główna zawartość
artykuł nr 1

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki

Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki
w kadencji 2018 - 2023 pełni:

Pan Rafał Prukop 

Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sokolniki
w kadencji 2018 - 2023 pełni:

Pani Agnieszka Kadłubek