główna zawartość
artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 10 października 2012 roku

Zarządzenie Nr 43/2012

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 10 października 2012 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sokolniki
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

Załączniki:
Zarządzenie Nr 43/2012 747 KB
artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 2 października 2012 roku

Zarządzenie Nr 42/2012

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 2 października 2012 roku

w sprawie powolania Komisji Stypendialnej

Załączniki:
Zarządzenie Nr 42/2012 133 KB
artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 28 września 2012 roku

Zarządzenie Nr 41/2012

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 28 września 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do placówek oświatowych Gminy Sokolniki

Załączniki:
Zarządzenie Nr 41/2012 69 KB
artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 26 września 2012 roku

Zarządzenie Nr 40/2012

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 26 września 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do odbioru końcowego zadania pod nazwą: "Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek - roboty wykończeniowe na poddaszu"

Załączniki:
Zarządzenie Nr 40/2012 89 KB
artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 26 września 2012 roku

Zarządzenie Nr 39/2012

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 26 września 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok

Załączniki:
Zarządzenie Nr 39/2012 MB