główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 6877
   Dane podstawowe 170683
   Ogłoszenia 80714
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 44338
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 5071
   Godziny urzędowania 4815
   Organizacja urzędu 11148
   Sekretarz 5726
   Skarbnik 5872
   Rejestry i ewidencje 3178
     Rejestr Instytucji Kultury 1172
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury 1156
   Nieodpłatna pomoc prawna 1307
Organy
   Wójt Gminy 12697
     Kompetencje 1730
     Kontakt 1743
     Zarządzenia 2004-2015 5802
    ›    2004 5261
    ›    2005 6909
    ›    2006 3988
    ›    2007 4604
    ›    2008 4857
    ›    2009 8650
    ›    2010 7951
    ›    2011 5504
    ›    2012 3852
    ›    2013 3533
    ›    2014 2657
    ›    2015 2797
     Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy 1624
    ›    2016 1971
    ›    2017 1306
    ›    2018 720
    ›    2019 847
    ›    2020 132
     Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów 1016
    ›    2016 1286
    ›    2017 834
    ›    2018 145
    ›    2019 386
    ›    2020 38
     Raport o stanie Gminy Sokolniki 63
    ›    2019 87
   Rada Gminy 13771
     Przewodniczący Rady 2413
     Skład Rady 6453
     Regulamin 1536
     Plan Pracy Rady 2308
     Sesje 5239
    ›    Sesje w poprzednich kadencjach 5520
    ›    Projektowanie aktów normatywnych 1036
    ›    Kadencja 2018-2023 727
     Uchwały Rady Gminy 7491
    ›    2002 6910
    ›    2003 7284
    ›    2004 7979
    ›    2005 12750
    ›    2006 10057
    ›    2007 8366
    ›    2008 9115
    ›    2009 8453
    ›    2010 17998
    ›    2011 5743
    ›    2012 3776
    ›    2013 3920
    ›    2014 3190
    ›    2015 2992
    ›    2016 2251
    ›    2017 1634
    ›    2018 1449
    ›    2019 2107
    ›    2020 194
     Projekty Uchwał 1560
    ›    2015 617
    ›    2016 801
    ›    2017 644
     Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2018 - 2023 365
     Dyżury radnych 1646
     Kontakt z radnymi 1941
   Komisje Rady - kadencja 2018-2023 445
     Komisja Rozwoju Gminy 238
    ›    Przedmiot działania 102
    ›    Skład osobowy 123
    ›    Plan pracy i sprawozdania 134
    ›    Posiedzenia komisji 229
     Komisja Rewizyjna 158
    ›    Przedmiot działania 101
    ›    Skład osobowy 185
    ›    Plan pracy i sprawozdania 105
    ›    Posiedzenia komisji 121
     Komisja skarg, wniosków i petycji 126
    ›    Przedmiot działania 102
    ›    Skład osobowy 122
    ›    Plan pracy i sprawozdania 93
    ›    Posiedzenia komisji 107
     Doraźna komisja statutowa 23
    ›    Skład osobowy 17
    ›    Posiedzenia komisji 29
    ›    Plan pracy i sprawozdania 15
    ›    Przedmiot działania 18
   Komisje Rady - Archiwum 3932
     Komisja Rozwoju Gminy 270
    ›    Przedmiot działania 216
    ›    Skład osobowy 252
    ›    Plan pracy i sprawozdania 209
    ›    Posiedzenia komisji 380
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1541
    ›    Przedmiot działania 957
    ›    Skład osobowy 1724
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1383
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 1123
    ›    Przedmiot działania 845
    ›    Skład osobowy 1239
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1800
    ›    Posiedzenia komisji 708
    ›    Uchwały komisji 623
     Komisja Rewizyjna 1256
    ›    Przedmiot działania 660
    ›    Skład osobowy 1410
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1387
    ›    Posiedzenia komisji 806
    ›    Uchwały komisji 653
     Komisja Rolnictwa 1094
    ›    Przedmiot działania 767
    ›    Skład osobowy 1280
    ›    Plan pracy i działania 1058
    ›    Posiedzenia komisji 545
    ›    Uchwały komisji 577
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy 434
    ›    Posiedzenia komisji 751
     Doraźna Komisja Statutowa 340
    ›    Przedmiot działania 380
    ›    Skład osobowy 351
    ›    Posiedzenia komisji 451
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego 1774
   Statut 5358
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 2292
   Budżet 5225
     Projekty 3659
    ›    PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2020 37
     Uchwały Budżetowe 1616
    ›    2011 728
    ›    2013 844
    ›    2014 534
    ›    2015 487
    ›    2016 625
    ›    2017 602
    ›    2018 427
    ›    2019 319
    ›    2020 56
     Podstawowe informacje o budżecie 1730
    ›    2005 719
    ›    2006 861
    ›     2007 940
    ›    2008 915
    ›    2009 1036
    ›    2015 779
    ›    2014 467
    ›    2016 566
    ›    2017 280
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1377
   Sprawozdania 4083
     Rok 2019 153
     Rok 2018 115
     Rok 2017 608
     Rok 2016 796
     Rok 2015 892
     Rok 2014 982
    ›    Rok 2006 951
    ›    Rok 2007 1123
    ›    Rok 2008 1187
    ›    Rok 2009 1999
    ›    Rok 2010 1827
    ›    Rok 2011 1982
    ›    Rok 2012 1584
    ›    Rok 2013 1626
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013 353
     Sprawozdania archiwalne 2000-2005 1281
   Podatki 5941
     Podatek od nieruchomości 5771
     Podatek od środków transportowych 4675
     Podatek rolny 3988
     Podatek leśny 1799
     Opłata od posiadania psów 1492
     Inkaso 1134
     Opłata targowa 1222
     Informacje w sprawach podatków 1497
     Zwolnienia podatkowe 863
   Strategie 5179
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki 13975
     Kadencja 2014 -2018 1121
     Kadencja 2010 -2014 672
     Kadencja 2006 -2010 932
   Zagospodarowanie przestrzenne 10912
     Studium i plany 1466
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 611
   Ochrona środowiska 4931
     Wycinka drzew i krzewów 1305
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski 1437
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia 5275
     Decyzje środowiskowe 99
    ›    Wydane decyzje 36
    ›    Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2170
    ›    Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki 3033
    ›    Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców 1008
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 97
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 931
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 758
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 1310
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców 735
     Rejestr działalności regulowanej 959
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 842
    ›    2013 rok 1014
    ›    2014 rok 945
    ›    2015 rok 907
    ›    2016 rok 621
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 324
    ›    2017 rok 444
    ›    2018 rok 229
    ›    2019 rok 56
    ›    2020 rok 26
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1643
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1707
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki 1200
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 900
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 42883
     Rok 2019 19840
     Rok 2018 20306
     Rok 2017 18412
     Rok 2016 15148
   Zapytania cenowe 20045
     Rok 2020 967
     Rok 2019 19643
     Rok 2018 18463
     Rok 2017 23323
     Rok 2016 26391
     Archiwum 2838
    ›    Rok 2012 7791
    ›    Rok 2013 7226
    ›    Rok 2014 10827
    ›    Rok 2015 23955
   Gospodarka nieruchomościami 3675
     Rok 2020 66
     Rok 2019 217
     Rok 2018 849
     Rok 2017 1358
     Rok 2016 951
     Rok 2015 9732
     Rok 2014 829
     Rok 2012 1673
   Roczny plan zamówień 857
     2018 276
     2017 421
   Archiwum 2530
     Rok 2015 24678
     Rok 2014 12787
     Rok 2013 8977
     Rok 2012 8901
     Rok 2011 19753
     Rok 2010 14467
     Rok 2009 12147
     Rok 2008 11780
     Rok 2007 26328
     Rok 2006 10764
     Rok 2005 2874
     Rok 2004 3706
     Rok 2003 1411
   Regulaminy 2905
Załatwianie Spraw
   Karty usług 4058
     Referat Organizacyjny 1305
     Referat Finansów i Podatków 2667
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2969
     Urząd Stanu Cywilnego 3248
     Referat Oświaty 443
     Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy 569
     Samodzielne Stanowisko ds. bhp, OC, spraw wojskowych i transportu 602
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2224
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr. 824
   Udostępnianie informacji publicznej 2042
   Ułatwienia dostępu 736
   Petycje 965
   Zgromadzenia 1319
Wybory
   Wybory Prezydenta RP 2020 55
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 392
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sokolniki 310
   Archiwum 850
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 238
     Wybory Samorządowe 2018 2041
     Wybory parlamentarne 2015 2254
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1033
     Wybory Prezydenta RP 2015 1259
     Wybory Samorządowe 2014 3820
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1233
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 3964
     Wybory do Izb Rolniczych 2011 2316
     Wybory Samorządowe 2010 6424
     Wybory Prezydenta RP 2010 5279
     Referendum Gminne 5119
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 4208
     Wybory uzupełniające 2008 5488
     Wybory 2007 3553
Inne
   Jednostki organizacyjne 5356
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1721
    ›    Kontakt 842
    ›    Sprawozdania 999
    ›    Dokumenty statutowe 1107
    ›    Kierownictwo 635
    ›    Regulaminy 262
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 3660
    ›    Kontakt 1252
    ›    Kierownictwo 1125
    ›    Statut 8547
    ›    RODO 37
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1844
    ›    Kontakt 1606
    ›    Kierownictwo 1183
    ›    Statut 826
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 545
    ›    Zarządzenia 958
    ›    RODO 73
    ›    Zapytania cenowe 104
     Placówki Edukacyjne 5166
   SOŁECTWA 3068
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 518
     Sołectwo Bagatelka 1015
    ›    Statut 550
    ›    Sołtys 869
    ›    Rada Sołecka 676
    ›    Zebrania Wiejskie 865
     Sołectwo Góry 607
    ›    Statut 414
    ›    Sołtys 655
    ›    Rada Sołecka 474
    ›    Zebrania Wiejskie 744
     Sołectwo Kopaniny 679
    ›    Statut 426
    ›    Sołtys 641
    ›    Rada Sołecka 474
    ›    Zebrania Wiejskie 645
     Sołectwo Nowy Ochędzyn 937
    ›    Statut 495
    ›    Sołtys 784
    ›    Rada Sołecka 539
    ›    Zebrania Wiejskie 788
     Sołectwo Pichlice 699
    ›    Statut 400
    ›    Sołtys 595
    ›    Rada Sołecka 459
    ›    Zebrania Wiejskie 789
     Sołectwo Prusak 729
    ›    Statut 426
    ›    Sołtys 656
    ›    Rada Sołecka 453
    ›    Zebrania Wiejskie 649
     Sołectwo Ryś 660
    ›    Statut 384
    ›    Sołtys 613
    ›    Rada Sołecka 463
    ›    Zebrania Wiejskie 739
     Sołectwo Sokolniki 948
    ›    Statut 438
    ›    Sołtys 1030
    ›    Rada Sołecka 492
    ›    Zebrania Wiejskie 752
     Sołectwo Stary Ochędzyn 672
    ›    Statut 492
    ›    Sołtys 643
    ›    Rada Sołecka 524
    ›    Zebrania Wiejskie 818
     Sołectwo Tyble 722
    ›    Statut 469
    ›    Sołtys 598
    ›    Rada Sołecka 511
    ›    Zebrania Wiejskie 729
     Sołectwo Walichnowy 850
    ›    Statut 494
    ›    Sołtys 702
    ›    Rada Sołecka 544
    ›    Zebrania Wiejskie 929
     Sołectwo Wiktorówek 610
    ›    Statut 437
    ›    Sołtys 526
    ›    Rada Sołecka 416
    ›    Zebrania Wiejskie 619
     Sołectwo Zdzierczyzna 515
    ›    Statut 409
    ›    Sołtys 530
    ›    Rada Sołecka 534
    ›    Zebrania Wiejskie 577
   Organizacje pozarządowe 36689
   Kontrole i audyty 2603
     Kontrole zewnętrzne 1095
    ›    2009 580
    ›    2010 628
    ›    2011 826
    ›    2012 599
    ›    2013 649
    ›    2014 571
     Kontrole wewnętrzne 850
    ›    2011 501
    ›    2012 473
    ›    2013 534
    ›    2014 505
     Audyty 1104
    ›    2011 518
    ›    2012 469
     Kontrola zarządcza 561
    ›    2012 431
    ›    2013 442
   Oświadczenia majątkowe 11934
     Wójt 3292
    ›    Sylwester Skrzypek 3651
    ›    Renata Świeściak 2911
    ›    Werbicka Maria 3030
    ›    Zychla Elżbieta 2423
    ›     Olek Aurelia 1869
     Urząd Gminy 4683
    ›    Danuta Janiaczyk-Wolna 1684
    ›    Kałuża Krystyna 1436
    ›    Bagiński Bogusław 812
    ›    Henryk Niedźwiecki 639
    ›    Ewa Bartosiewicz 954
    ›    Rafał Barszczewski 746
    ›    Katarzyna Krzyżanowska 764
    ›    Małgorzata Krajewska 708
    ›    Barbara Sawicka-Kanicka 299
    ›    Lidia Beljulji 484
    ›    Ryszard Grüner 83
    ›    Aleksandra Kukawska 83
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014 2085
    ›    Depta Krzysztof 1405
    ›    Domagała Zdzisława 1000
    ›    Frankowski Jacek 1064
    ›    Kowalczyk Aleksandra 1119
    ›    Kowalczyk Grzegorz 1168
    ›    Kowalczyk Sylwia 1239
    ›    Lerka Grzegorz 1330
    ›    Misiek Grzegorz 1287
    ›    Otorowski Antoni 987
    ›    Rembecki Jarosław 1189
    ›    Wójcik Jolanta 1367
    ›    Kadłubek Agnieszka 1100
    ›    Lerka Kamila 1529
    ›    Jopek Ewa 1225
    ›    Strzelczyk Marek 1039
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018 2075
    ›    Bartosz Górka 1765
    ›    Ewa Jopek 1076
    ›    Agnieszka Kadłubek 871
    ›    Grzegorz Kowalczyk 801
    ›    Zbigniew Kowalczyk 781
    ›    Rafał Lasota 764
    ›    Gabriela Malik 1046
    ›    Marek Małecki 694
    ›    Zdzisław Mielczarek 560
    ›    Adrian Niedźwiecki 636
    ›    Antoni Otorowski 857
    ›    Rafał Prukop 934
    ›    Jarosław Rembecki 656
    ›    Tomasz Rosiński 804
    ›    Radosław Szkudlarek 926
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2018-2023 517
    ›    Bartosz Górka 133
    ›    Roman Jagielski 79
    ›    Agnieszka Kadłubek 185
    ›    Grzegorz Kowalczyk 80
    ›    Zbigniew Kowalczyk 101
    ›    Dariusz Kowalewski 125
    ›    Rafał Lasota 89
    ›    Marek Małecki 102
    ›    Zdzisław Mielczarek 66
    ›    Antoni Otorowski 91
    ›    Rafał Prukop 87
    ›    Jarosław Rembecki 92
    ›    Tomasz Rosiński 73
    ›    Bogdan Stanek 154
    ›    Radosław Szkudlarek 153
    ›    Henryk Niedźwiecki 61
     Dyrektorzy placówek oświatowych 3181
    ›    Frankowska Anna 2696
    ›    Suchy Olga 2849
    ›    Mielczarek Ilona 2717
    ›    Malinowska Mirosława 2978
    ›    Pawlaczyk Renata 2024
    ›    Jamróz Iwona 1749
    ›    Michał Hącel 645
    ›    Anna Chojnacka 207
    ›    Marta Mieszała 134
    ›    Wydmuch Barbara 2475
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 2104
    ›    Jaroch Cygan Mariola 1969
    ›    Ewa Szandała 88
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 947
    ›    Siwik Zofia 1341
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1448
    ›    Aneta Możdżanowska 1461
    ›    Beata Waniek 558
     Wzory oświadczeń majątkowych 364
   Rządowe Centrum Legislacji 2035
   Pomoc publiczna 1956
     2019 40
     2018 154
     2017 75
     2016 153
     2015 1050
     2014 504
     2013 567
     2012 573
   Ponowne wykorzystanie informacji 930
   Redakcja Biuletynu 3342
RODO
   Klauzule informacyjne 188
Łączna liczba odwiedzin:1586179