artykuł nr 1

RGK.6733.5.2023 - Obwieszczenie Wójta Gminy...

obwieszczenie
artykuł nr 2

RGK.6733.4.2023 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 14.09.2023 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na "Budowa  elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i budowie złącz typu ZKSN" w miejscowości Pichlice

 

artykuł nr 3

RGK.6730.9.2022 - Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 05.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: polegającej na budowie hal logistyczno - magazynowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, urządzeniami i obiektami towarzyszącymi we wsi Ryś

artykuł nr 4

RGK.6733.6.2023 - Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 24.08.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej do 1 kV we wsi kopaniny

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Wody Polskie

PO.ZUZ.2.4210.102.2023.GW z dnia 07.08.2023 o wydaniu decyzji administracyjnej na w sprawie wydania pozwolenia wodnoprwnego

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022