główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2019-10-14 13:22
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PETYCJE 2019
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-11 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Sokolniki.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu
Wykonanie: Jolanta Cieśla
Data: 2019-10-11 10:24
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 9 października 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-11 10:23
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 9 października 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-11 10:07
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 30 września 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-11 10:07
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 30 września 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-11 10:04
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 30 września 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-11 10:03
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 30 września 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-09 09:35
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PETYCJE 2019
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 15:57
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 120.16.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 11 września 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 15:56
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 120.16.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 11 września 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 15:54
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 120.15.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 11 września 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 15:53
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 120.15.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 11 września 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 15:52
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 120.14.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 9 września 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 15:51
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 120.14.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 9 września 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 15:48
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 120.13.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 10 lipca 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 15:47
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 120.13.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 10 lipca 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 15:10
Dział: Organy » Rada Gminy » Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje z XV sesji Rady Gminy Sokolniki
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 15:05
Dział: Organy » Rada Gminy » Wnioski i interpelacje Radnych - kadencja 2018 - 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacje z XV sesji Rady Gminy Sokolniki
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 15:03
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 17 września 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 15:02
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zbiór zarządzeń Wójta jako organu gminy » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 17 września 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 08:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd Gminy » Henryk Niedźwiecki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe złożone na dzień 30 listopada 2018 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 08:42
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach » Ewa Szandała
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 08:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach » Ewa Szandała
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 08:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach » Ewa Szandała
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe - korekta złożona na dzień 3 marca 2019r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 08:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach » Ewa Szandała
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe - korekta złożona na dzień 3 marca 2019r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 08:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach » Ewa Szandała
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe złożone na dzień 21 stycznia 2019r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 08:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach » Ewa Szandała
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe złożone na dzień 21 stycznia 2019r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 08:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach » Ewa Szandała
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2019-10-08 08:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach » Ewa Szandała
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe - korekta z dnia 3 marca 2019 r.
Wykonanie: Ewelina Kos