główna zawartość
artykuł nr 51

Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 marca 2015r.

Uchwała Nr VI/27/2015

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

artykuł nr 52

Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 marca 2015r.

Uchwała Nr VI/26/2015

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Sokolniki oraz zasad i trybu jego nadawania

Załączniki:
Uchwała Nr VI/26/2015 222 KB
artykuł nr 53

Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 marca 2015r.

Uchwała Nr VI/25/2015

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Załączniki:
Uchwała Nr VI/25/2015 46 KB
artykuł nr 54

Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 marca 2015r.

Uchwała Nr VI/24/2015

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sokolniki
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"

Załączniki:
Uchwała Nr VI/24/2015 348 KB
artykuł nr 55

Uchwała Nr VI/23/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 marca 2015r.

Uchwała Nr VI/23/2015

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Sokolniki na 2015 rok

Załączniki:
Uchwała Nr VI/23/2015 321 KB