Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód- rzeki Strugi Węglewskiej, wód opadowych

i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 482 w m. Sokolniki

Obwieszczenie Wójta Gminy w Sokolnikach z dnia 02.01.2014 r

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wezwania pełnomocnika firmy ES Sunfield Sp zoo, ul. malczewskiego 26, 71 - 612 Szczecin do złożenia wyjasnień i uzupełnień do karty informacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie farmy wiatrowej, EW Sokolniki o łącznej mocy do 80 MW wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Sokolniki.