główna zawartość
artykuł nr 31

Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sokolniki

Załączniki:
Uchwała Nr VI/27/2011 32 KB
artykuł nr 32

Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 rok

Załączniki:
Uchwała Nr VI/26/2011 473 KB
artykuł nr 33

Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Sokolniki za 2010 rok

Załączniki:
Uchwała Nr VI/25/2011 92 KB
artykuł nr 34

Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki absolutorium za 2010 rok

Załączniki:
Uchwała Nr VI/24/2011 35 KB
artykuł nr 35

Uchwała Nr VI/23/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2011 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Sokolniki za 2010 rok oraz z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2010 rok

Załączniki:
Uchwała Nr VI/23/2011 20 KB