główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-11-19 14:51
Dział: Organy » Komisje Rady - kadencja 2018-2023 » Komisja Rozwoju Gminy » Posiedzenia komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 23 listopada 2020r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-19 14:36
Dział: Organy » Komisje Rady - kadencja 2018-2023 » Komisja Rozwoju Gminy » Posiedzenia komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 23 listopada 2020r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-17 09:23
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.66.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 12 października 2020 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-17 09:22
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.66.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 12 października 2020 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-17 08:48
Dział: Prawo Lokalne » Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 - 2029
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-17 08:48
Dział: Prawo Lokalne » Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 - 2029
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-17 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2021
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-17 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2021
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-17 08:43
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2021
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-17 08:42
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2021
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-17 08:41
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2021
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-17 08:40
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2021
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-17 08:37
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2021
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-17 08:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2021
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-17 08:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2021
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-17 08:10
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Projekty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2021
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-17 08:08
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Projekty
Opis zmian: dodanie artykułu: PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2021
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-16 12:17
Dział: Organy » Komisje Rady - kadencja 2018-2023 » Komisja skarg, wniosków i petycji » Posiedzenia komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 18 listopada 2020 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-12 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie robót budowlanych drogowych - Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stary Ochędzyn - II.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze
Wykonanie: Jolanta Cieśla
Data: 2020-11-12 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie robót budowlanych drogowych - Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stary Ochędzyn - II
Wykonanie: Jolanta Cieśla
Data: 2020-11-12 14:44
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 120.16.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 12 listopada 2020 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-12 14:43
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 120.16.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 12 listopada 2020 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-12 14:41
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 120.15.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 4 listopada 2020 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-12 14:40
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 120.15.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 4 listopada 2020 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-12 14:38
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 120.14.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 21 października 2020 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-09 11:07
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.69.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 27 października 2020 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-09 11:04
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.69.2020 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 27 października 2020 r.
Wykonanie: Monika Herbeć
Data: 2020-11-09 11:01
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Wykonanie: Monika Herbeć
Data: 2020-11-06 12:19
Dział: Organy » Komisje Rady - kadencja 2018-2023 » Doraźna komisja statutowa » Posiedzenia komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu doraźnej komisji statutowej w dniu 12 listopada 2020 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-11-06 12:18
Dział: Organy » Komisje Rady - kadencja 2018-2023 » Doraźna komisja statutowa » Posiedzenia komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu doraźnej komisji statutowej w dniu 12 listopada 2020 r.
Wykonanie: Ewelina Kos