artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 1242/2 o pow. 0,1176 ha położonej we wsi Sokolniki

artykuł nr 2

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 212/10 położonej w obrębie geodezyjnym 0010 Walichnowy

Ogłoszenie I pisemny przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokolniki

artykuł nr 3

Dzierżawa nieruchomości nr 125 położonej we wsi Walichnowy

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż trzy lata

artykuł nr 4

Użyczenie nieruchomości nr 507 (staw) położonej we wsi Walichnowy

Przeznaczenie do użyczenia nieruchomości stanowiącą staw - działka nr 507 położonej w obrębie geodezyjnym 0010 Walichnowy we wsi Walichnowy stanowiący własność Gminy Sokolniki.

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony -sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Walichnowy działka numer 212/10

Sprzedaż nieruchomości gminnej położonej we wsi Walichnowy działka numer 212/10