Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2015r.

Uchwała Nr VII/33/2015

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie powołania skarbnika gminy

Uchwała Nr VII/33/2015

Funkcję Skarbnika Gminy Sokolniki pełni Pani Ewa Bartosiewicz.

tel. 62 78 45 166, 697 064 240

e-mail: skarbnik@sokolniki.pl