główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 9420
   Dane podstawowe 171051
   Ogłoszenia 81668
     Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 44777
     Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych 5190
   Godziny urzędowania 4901
   Organizacja urzędu 11368
   Sekretarz 5834
   Skarbnik 5998
   Rejestry i ewidencje 3283
     Rejestr Instytucji Kultury 1198
     Księgi rejestrowe Instytucji Kultury 1182
   Nieodpłatna pomoc prawna 1388
Organy
   Wójt Gminy 12916
     Kompetencje 1783
     Kontakt 1772
     Zarządzenia 2004-2015 5842
    ›    2004 5358
    ›    2005 7080
    ›    2006 4120
    ›    2007 4747
    ›    2008 4988
    ›    2009 8882
    ›    2010 8385
    ›    2011 5783
    ›    2012 4127
    ›    2013 3835
    ›    2014 2978
    ›    2015 3156
     Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy 1749
    ›    2016 2219
    ›    2017 1485
    ›    2018 1089
    ›    2019 1214
    ›    2020 446
     Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów 1065
    ›    2016 1456
    ›    2017 975
    ›    2018 178
    ›    2019 490
    ›    2020 98
     Raport o stanie Gminy Sokolniki 104
    ›    2019 132
    ›    2020 41
   Rada Gminy 14115
     Przewodniczący Rady 2477
     Skład Rady 6545
     Regulamin 1562
     Plan Pracy Rady 2368
     Sesje 5344
    ›    Sesje w poprzednich kadencjach 5934
    ›    Projektowanie aktów normatywnych 1078
    ›    Kadencja 2018-2023 1017
     Uchwały Rady Gminy 210
     Uchwały Rady Gminy - archiwum 7644
    ›    2002 7052
    ›    2003 7490
    ›    2004 8180
    ›    2005 13082
    ›    2006 10407
    ›    2007 8573
    ›    2008 9406
    ›    2009 8735
    ›    2010 18420
    ›    2011 5998
    ›    2012 4056
    ›    2013 4299
    ›    2014 3511
    ›    2015 3375
    ›    2016 2546
    ›    2017 1913
    ›    2018 1963
    ›    2019 2695
    ›    2020 413
     Projekty Uchwał 1639
    ›    2015 647
    ›    2016 881
    ›    2017 705
     Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2018 - 2023 479
     Dyżury radnych 1679
     Kontakt z radnymi 1989
     Nagrania i transmisja obrad Rady Gminy 75
     System Rada dla Mieszkańców 33
   Komisje Rady - kadencja 2018-2023 542
     Komisja Rozwoju Gminy 292
    ›    Przedmiot działania 127
    ›    Skład osobowy 151
    ›    Plan pracy i sprawozdania 169
    ›    Posiedzenia komisji 337
     Komisja Rewizyjna 208
    ›    Przedmiot działania 124
    ›    Skład osobowy 207
    ›    Plan pracy i sprawozdania 140
    ›    Posiedzenia komisji 182
     Komisja skarg, wniosków i petycji 167
    ›    Przedmiot działania 126
    ›    Skład osobowy 148
    ›    Plan pracy i sprawozdania 121
    ›    Posiedzenia komisji 142
     Doraźna komisja statutowa 43
    ›    Skład osobowy 37
    ›    Posiedzenia komisji 47
    ›    Plan pracy i sprawozdania 37
    ›    Przedmiot działania 38
   Komisje Rady - Archiwum 3984
     Komisja Rozwoju Gminy 293
    ›    Przedmiot działania 236
    ›    Skład osobowy 271
    ›    Plan pracy i sprawozdania 227
    ›    Posiedzenia komisji 461
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1570
    ›    Przedmiot działania 978
    ›    Skład osobowy 1755
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1434
     Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 1150
    ›    Przedmiot działania 879
    ›    Skład osobowy 1272
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1853
    ›    Posiedzenia komisji 735
    ›    Uchwały komisji 652
     Komisja Rewizyjna 1286
    ›    Przedmiot działania 687
    ›    Skład osobowy 1442
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1420
    ›    Posiedzenia komisji 836
    ›    Uchwały komisji 677
     Komisja Rolnictwa 1116
    ›    Przedmiot działania 796
    ›    Skład osobowy 1308
    ›    Plan pracy i działania 1093
    ›    Posiedzenia komisji 569
    ›    Uchwały komisji 599
     Wspólne posiedzenia stałych komisji rady gminy 464
    ›    Posiedzenia komisji 826
     Doraźna Komisja Statutowa 365
    ›    Przedmiot działania 407
    ›    Skład osobowy 400
    ›    Posiedzenia komisji 473
Prawo Lokalne
   Zbiór aktów prawa miejscowego 1939
   Statut 5436
   Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 2386
   Budżet 5314
     Projekty 3780
    ›    PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2020 63
     Uchwały Budżetowe 1666
    ›    2011 745
    ›    2013 874
    ›    2014 561
    ›    2015 514
    ›    2016 695
    ›    2017 658
    ›    2018 509
    ›    2019 422
    ›    2020 112
     Podstawowe informacje o budżecie 1769
    ›    2005 739
    ›    2006 897
    ›     2007 969
    ›    2008 934
    ›    2009 1061
    ›    2015 837
    ›    2014 489
    ›    2016 590
    ›    2017 314
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1409
   Sprawozdania 4188
     Rok 2020 38
     Rok 2019 214
     Rok 2018 149
     Rok 2017 675
     Rok 2016 841
     Rok 2015 950
     Rok 2014 1006
    ›    Rok 2006 976
    ›    Rok 2007 1151
    ›    Rok 2008 1223
    ›    Rok 2009 2021
    ›    Rok 2010 1879
    ›    Rok 2011 2023
    ›    Rok 2012 1609
    ›    Rok 2013 1681
     Sprawozdania archiwalne 2006-2013 384
     Sprawozdania archiwalne 2000-2005 1327
   Podatki 6160
     Podatek od nieruchomości 6063
     Podatek od środków transportowych 4774
     Podatek rolny 4191
     Podatek leśny 1887
     Opłata od posiadania psów 1536
     Inkaso 1157
     Opłata targowa 1244
     Informacje w sprawach podatków 1563
     Zwolnienia podatkowe 918
   Strategie 5338
   Protokoły z Sesji Rady Gminy Sokolniki 14057
     Kadencja 2014 -2018 1237
     Kadencja 2010 -2014 728
     Kadencja 2006 -2010 1080
   Zagospodarowanie przestrzenne 11315
     Studium i plany 1724
     Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego 702
   Ochrona środowiska 5079
     Wycinka drzew i krzewów 1380
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - wnioski 1532
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ogłoszenia 5663
     Decyzje środowiskowe 139
    ›    Wydane decyzje 50
    ›    Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2236
    ›    Dane kontaktowe firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sokolniki 3156
    ›    Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - wymagania dla przedsiębiorców 1040
     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 130
     Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 963
     Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 791
     Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi 1364
     Uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - wymagania dla przedsiębiorców 786
     Rejestr działalności regulowanej 987
     Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 907
    ›    2013 rok 1042
    ›    2014 rok 964
    ›    2015 rok 945
    ›    2016 rok 646
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 378
    ›    2017 rok 474
    ›    2018 rok 255
    ›    2019 rok 80
    ›    2020 rok 53
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest 1724
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1778
     Program ochrony środowiska dla gminy Sokolniki 1231
     Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi 950
   Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu 28
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 43259
     Rok 2020 1076
     Rok 2019 21486
     Rok 2018 20401
     Rok 2017 18528
     Rok 2016 15190
   Zapytania cenowe 20919
     Rok 2020 3428
     Rok 2019 20448
     Rok 2018 18587
     Rok 2017 24095
     Rok 2016 27114
     Archiwum 2865
    ›    Rok 2012 7848
    ›    Rok 2013 7303
    ›    Rok 2014 10883
    ›    Rok 2015 24377
   Gospodarka nieruchomościami 3767
     Rok 2020 179
     Rok 2019 252
     Rok 2018 881
     Rok 2017 1478
     Rok 2016 982
     Rok 2015 10111
     Rok 2014 852
     Rok 2012 1698
   Roczny plan zamówień 933
     2018 297
     2017 477
   Archiwum 2576
     Rok 2015 25096
     Rok 2014 12839
     Rok 2013 9052
     Rok 2012 8945
     Rok 2011 19871
     Rok 2010 14570
     Rok 2009 12205
     Rok 2008 11853
     Rok 2007 26457
     Rok 2006 10842
     Rok 2005 2902
     Rok 2004 3729
     Rok 2003 1432
   Regulaminy 2946
Załatwianie Spraw
   Karty usług 4304
     Referat Organizacyjny 1448
     Referat Finansów i Podatków 2889
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3340
     Urząd Stanu Cywilnego 3326
     Referat Oświaty 499
     Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy 646
     Samodzielne Stanowisko ds. bhp, OC, spraw wojskowych i transportu 641
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2308
   Wniosek o przyznanie prawa pomocy w post. przed sądami administr. 883
   Udostępnianie informacji publicznej 2103
   Ułatwienia dostępu 784
   Petycje 1247
   Zgromadzenia 1361
Wybory
   Wybory Prezydenta RP 2020 387
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 480
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sokolniki 434
   Archiwum 890
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 303
     Wybory Samorządowe 2018 2153
     Wybory parlamentarne 2015 2364
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1119
     Wybory Prezydenta RP 2015 1314
     Wybory Samorządowe 2014 3926
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1288
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 4067
     Wybory do Izb Rolniczych 2011 2337
     Wybory Samorządowe 2010 6557
     Wybory Prezydenta RP 2010 5375
     Referendum Gminne 5178
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 4268
     Wybory uzupełniające 2008 5563
     Wybory 2007 3616
Inne
   Jednostki organizacyjne 5425
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1805
    ›    Kontakt 904
    ›    Sprawozdania 1063
    ›    Dokumenty statutowe 1132
    ›    Kierownictwo 657
    ›    Regulaminy 294
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 3728
    ›    Kontakt 1304
    ›    Kierownictwo 1181
    ›    Statut 8575
    ›    RODO 69
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1935
    ›    Kontakt 1689
    ›    Kierownictwo 1219
    ›    Statut 855
    ›    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 578
    ›    Zarządzenia 1000
    ›    RODO 102
    ›    Zapytania cenowe 142
     Placówki Edukacyjne 5204
   SOŁECTWA 3226
     Informacja o wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 540
     Sołectwo Bagatelka 1065
    ›    Statut 581
    ›    Sołtys 917
    ›    Rada Sołecka 736
    ›    Zebrania Wiejskie 933
     Sołectwo Góry 641
    ›    Statut 442
    ›    Sołtys 683
    ›    Rada Sołecka 500
    ›    Zebrania Wiejskie 814
     Sołectwo Kopaniny 718
    ›    Statut 474
    ›    Sołtys 676
    ›    Rada Sołecka 500
    ›    Zebrania Wiejskie 701
     Sołectwo Nowy Ochędzyn 997
    ›    Statut 525
    ›    Sołtys 810
    ›    Rada Sołecka 574
    ›    Zebrania Wiejskie 840
     Sołectwo Pichlice 747
    ›    Statut 421
    ›    Sołtys 624
    ›    Rada Sołecka 485
    ›    Zebrania Wiejskie 833
     Sołectwo Prusak 773
    ›    Statut 452
    ›    Sołtys 719
    ›    Rada Sołecka 477
    ›    Zebrania Wiejskie 715
     Sołectwo Ryś 703
    ›    Statut 410
    ›    Sołtys 641
    ›    Rada Sołecka 489
    ›    Zebrania Wiejskie 814
     Sołectwo Sokolniki 1018
    ›    Statut 473
    ›    Sołtys 1099
    ›    Rada Sołecka 530
    ›    Zebrania Wiejskie 874
     Sołectwo Stary Ochędzyn 711
    ›    Statut 520
    ›    Sołtys 681
    ›    Rada Sołecka 553
    ›    Zebrania Wiejskie 883
     Sołectwo Tyble 776
    ›    Statut 496
    ›    Sołtys 630
    ›    Rada Sołecka 542
    ›    Zebrania Wiejskie 806
     Sołectwo Walichnowy 910
    ›    Statut 523
    ›    Sołtys 754
    ›    Rada Sołecka 599
    ›    Zebrania Wiejskie 1019
     Sołectwo Wiktorówek 663
    ›    Statut 499
    ›    Sołtys 553
    ›    Rada Sołecka 444
    ›    Zebrania Wiejskie 690
     Sołectwo Zdzierczyzna 551
    ›    Statut 437
    ›    Sołtys 551
    ›    Rada Sołecka 558
    ›    Zebrania Wiejskie 628
   Organizacje pozarządowe 38060
   Kontrole i audyty 2643
     Kontrole zewnętrzne 1117
    ›    2009 599
    ›    2010 665
    ›    2011 875
    ›    2012 634
    ›    2013 674
    ›    2014 595
     Kontrole wewnętrzne 896
    ›    2011 518
    ›    2012 496
    ›    2013 551
    ›    2014 526
     Audyty 1124
    ›    2011 544
    ›    2012 492
     Kontrola zarządcza 584
    ›    2012 458
    ›    2013 462
   Oświadczenia majątkowe 12268
     Wójt 3379
    ›    Sylwester Skrzypek 3828
    ›    Renata Świeściak 2966
    ›    Werbicka Maria 3156
    ›    Zychla Elżbieta 2500
    ›     Olek Aurelia 1942
     Urząd Gminy 4842
    ›    Danuta Janiaczyk-Wolna 1711
    ›    Kałuża Krystyna 1470
    ›    Bagiński Bogusław 843
    ›    Henryk Niedźwiecki 680
    ›    Ewa Bartosiewicz 1006
    ›    Rafał Barszczewski 801
    ›    Katarzyna Krzyżanowska 827
    ›    Małgorzata Krajewska 746
    ›    Barbara Sawicka-Kanicka 350
    ›    Lidia Beljulji 579
    ›    Ryszard Grüner 124
    ›    Aleksandra Kukawska 126
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2010-2014 2114
    ›    Depta Krzysztof 1445
    ›    Domagała Zdzisława 1042
    ›    Frankowski Jacek 1124
    ›    Kowalczyk Aleksandra 1160
    ›    Kowalczyk Grzegorz 1218
    ›    Kowalczyk Sylwia 1309
    ›    Lerka Grzegorz 1373
    ›    Misiek Grzegorz 1330
    ›    Otorowski Antoni 1031
    ›    Rembecki Jarosław 1232
    ›    Wójcik Jolanta 1425
    ›    Kadłubek Agnieszka 1148
    ›    Lerka Kamila 1588
    ›    Jopek Ewa 1288
    ›    Strzelczyk Marek 1097
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2014-2018 2113
    ›    Bartosz Górka 1844
    ›    Ewa Jopek 1162
    ›    Agnieszka Kadłubek 923
    ›    Grzegorz Kowalczyk 861
    ›    Zbigniew Kowalczyk 830
    ›    Rafał Lasota 838
    ›    Gabriela Malik 1115
    ›    Marek Małecki 741
    ›    Zdzisław Mielczarek 607
    ›    Adrian Niedźwiecki 682
    ›    Antoni Otorowski 936
    ›    Rafał Prukop 989
    ›    Jarosław Rembecki 700
    ›    Tomasz Rosiński 854
    ›    Radosław Szkudlarek 977
     Radni Rady Gminy Sokolniki - Kadencja 2018-2023 690
    ›    Bartosz Górka 218
    ›    Roman Jagielski 114
    ›    Agnieszka Kadłubek 263
    ›    Grzegorz Kowalczyk 125
    ›    Zbigniew Kowalczyk 164
    ›    Dariusz Kowalewski 181
    ›    Rafał Lasota 131
    ›    Marek Małecki 181
    ›    Zdzisław Mielczarek 99
    ›    Antoni Otorowski 127
    ›    Rafał Prukop 137
    ›    Jarosław Rembecki 160
    ›    Tomasz Rosiński 102
    ›    Bogdan Stanek 190
    ›    Radosław Szkudlarek 219
    ›    Henryk Niedźwiecki 130
     Dyrektorzy placówek oświatowych 3245
    ›    Frankowska Anna 2802
    ›    Suchy Olga 3011
    ›    Mielczarek Ilona 2832
    ›    Malinowska Mirosława 3180
    ›    Pawlaczyk Renata 2113
    ›    Jamróz Iwona 1823
    ›    Michał Hącel 701
    ›    Anna Chojnacka 248
    ›    Marta Mieszała 172
    ›    Wydmuch Barbara 2590
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 2174
    ›    Jaroch Cygan Mariola 2052
    ›    Ewa Szandała 120
     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki 967
    ›    Siwik Zofia 1411
     Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki 1473
    ›    Aneta Możdżanowska 1509
    ›    Beata Waniek 614
     Wzory oświadczeń majątkowych 398
   Powszechny Spis Rolny 2020 15
   Rządowe Centrum Legislacji 2085
   Pomoc publiczna 2045
     2020 44
     2019 90
     2018 191
     2017 116
     2016 189
     2015 1096
     2014 527
     2013 594
     2012 602
   Ponowne wykorzystanie informacji 980
   Redakcja Biuletynu 3389
   Deklaracja dostępności 47
RODO
   Klauzule informacyjne 308
Łączna liczba odwiedzin:1641819