artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Wójt Gminy Sokolniki

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Sokolnikach

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

98-420 Sokolniki

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska