główna zawartość
artykuł nr 1

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sokolniki na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sokolniki na lata 2014-2020

artykuł nr 2

Strategia Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2012 - 2020

artykuł nr 3

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI na lata 2010 - 2018

artykuł nr 4

Strategia Rozwoju Edukacji w Gminie Sokolniki na...

Strategia Rozwoju Edukacji w Gminie Sokolniki na lata 2009-2014

artykuł nr 5

Strategia Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2002-2010