główna zawartość
artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 04 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 10/2013

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 04 lutego 2013 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku

 

Załączniki:
Zarządzenie Nr 10/2013 68 KB
artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 9/2013

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia "Katalogu usług świadczonych dla Klientów Urzędu Gminy
w Sokolnikach" i procedury jego aktualizacji

Załączniki:
Zarządzenie Nr 9/2013 407 KB
artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 23 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 8/2013

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 23 stycznia 2013 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego

Załączniki:
Zarządzenie Nr 8/2013 74 KB
artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 23 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia prowadzenia szkoleń pracowników Urzędu Gminy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego

Załączniki:
Zarządzenie Nr 7/2013 414 KB
artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 22 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 6/2013

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowej ds. oceny złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w Gminie Sokolniki w 2013 roku

 

 

 

Załączniki:
Zarządzenie Nr 6/2013 113 KB