główna zawartość
artykuł nr 51

Uchwała Nr XVII/84/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 marca 2016r.

Uchwała Nr XVII/84/2016

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2016 - 2019

Załączniki:
Uchwała Nr XVII/84/2016 MB
artykuł nr 52

Uchwała Nr XVI/83/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 04 lutego 2016r.

Uchwała Nr XVI/83/2016

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 04 lutego 2016r.

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej
i finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/83/2016 386 KB
artykuł nr 53

Uchwała Nr XVI/82/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 04 lutego 2016r.

Uchwała Nr XVI/82/2016

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 04 lutego 2016r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/82/2016 96 KB
artykuł nr 54

Uchwała Nr XVI/81/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 04 lutego 2016r.

Uchwała Nr XVI/81/2016

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 04 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/81/2016 101 KB
artykuł nr 55

Uchwała Nr XVI/80/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 04 lutego 2016r.

Uchwała Nr XVI/80/2016

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 04 lutego 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/80/2016 355 KB