główna zawartość
artykuł nr 31

Uchwała Nr XIX/104/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XIX/104/2016

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/205/2010 Rady Gminy Sokolniki z dnia 04 maja 2010 r.
w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Gminy Sokolniki 

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/104/2016 262 KB
artykuł nr 32

Uchwała Nr XIX/103/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XIX/103/2016

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sokolniki na zadania związane z ochroną środowiska"

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/103/2016 296 KB
artykuł nr 33

Uchwała Nr XIX/102/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XIX/102/2016

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/102/2016 MB
artykuł nr 34

Uchwała Nr XIX/101/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XIX/101/2016

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 29 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2016 - 2019

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/101/2016 MB
artykuł nr 35

Uchwała Nr XIX/100/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XIX/100/2016

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XIX/100/2016 94 KB