główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Sokolniki o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Sokolnikach

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r. poz. 433) wprowadzam od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Sokolnikach:

 

1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danego Referatu).

2. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów tylko i wyłącznie w sprawach dotyczących rejestracji aktów urodzenia oraz aktów zgonu.

3. Wszystkie dotychczas umówione wizyty (osobiście, telefonicznie lub internetowo) zostają anulowane.

4. Kontakt klientów z pracownikami Urzędu następuje wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Urzędu. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest w na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Kontakt” (www.sokolniki.pl)

5. Klienci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pośrednictwem ePUAP.

6. Przy wejściu do Urzędu ustawiona zostanie „skrzynka podawcza” do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.

7. Wszelkie opłaty powinny być dokonywane przelewem.

8. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.