główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XIV/76/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIV/76/19

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 29 sierpnia 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych

oraz warunków i zasad korzystania