główna zawartość
artykuł nr 1

Organ wykonawczy w sołectwie w kadencji 2019 - 2024

Sołectwo Nowy Ochędzyn – Sołtys Mariusz Okoń

artykuł nr 2

Organ Wykonawczy w sołectwie w kadencji 2015 - 2019

SołectwoNowy Ochędzyn – Sołtys Mariusz Okoń

artykuł nr 3

Organ wykonawczy w sołectwie w kadencji 2010 - 2014

Sołectwo Nowy Ochędzyn -Sołtys Biskupski Rafał