główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XIX/116/2012

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokolniki

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/116/2012 497 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XIX/115/2012 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XIX/115/2012

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/115/2012 156 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XIX/114/2012 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XIX/114/2012

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/114/2012 160 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XIX/113/2012 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XIX/113/2012

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/113/2012 163 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XIX/112/2012 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XIX/112/2012

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok"

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/112/2012 184 KB