artykuł nr 1

Ogłoszenie na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Walichnowy (II)

Ogłoszenie na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Walichnowy 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości w Walichnowach do dzierżawy na okres do 3 lat

Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Walichnowy do dzierżawy na okres do 3 lat

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Sokolniki

Ogłozenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż zbędych składników majatku ruchomego Gminy Sokolniki (łyżwy, rolba)