Nieodpłatna pomoc prawna

Od 2 stycznia 2017r. nieodpłatna pomoc prawna w powiecie wieruszowskim w gminach: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Łubnice i Sokolniki świadczona będzie przez organizację pozarządową Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Borysławie. Bezpośrednio porad będą udzielali: radca prawny Aleksy Gierus oraz radca prawny Augustyn Moga wg następującego harmonogramu:

 • Bolesławiec, ul. Rynek 1 (budynek Urzędu Gminy) – środa (w godzinach od 12.00 do 16.00)
 • Czastary, ul. Wolności 29 (budynek Urzędu Gminy) – piątek (w godzinach od 8.00 do 12.00)
 • Galewice, ul. Wieruszowska 5(budynek Urzędu Gminy) – poniedziałek (w godzinach od 12.00 do 16.00)
 • Łubnice, ul. Generała Sikorskiego 102(budynek Urzędu Gminy) – czwartek (w godzinach od 8.00 do 12.00)
 • Sokolniki, ul. Parkowa1 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki) – wtorek (w godzinach od 12.00 do 16.00)

W gminie Wieruszów nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana przez adwokatów: Urszulę Ticonę Cruz i Piotra Skórniaka oraz przez radców prawnych: Aleksego Gierusa i Augustyna Mogę wg następującego harmonogramu:

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wieruszowskim:

 • Wieruszów, ul. Rynek 1-7 pokój nr 19 (budynek Starostwa Powiatowego) ,
  - w poniedziałki, wtorki i środy od godzinach od 7.30 do 11.30;
  - w piątki w godzinach od 12.00 do 16.00

W gminie Lututów nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana przez adwokatów: Urszulę Ticonę Cruz i Piotra Skórniaka wg następującego harmonogramu:

 • Lututów, ul. Klonowska 8 (budynek Urzędu Gminy) – czwartek (w godzinach od 8.00 do 12.00)

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5.08.2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255) przysługuje na etapie przedsądowym tylko osobie fizycznej:

 • która nie ukończyła 26 lat lub ukończyła 65 lat,
 • która posiada ważną kartę Dużej Rodziny,
 • która w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • posiadającej ważną legitymację weterana,
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wymaga osobistego stawiennictwa w dowolnie wybranym punkcie na trenie powiatu (pomoc nie jest udzielana drogą telefoniczną czy też poprzez korespondencję elektroniczną). Należy ze sobą zabrać stosowne dokumenty aby można było stwierdzić prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.