Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1371568
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ161667
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 161667
   Ogłoszenia 74250
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 39520
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 3684
     Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 151
   Godziny urzędowania 4475
   Organizacja urzędu 9802
   Sekretarz 5180
   Skarbnik 5275
   Rejestry i ewidencje 2786
     Rejestr Instytucji Kultury 1071
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury 1062
   Nieodpłatna pomoc prawna 1055
Organy
   Wójt Gminy 11823
     Kompetencje 1598
     Kontakt 1549
     Zarządzenia 2004-2015 5644
    ›    2004 5012
    ›    2005 6662
    ›    2006 3763
    ›    2007 4399
    ›    2008 4618
    ›    2009 8286
    ›    2010 7408
    ›    2011 5058
    ›    2012 3318
    ›    2013 3062
    ›    2014 2279
    ›    2015 2339
     Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy 1214
    ›    2016 1541
    ›    2017 898
     Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów 716
    ›    2016 998
    ›    2017 519
   Rada Gminy 12403
     Przewodniczący Rady 2196
     Skład Rady 5832
     Regulamin 1428
     Plan Pracy Rady 2029
     Sesje 4817
    ›    Sesje w poprzednich kadencjach 4978
    ›    Projektowanie aktów normatywnych 902
    ›    Kadencja 2018-2023 49
     Uchwały Rady Gminy 6532
    ›    2002 6516
    ›    2003 6879
    ›    2004 7615
    ›    2005 12162
    ›    2006 9551
    ›    2007 7951
    ›    2008 8577
    ›    2009 7985
    ›    2010 17304
    ›    2011 5270
    ›    2012 3209
    ›    2013 3164
    ›    2014 2531
    ›    2015 2167
    ›    2016 1544
    ›    2017 905
    ›    2018 252
     Projekty Uchwał 1358
    ›    2013 371
    ›    2015 512
    ›    2016 656
    ›    2017 495
     Dyżury radnych 1545
     Kontakt z radnymi 1725
   Komisje Rady 3706
     Komisja Rozwoju Gminy 186
    ›    Przedmiot działania 140
    ›    Skład osobowy 158
    ›    Plan pracy i sprawozdania 132
    ›    Posiedzenia komisji 194
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1472
    ›    Przedmiot działania 851
    ›    Skład osobowy 1621
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1261
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 1040
    ›    Przedmiot działania 735
    ›    Skład osobowy 1133
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1583
    ›    Posiedzenia komisji 594
    ›    Uchwały komisji 521
     Komisja Rewizyjna 1160
    ›    Przedmiot działania 578
    ›    Skład osobowy 1316
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1224
    ›    Posiedzenia komisji 688
    ›    Uchwały komisji 568
     Komisja Rolnictwa 1022
    ›    Przedmiot działania 676
    ›    Skład osobowy 1181
    ›    Plan pracy i działania 949
    ›    Posiedzenia komisji 469
    ›    Uchwały komisji 494
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy 350
    ›    Posiedzenia komisji 539
     Doraźna Komisja Statutowa 280
    ›    Przedmiot działania 280
    ›    Skład osobowy 231
    ›    Posiedzenia komisji 375
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego 1272
   Statut 4862
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 1895
   Budżet 4752
     Projekty 3190
     Uchwały Budżetowe 1370
    ›    2011 651
    ›    2013 738
    ›    2014 430
    ›    2015 381
    ›    2016 466
    ›    2017 434
    ›    2018 153
     Podstawowe informacje o budżecie 1588
    ›    2005 629
    ›    2006 739
    ›     2007 857
    ›    2008 838
    ›    2009 960
    ›    2015 619
    ›    2014 386
    ›    2016 470
    ›    2017 165
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1238
   Sprawozdania 3727
     Rok 2017 303
     Rok 2016 618
     Rok 2015 783
     Rok 2014 889
    ›    Rok 2006 868
    ›    Rok 2007 1043
    ›    Rok 2008 1087
    ›    Rok 2009 1913
    ›    Rok 2010 1719
    ›    Rok 2011 1886
    ›    Rok 2012 1511
    ›    Rok 2013 1522
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013 285
     Sprawozdania archiwalne 2000-2005 1197
   Podatki 4928
     Podatek od nieruchomości 4468
     Podatek od środków transportowych 4272
     Podatek rolny 3174
     Podatek leśny 1537
     Opłata od posiadania psów 1340
     Inkaso 1033
     Opłata targowa 1143
     Informacje w sprawach podatków 1342
     Zwolnienia podatkowe 478
   Strategie 4799
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki 13702
     Kadencja 2014 -2018 890
     Kadencja 2010 -2014 554
     Kadencja 2006 -2010 718
   Zagospodarowanie przestrzenne 9450
     Studium i plany 577
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 281
   Ochrona środowiska 4416
     Wycinka drzew i krzewów 1106
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski 1241
     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia 4732
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki 1115
     Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1968
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 863
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców 892
     Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki 2415
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 670
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 1190
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców 626
     Rejestr działalności regulowanej 874
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 650
    ›    2013 rok 920
    ›    2014 rok 866
    ›    2015 rok 783
    ›    2016 rok 530
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 209
    ›    2017 rok 342
    ›    2018 rok 130
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1406
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1443
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki 1038
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 758
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 39774
     Rok 2018 17716
     Rok 2017 17961
     Rok 2016 15021
   Zapytania cenowe 14627
     Rok 2018 15803
     Rok 2017 19178
     Rok 2016 22388
     Archiwum 2722
    ›    Rok 2012 7630
    ›    Rok 2013 7015
    ›    Rok 2014 10672
    ›    Rok 2015 21606
   Gospodarka nieruchomościami 3361
     Rok 2018 607
     Rok 2017 804
     Rok 2016 874
     Rok 2015 7375
     Rok 2014 771
     Rok 2012 1601
   Roczny plan zamówień 597
     2018 163
     2017 305
   Archiwum 2346
     Rok 2015 22457
     Rok 2014 12674
     Rok 2013 8866
     Rok 2012 8811
     Rok 2011 19574
     Rok 2010 14312
     Rok 2009 12039
     Rok 2008 11675
     Rok 2007 26080
     Rok 2006 10631
     Rok 2005 2808
     Rok 2004 3623
     Rok 2003 1335
   Regulaminy 2767
Załatwianie Spraw
   Karty usług 3415
     Referat Organizacyjny - karty usług część 1 3650
     Referat Organizacyjny - karty usług część 2 1120
     Referat Finansów i Podatków 2294
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2284
     Urząd Stanu Cywilnego 3052
     Referat Oświaty 319
     Referat Planowania Przestrzennego i Rozwoju Gminy 378
     Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i BHP 492
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2053
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr. 669
   Udostępnianie informacji publicznej 1861
   Ułatwienia dostępu 610
   Zgromadzenia 637
Wybory
   Wybory Samorządowe 2018 1567
   Archiwum 684
     Wybory parlamentarne 2015 2074
     Referendum ogólnokrajowe 2015 931
     Wybory Prezydenta RP 2015 1173
     Wybory Samorządowe 2014 3686
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1145
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 3862
     Wybory do Izb Rolniczych 2011 2237
     Wybory Samorządowe 2010 6284
     Wybory Prezydenta RP 2010 5183
     Referendum Gminne 5035
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 4108
     Wybory uzupełniające 2008 5363
     Wybory 2007 3467
Inne
   Jednostki organizacyjne 4962
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1429
    ›    Kontakt 706
    ›    Sprawozdania 810
    ›    Dokumenty statutowe 975
    ›    Kierownictwo 548
    ›    Regulaminy 145
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 3054
    ›    Kontakt 1075
    ›    Kierownictwo 1005
    ›    Statut 8437
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1406
    ›    Kontakt 1230
    ›    Kierownictwo 901
    ›    Statut 706
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 453
    ›    Zarządzenia 812
     Placówki Edukacyjne 4978
   SOŁECTWA 2225
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 384
     Sołectwo Bagatelka 717
    ›    Statut 424
    ›    Sołtys 664
    ›    Rada Sołecka 508
    ›    Zebrania Wiejskie 713
     Sołectwo Góry 473
    ›    Statut 335
    ›    Sołtys 521
    ›    Rada Sołecka 384
    ›    Zebrania Wiejskie 607
     Sołectwo Kopaniny 495
    ›    Statut 341
    ›    Sołtys 526
    ›    Rada Sołecka 366
    ›    Zebrania Wiejskie 527
     Sołectwo Nowy Ochędzyn 611
    ›    Statut 386
    ›    Sołtys 559
    ›    Rada Sołecka 413
    ›    Zebrania Wiejskie 675
     Sołectwo Pichlice 502
    ›    Statut 326
    ›    Sołtys 452
    ›    Rada Sołecka 359
    ›    Zebrania Wiejskie 636
     Sołectwo Prusak 568
    ›    Statut 362
    ›    Sołtys 498
    ›    Rada Sołecka 366
    ›    Zebrania Wiejskie 545
     Sołectwo Ryś 496
    ›    Statut 316
    ›    Sołtys 481
    ›    Rada Sołecka 372
    ›    Zebrania Wiejskie 615
     Sołectwo Sokolniki 692
    ›    Statut 347
    ›    Sołtys 731
    ›    Rada Sołecka 392
    ›    Zebrania Wiejskie 596
     Sołectwo Stary Ochędzyn 473
    ›    Statut 413
    ›    Sołtys 484
    ›    Rada Sołecka 395
    ›    Zebrania Wiejskie 696
     Sołectwo Tyble 507
    ›    Statut 378
    ›    Sołtys 470
    ›    Rada Sołecka 417
    ›    Zebrania Wiejskie 594
     Sołectwo Walichnowy 579
    ›    Statut 410
    ›    Sołtys 484
    ›    Rada Sołecka 413
    ›    Zebrania Wiejskie 769
     Sołectwo Wiktorówek 421
    ›    Statut 316
    ›    Sołtys 398
    ›    Rada Sołecka 334
    ›    Zebrania Wiejskie 509
     Sołectwo Zdzierczyzna 383
    ›    Statut 341
    ›    Sołtys 423
    ›    Rada Sołecka 435
    ›    Zebrania Wiejskie 476
   Organizacje pozarządowe 23756
   Kontrole i audyty 2345
     Kontrole zewnętrzne 979
    ›    2009 493
    ›    2010 556
    ›    2011 722
    ›    2012 507
    ›    2013 547
    ›    2014 475
     Kontrole wewnętrzne 747
    ›    2011 412
    ›    2012 405
    ›    2013 463
    ›    2014 414
     Audyty 1014
    ›    2011 431
    ›    2012 377
     Kontrola zarządcza 494
    ›    2012 353
    ›    2013 362
   Oświadczenia majątkowe 10286
     Wójt 2973
    ›    Sylwester Skrzypek 3178
    ›    Renata Świeściak 2698
    ›    Werbicka Maria 2798
    ›    Zychla Elżbieta 2290
    ›     Olek Aurelia 1647
     Urząd Gminy 3879
    ›    Danuta Janiaczyk-Wolna 1564
    ›    Kałuża Krystyna 1266
    ›    Bagiński Bogusław 676
    ›    Henryk Niedźwiecki 447
    ›    Ewa Bartosiewicz 653
    ›    Rafał Barszczewski 566
    ›    Katarzyna Krzyżanowska 535
    ›    Małgorzata Krajewska 559
    ›    Barbara Sawicka 53
    ›    Lidia Beljulji 113
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014 1967
    ›    Depta Krzysztof 1291
    ›    Domagała Zdzisława 886
    ›    Frankowski Jacek 901
    ›    Kowalczyk Aleksandra 1009
    ›    Kowalczyk Grzegorz 1042
    ›    Kowalczyk Sylwia 1077
    ›    Lerka Grzegorz 1201
    ›    Misiek Grzegorz 1169
    ›    Otorowski Antoni 891
    ›    Rembecki Jarosław 1091
    ›    Wójcik Jolanta 1245
    ›    Kadłubek Agnieszka 1002
    ›    Lerka Kamila 1364
    ›    Jopek Ewa 1107
    ›    Strzelczyk Marek 913
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018 1722
    ›    Bartosz Górka 901
    ›    Ewa Jopek 824
    ›    Agnieszka Kadłubek 720
    ›    Grzegorz Kowalczyk 621
    ›    Zbigniew Kowalczyk 624
    ›    Rafał Lasota 594
    ›    Gabriela Malik 857
    ›    Marek Małecki 577
    ›    Zdzisław Mielczarek 443
    ›    Adrian Niedźwiecki 522
    ›    Antoni Otorowski 650
    ›    Rafał Prukop 790
    ›    Jarosław Rembecki 512
    ›    Tomasz Rosiński 670
    ›    Radosław Szkudlarek 780
     Dyrektorzy placówek oświatowych 2760
    ›    Frankowska Anna 2457
    ›    Suchy Olga 2550
    ›    Mielczarek Ilona 2540
    ›    Malinowska Mirosława 2648
    ›    Pawlaczyk Renata 1861
    ›    Jamróz Iwona 1548
    ›    Michał Hącel 442
    ›    Anna Chojnacka 24
    ›    Marta Mieszała 29
    ›    Wydmuch Barbara 2173
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 1699
    ›    Jaroch Cygan Mariola 1661
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 807
    ›    Siwik Zofia 1052
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1307
    ›    Aneta Możdżanowska 1330
    ›    Beata Waniek 396
     Wzory oświadczeń majątkowych 286
   Rządowe Centrum Legislacji 1909
   Pomoc publiczna 1761
     2018 42
     2017 16
     2016 81
     2015 847
     2014 449
     2013 512
     2012 525
   Ponowne wykorzystanie informacji 736
   Redakcja Biuletynu 3164