główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2020

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.

W 2020 r. obowiązują stawki podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikami do podanej niżej uchwały:

Uchwała Nr XVI/93/19 z dnia 6 listopada 2019r. zmieniona przez Uchwała Nr XVII/99/19 

Podatek jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września danego roku, na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki
749256 0004 4200 0114 3000 0010


 

artykuł nr 2

Rok 2019

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.

W 2019 r. obowiązują stawki podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikami do podanej niżej uchwały:

Uchwała Nr XIV/64/2015 z dnia 2 grudnia 2015r.

Podatek jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września danego roku, na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki
749256 0004 4200 0114 3000 0010

wzór deklaracji pobrany ze strony: www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze

- dostępny w załączniku

 
Załączniki:
DT-1A 59 KB
DT-1 69 KB
artykuł nr 3

Rok 2018

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.

 

W 2018 r. obowiązują stawki podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikami do podanej niżej uchwały:

Uchwała Nr XIV/64/2015 z dnia 2 grudnia 2015r.

Podatek jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września danego roku, na rachunek banokwy:

Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki
749256 0004 4200 0114 3000 0010

wzór deklaracji pobrany ze strony: www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze

- dostępny w załączniku

ZAŁĄCZNIKI
DT-1  106.294 KB
DT-1A  97.630 KB
artykuł nr 4

Rok 2017

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.

 

W 2017 r. obowiązują stawki podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikami do podanej niżej uchwały:

Uchwała Nr XIV/64/2015 z dnia 2 grudnia 2015r.

Podatek jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego,               w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września danego roku, na konto:

Urząd Gminy w Sokolnikach

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Sokolniki

Nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010.

telefon kontaktowy: Krystyna Kałuża 62 78 45 166

 

wzór deklaracji pobrany ze strony: www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze

- dostępny w załączniku

Załączniki:
DT-1A 98 KB
DT-1 106 KB
artykuł nr 5

Rok 2016

Informacja w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

W 2016 r. obowiązują stawki podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikami do podanej niżej uchwały:

Uchwała Nr XIV/64/2015 z dnia 2 grudnia 2015r.

Podatek jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września danego roku, na konto:

Urząd Gminy w Sokolnikach

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Sokolniki

Nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010.

telefon kontaktowy: Krystyna Kałuża 62 78 45 166

wzór deklaracji pobrany ze strony: www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/formularze-do-druku/inne

 - dostępny w załączniku.

Załączniki:
DT-1 106 KB
DT-1A 98 KB