Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro

Regulamin pracy komisji do odbioru robót budowlanych zadań...

Załącznik do zarzączenia Nr 47/2009 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 2 listopada 2009 r. - Regulamin pracy komisji do odbioru robót budowlanych zadań remontowych i inwestycyjnych

Regulamin zamówień publicznych o wartości do 14.000 euro

Zarządzenie Nr 7/08 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu zamówień publicznych o wartości do 14.000 euro

Regulamin Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji Przetargowej