artykuł nr 1

Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 29 września 2021 r.