główna zawartość
artykuł nr 56

Uchwała Nr XVI/88/2005 Rady Gminy Sokolniki z...

w sprawie: Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokolniki.