Uchwała Nr XXXIV/197/2018 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/197/2018

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie powołania skarbnika gminy

Uchwała Nr XXXIV/197/2018

Skarbnik Gminy Sokolniki

Funkcję Skarbnika Gminy Sokolniki pełni Pani Barbara Sawicka - Kanicka.

tel. 62 78 45 166