Wójt Gminy Sokolniki

Funkcję Wójta Gminy Sokolniki
pełni Pan Sylwester Skrzypek

Załączniki
Rota Ślubowania   17.962 KB
Zaświadczenie o wyborze   158.385 KB

Wójt Gminy Sokolniki

Funkcję Wójta Gminy Sokolniki
pełni Pan Sylwester Skrzypek

Załączniki
Zaświadczenie o wyborze Wójta   120.949 KB