główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 96/2015

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

Załączniki:
Zarządzenie Nr 96/2015 MB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 94/2015

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz określenia jej struktury i zasad działania

Załączniki:
Zarządzenie Nr 94/2015 232 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 31 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 93/2015

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załączniki:
Zarządzenie Nr 93/2015 475 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 20 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 92/2015

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 20 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Instrukcji pozyskiwania danych, przeprowadzania analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki w roku kalendarzowym, naliczenia kwot różnicy oraz zasad wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego

 

Załączniki:
Zarządzenie Nr 92/2015 MB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 09 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 90/2015

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 09 grudnia 2015 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Sokolniki położonej w obrębie wsi Walichnowy

Załączniki:
Zarządzenie Nr 90/2015 193 KB