artykuł nr 11

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Załączniki:
Karta usługi59 KB
artykuł nr 12

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

artykuł nr 13

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Załączniki:
Karta usługi57 KB
artykuł nr 14

Karta Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Karta Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

artykuł nr 15

Wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej

Wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci wodociągowej

Załączniki:
Karta usługi57 KB