Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sokolniki na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sokolniki na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2012 - 2020

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI na lata 2010 - 2018

Strategia Rozwoju Edukacji w Gminie Sokolniki na lata...

Strategia Rozwoju Edukacji w Gminie Sokolniki na lata 2009-2014

Strategia Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2002-2010