Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 - 2028

Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 - 2026

Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2017 - 2020

Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2019

Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2019

Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2018

Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2018

Projekt uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2018