główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 3 marca 2020 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się we wtorek 3 marca 2020 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
  2. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
  3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
  4. Wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

  /-/ Jarosław Rembecki