główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja dotycząca składania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, uprzejmie informuję, że możliwe jest składanie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych zarówno od indywidualnych zainteresowanych, jak i pełnomocników wyborczych komitetów bądź osób upoważnionych przez pełnomocnika, przesyłanych drogą elektroniczną (skan) na adres mailowy pełnomocnika wyborczego pkw-101806@pkw.gov.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny) lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki.

Jeśli przesłane dokumenty będą kompletne (tzn. w przypadku dokonywania zgłaszania przez osobę upoważnioną, dołączono skan upoważnienia oraz zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej zawiera odręczny jego/jej podpis) i nie zawierają błędów formalnych, zgłoszenie takie zostanie przyjęte.  

W przypadku wystąpienia braków w przesłanym zgłoszeniu, osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana o konieczności uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia jego wady do dnia 10 kwietnia 2020 r. (w godzinach pracy UG Sokolniki).

Przypominam jednocześnie, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Sokolniki można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2020 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy w Sokolnikach.
W przypadku poczty tradycyjnej decyduje data wpływu zgłoszenia, natomiast przy wyborze formy elektronicznej data i godzina otrzymania korespondencji.

Uwaga! W przypadku wysłania dokumentów drogą elektroniczną konieczne jest również dokonanie tego drogą pocztową.

Pełnomocnik Wyborczy
Lidia Beljulji

Aktualne wzory formularzy znajdziecie Państwo na stronie:

https://pkw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej