główna zawartość
artykuł nr 1

Wójt Gminy Sokolniki

Funkcję Wójta Gminy Sokolniki
pełni Pan Sylwester Skrzypek

artykuł nr 2

Wójt Gminy Sokolniki

Funkcję Wójta Gminy Sokolniki
pełni Pan Sylwester Skrzypek

Załączniki:
Zaświadczenie o wyborze 158 KB
Rota Ślubowania 18 KB