artykuł nr 1

Projekty uchwał na XIX sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 grudnia 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020-2029

http://www.bip.sokolniki.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=613&x=55

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok

http://www.bip.sokolniki.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=397&x=56&y=2

artykuł nr 2

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 11 grudnia 2019 r.

artykuł nr 3

Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 listopada 2019 r.

artykuł nr 4

Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 6 listopada 2019 r.

artykuł nr 5

Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 września 2019 r.

Załączniki:
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Sokolniki232 KB
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy Sokolniki oraz określenia jej przedmiotu działania i składu osobowego54 KB
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zagórze86 KB
w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego dzieciom i młodzieży w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki (Projekt z dnia 27.09.2019 r.)237 KB
w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego dzieciom i młodzieży w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki (Projekt z dnia 25.09.2019 r.)188 KB
w sprawie programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki (Projekt z dnia 27.09.2019 r.)189 KB
w sprawie programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki (Projekt z dnia 25.09.2019 r.)104 KB
zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok144 KB
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019961 KB
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 - 2026749 KB