główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-07-07 14:22
Dział: Organy » Komisje Rady - kadencja 2018-2023 » Komisja Rewizyjna » Posiedzenia komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 13 lipca 2020 r.
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-07-07 12:52
Dział: Organy » Komisje Rady - kadencja 2018-2023 » Komisja Rewizyjna » Plan pracy i sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy komisji na 2020 rok
Wykonanie: Ewelina Kos
Data: 2020-07-06 07:29
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zastrzeżenia i wnioski właścicieli do projektów uproszczonych planów urządzenia lasów
Wykonanie: Łukasz Zychla
Data: 2020-07-06 07:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: dodanie artykułu: Zastrzeżenia i wnioski właścicieli do projektów uproszczonych planów urządzenia lasów
Wykonanie: Łukasz Zychla
Data: 2020-07-02 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Strategia Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2021-2030
Wykonanie: Monika Herbeć
Data: 2020-07-02 14:44
Dział: Prawo Lokalne » Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Strategia Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2021-2030
Wykonanie: Monika Herbeć
Data: 2020-07-02 14:39
Dział: Prawo Lokalne » Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Strategia Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2021-2030
Wykonanie: Monika Herbeć
Data: 2020-07-02 14:38
Dział: Prawo Lokalne » Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Strategia Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2021-2030
Wykonanie: Monika Herbeć
Data: 2020-07-02 14:37
Dział: Prawo Lokalne » Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Strategia Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2021-2030
Wykonanie: Monika Herbeć
Data: 2020-06-30 16:20
Dział: Wybory » Wybory Prezydenta RP 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE
Wykonanie: Monika Herbeć
Data: 2020-06-30 16:20
Dział: Wybory » Wybory Prezydenta RP 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE
Wykonanie: Monika Herbeć
Data: 2020-06-30 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Łukasz Zychla
Data: 2020-06-30 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Łukasz Zychla
Data: 2020-06-30 09:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Gospodarka nieruchomościami » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę, w najme i w użyczenie.
Dodatkowy opis redaktora: Sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w najem i w użyczenie
Wykonanie: Jolanta Cieśla
Data: 2020-06-30 09:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Gospodarka nieruchomościami » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę, w najme i w użyczenie
Wykonanie: Jolanta Cieśla
Data: 2020-06-30 09:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Gospodarka nieruchomościami » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę, w najme i w użyczenie
Wykonanie: Jolanta Cieśla
Data: 2020-06-30 08:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uproszczone plany urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Wykonanie: Łukasz Zychla
Data: 2020-06-30 08:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uproszczone plany urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Wykonanie: Łukasz Zychla
Data: 2020-06-30 08:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uproszczone plany urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Wykonanie: Łukasz Zychla
Data: 2020-06-30 08:30
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uproszczone plany urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Wykonanie: Łukasz Zychla
Data: 2020-06-30 08:29
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uproszczone plany urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Wykonanie: Łukasz Zychla
Data: 2020-06-30 08:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uproszczone plany urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Wykonanie: Łukasz Zychla
Data: 2020-06-30 08:27
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uproszczone plany urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Wykonanie: Łukasz Zychla
Data: 2020-06-30 08:27
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uproszczone plany urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Wykonanie: Łukasz Zychla
Data: 2020-06-30 08:27
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uproszczone plany urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Wykonanie: Łukasz Zychla
Data: 2020-06-30 08:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uproszczone plany urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Wykonanie: Łukasz Zychla
Data: 2020-06-30 08:25
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: dodanie artykułu: Uproszczone plany urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Wykonanie: Łukasz Zychla
Data: 2020-06-30 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Mapy gospodarczo-przeglądowe drzewostanów
Wykonanie: Łukasz Zychla
Data: 2020-06-30 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Mapy gospodarczo-przeglądowe drzewostanów
Wykonanie: Łukasz Zychla
Data: 2020-06-30 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Mapy gospodarczo-przeglądowe drzewostanów
Wykonanie: Łukasz Zychla