główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 2 grudnia 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji odbędzie się w czwartek 5 grudnia 2019 r. o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
  2. Analiza skierowanej do Rady Gminy Sokolniki petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
  3. Uwagi do protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji skarg, wniosków i petycji.
  4. Zamknięcie posiedzenia.  

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

/-/ Bartosz Górka