główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XX/112/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 20 stycznia 2020r.

Uchwała Nr XX/112/20

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 20 stycznia 2020r.

w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Wieluniu

na uchwałę Nr X/56/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania