artykuł nr 1

Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 grudnia 2016 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2017 - 2020 znajduje się w zakładce prawo lokalne -> wieloletnia prognoza finansowa gminy

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok znajduje się w zakładce prawo lokalne -> budżet-> projekty

artykuł nr 2

Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 listopada 2016 r.

artykuł nr 3

Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 26 października 2016 r.

artykuł nr 4

Projekty uchwał na XX Sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 29 września 2016 r.

artykuł nr 5

Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 29 czerwca 2016 r.

Załączniki:
w sprawie zamiaru dokonania podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach698 KB
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rokMB
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2016 - 2019MB
w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sokolniki na zadania związane z ochroną środowiska"MB
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok698 KB
załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok747 KB
załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok10 MB
załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rokMB
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2015 rok443 KB
w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Sokolniki za 2015 rokMB
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w SokolnikachMB
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Biblioteki Publicznej Gminy SokolnikiMB