok 2007 26171
     Rok 2006 10683
     Rok 2005 2843
     Rok 2004 3664
     Rok 2003 1377
   Regulaminy 2842
Załatwianie Spraw
   Karty usług 3802
     Referat Organizacyjny 1225
     Referat Finansów i Podatków 2498
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2642
     Urząd Stanu Cywilnego 3184
     Referat Oświaty 380
     Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy 497
     Samodzielne Stanowisko ds. bhp, OC, spraw wojskowych i transportu 561
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2160
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr. 747
   Udostępnianie informacji publicznej 1957
   Ułatwienia dostępu 692
   Petycje 469
   Zgromadzenia 1254
Wybory
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 291
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sokolniki 161
   Archiwum 785
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 162
     Wybory Samorządowe 2018 1914
     Wybory parlamentarne 2015 2155
     Referendum ogólnokrajowe 2015 981
     Wybory Prezydenta RP 2015 1216
     Wybory Samorządowe 2014 3731
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1188
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 3899
     Wybory do Izb Rolniczych 2011 2284
     Wybory Samorządowe 2010 6338
     Wybory Prezydenta RP 2010 5224
     Referendum Gminne 5077
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 4149
     Wybory uzupełniające 2008 5418
     Wybory 2007 3502
Inne
   Jednostki organizacyjne 5236
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1580
    ›    Kontakt 777
    ›    Sprawozdania 887
    ›    Dokumenty statutowe 1055
    ›    Kierownictwo 596
    ›    Regulaminy 200
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 3414
    ›    Kontakt 1153
    ›    Kierownictwo 1060
    ›    Statut 8496
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1657
    ›    Kontakt 1471
    ›    Kierownictwo 1101
    ›    Statut 773
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 497
    ›    Zarządzenia 902
    ›    RODO 27
    ›    Zapytania cenowe 24
     Placówki Edukacyjne 5098
   SOŁECTWA 2756
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 480
     Sołectwo Bagatelka 918
    ›    Statut 503
    ›    Sołtys 798
    ›    Rada Sołecka 606
    ›    Zebrania Wiejskie 785
     Sołectwo Góry 550
    ›    Statut 379
    ›    Sołtys 609
    ›    Rada Sołecka 439
    ›    Zebrania Wiejskie 675
     Sołectwo Kopaniny 611
    ›    Statut 382
    ›    Sołtys 597
    ›    Rada Sołecka 428
    ›    Zebrania Wiejskie 588
     Sołectwo Nowy Ochędzyn 770
    ›    Statut 452
    ›    Sołtys 693
    ›    Rada Sołecka 481
    ›    Zebrania Wiejskie 725
     Sołectwo Pichlice 622
    ›    Statut 368
    ›    Sołtys 540
    ›    Rada Sołecka 415
    ›    Zebrania Wiejskie 701
     Sołectwo Prusak 673
    ›    Statut 399
    ›    Sołtys 587
    ›    Rada Sołecka 419
    ›    Zebrania Wiejskie 587
     Sołectwo Ryś 598
    ›    Statut 355
    ›    Sołtys 559
    ›    Rada Sołecka 434
    ›    Zebrania Wiejskie 673
     Sołectwo Sokolniki 863
    ›    Statut 411
    ›    Sołtys 928
    ›    Rada Sołecka 448
    ›    Zebrania Wiejskie 651
     Sołectwo Stary Ochędzyn 592
    ›    Statut 461
    ›    Sołtys 579
    ›    Rada Sołecka 475
    ›    Zebrania Wiejskie 754
     Sołectwo Tyble 614
    ›    Statut 441
    ›    Sołtys 545
    ›    Rada Sołecka 476
    ›    Zebrania Wiejskie 637
     Sołectwo Walichnowy 747
    ›    Statut 465
    ›    Sołtys 612
    ›    Rada Sołecka 493
    ›    Zebrania Wiejskie 830
     Sołectwo Wiktorówek 530
    ›    Statut 381
    ›    Sołtys 478
    ›    Rada Sołecka 376
    ›    Zebrania Wiejskie 556
     Sołectwo Zdzierczyzna 463
    ›    Statut 381
    ›    Sołtys 483
    ›    Rada Sołecka 490
    ›    Zebrania Wiejskie 515
   Organizacje pozarządowe 32621
   Kontrole i audyty 2520
     Kontrole zewnętrzne 1062
    ›    2009 552
    ›    2010 596
    ›    2011 760
    ›    2012 550
    ›    2013 618
    ›    2014 537
     Kontrole wewnętrzne 811
    ›    2011 457
    ›    2012 445
    ›    2013 501
    ›    2014 469
     Audyty 1075
    ›    2011 486
    ›    2012 429
     Kontrola zarządcza 535
    ›    2012 398
    ›    2013 402
   Oświadczenia majątkowe 11451
     Wójt 3175
    ›    Sylwester Skrzypek 3475
    ›    Renata Świeściak 2835
    ›    Werbicka Maria 2885
    ›    Zychla Elżbieta 2362
    ›     Olek Aurelia 1761
     Urząd Gminy 4426
    ›    Danuta Janiaczyk-Wolna 1635
    ›    Kałuża Krystyna 1364
    ›    Bagiński Bogusław 763
    ›    Henryk Niedźwiecki 532
    ›    Ewa Bartosiewicz 863
    ›    Rafał Barszczewski 673
    ›    Katarzyna Krzyżanowska 662
    ›    Małgorzata Krajewska 650
    ›    Barbara Sawicka-Kanicka 220
    ›    Lidia Beljulji 353
    ›    Ryszard Grüner 19
    ›    Aleksandra Kukawska 16
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014 2050
    ›    Depta Krzysztof 1344
    ›    Domagała Zdzisława 936
    ›    Frankowski Jacek 978
    ›    Kowalczyk Aleksandra 1060
    ›    Kowalczyk Grzegorz 1111
    ›    Kowalczyk Sylwia 1163
    ›    Lerka Grzegorz 1272
    ›    Misiek Grzegorz 1228
    ›    Otorowski Antoni 933
    ›    Rembecki Jarosław 1135
    ›    Wójcik Jolanta 1308
    ›    Kadłubek Agnieszka 1049
    ›    Lerka Kamila 1448
    ›    Jopek Ewa 1153
    ›    Strzelczyk Marek 968
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018 1991
    ›    Bartosz Górka 1550
    ›    Ewa Jopek 981
    ›    Agnieszka Kadłubek 801
    ›    Grzegorz Kowalczyk 714
    ›    Zbigniew Kowalczyk 720
    ›    Rafał Lasota 671
    ›    Gabriela Malik 958
    ›    Marek Małecki 644
    ›    Zdzisław Mielczarek 500
    ›    Adrian Niedźwiecki 580
    ›    Antoni Otorowski 766
    ›    Rafał Prukop 873
    ›    Jarosław Rembecki 591
    ›    Tomasz Rosiński 739
    ›    Radosław Szkudlarek 871
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2018-2023 274
    ›    Bartosz Górka 62
    ›    Roman Jagielski 32
    ›    Agnieszka Kadłubek 51
    ›    Grzegorz Kowalczyk 34
    ›    Zbigniew Kowalczyk 47
    ›    Dariusz Kowalewski 64
    ›    Rafał Lasota 34
    ›    Marek Małecki 40
    ›    Zdzisław Mielczarek 29
    ›    Antoni Otorowski 51
    ›    Rafał Prukop 50
    ›    Jarosław Rembecki 42
    ›    Tomasz Rosiński 36
    ›    Bogdan Stanek 95
    ›    Radosław Szkudlarek 67
     Dyrektorzy placówek oświatowych 3062
    ›    Frankowska Anna 2587
    ›    Suchy Olga 2706
    ›    Mielczarek Ilona 2621
    ›    Malinowska Mirosława 2785
    ›    Pawlaczyk Renata 1938
    ›    Jamróz Iwona 1650
    ›    Michał Hącel 569
    ›    Anna Chojnacka 139
    ›    Marta Mieszała 95
    ›    Wydmuch Barbara 2354
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 1996
    ›    Jaroch Cygan Mariola 1843
    ›    Ewa Szandała 24
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 903
    ›    Siwik Zofia 1229
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1389
    ›    Aneta Możdżanowska 1413
    ›    Beata Waniek 485
     Wzory oświadczeń majątkowych 338
   Rządowe Centrum Legislacji 1978
   Pomoc publiczna 1871
     2018 119
     2017 56
     2016 129
     2015 980
     2014 482
     2013 547
     2012 549
   Ponowne wykorzystanie informacji 852
   Redakcja Biuletynu 3281
   RODO 139
Łączna liczba odwiedzin:1499677