główna zawartość
artykuł nr 1

PETYCJE 2019

REJESTR PETYCJI

Lp.Znak sprawyPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiTreść petycjiOdpowiedź na petycję
1.ROS. 152.1.2019

Petycja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej relacji Sokolniki-Gumnisko

05.04.2019PetycjaOdpowiedź na petycję
2.

SO 1383/19,

SO 4523/16-9,

SO 1107/19
odległość mniejszych miejscowości od centrum miast14.07.2019Petycja 
3.-Przynależność terytorialna terenów geograficznych a właściwość urzędowa17.07.2019Petycja 
4.

1393/19,

SO 4533/16-9,

SO 1116/19
Wykaz budynków instytucji publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie i Katowicach19.07.2019Petycja 
5.

SO 1397/19,

SO 4537/16-9,

SO 1120/19
Plany województwa częstochowskiego19.07.2019Petycja 
6.SO 2407/5/2019Podregiony i subregiony województwa częstochowskiego24.07.2019Petycja 
7.SO 2907/8/2019Propozycja inicjatywy obywatelskiej w celu utworzenia województwa częstochowskiego w drodze referendum29.07.2019Petycja 
8.SO 2907/12/2019Wprowadzenie chronologicznych oznaczeń przystanków29.07.2019Petycja 
9.SO 3007/3/2019Wprowadzenie profilaktyki zdrowotnej w zakresie chorób układu krążenia i układu oddechowego u dzieci i młodzieży30.07.2019Petycja 
10.SO 3007/4/2019Wprowadzenie w klubach sportowych, pływalniach oraz siłowniach zegarków mierzących uczniom podczas ćwiczeń ich parametry życiowe30.07.2019Petycja 
11.SO 0108/5/2019Podjęcie walki z alkoholizmem poprzez montaż alkotestów samo obsługujących przy GOPS-ach czy obiektach instytucji publicznych oraz wprowadzenie 10 minutowych przerw dla kierowców na każdym przydrożnym parkingu celem zmniejszenia liczby wypadków drogowych1.08.2019Petycja 
12.SO 0108/6/2019Wprowadzenie w miejscach niebezpiecznych inteligentnej sygnalizacji świetlnej oraz czujników i kamer w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, szynowego.1.08.2019Petycja 
13.SO 0108/7/2019Rozdawanie obywatelom czapek ochraniających przed słońcem; wyposażenie aptek i innych podmiotów publicznych w aparaty do mierzenia ciśnienia, temperatury etc., wprowadzenie telekonsultacji medycznych1.08.2019Petycja 
14.SO 0108/9/2019Projekt dokumentacji, konsultacji społecznej nad danym projektem; projekt oceny jakości usług świadczonych przez podmioty publiczne1.08.2019Petycja 
15.SO 0208/5/2019Projekt skrzyżowania z  inteligentnymi sygnalizatorami świetlnymi oraz czujnikami prędkości2.08.2019Petycja 
16.SO 0308/1/2019Zwiększenie nadzoru nad transportem regularnym, kolejowym i zbiorowym; wyposażenie przystanków w kamery, wyposażenie pojazdów w specjalne systemy3.08.2019Petycja 
17.SO 0508/2/2019Montaż na skrzyżowaniach i węzłach komunikacyjnych apteczek drogowych oraz automatów mierzących  ciśnienie, pole widzenia etc.5.08.2019Petycja 
18.SO 0508/4/2019Montaż sygnalizacji świetlnej odstępowej, montaż awaryjnych sygnalizacji świetlnych, budowa rond5.08.2019Petycja 
19.SO 0608/2/2019Pismo uzupełniające w sprawie województwa Częstochowskiego 6.08.2019Petycja 
20.SO 0608/4/2019Wprowadzenie sygnalizacji s-line, wprowadzenie trzystopniowych (czerwonych, żółtych, zielonych) strzałek warunkowych. Sygnalizacje świetlne z czasomierzem6.08.2019Petycja 
21.SO 0708/1/2019Wyposażenie słupków przejazdów, słupków latarni w powłokę fluorescencyjną7.08.2019Petycja 
22.SO 0808/1/2019Projekt poprawy ruchu drogowego i bezpieczeństwa drogowego8.08.2019Petycja 
23.SO 0908/2/2019Projekt montażu  czujników i wyświetlaczy w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przepustowości szlaków komunikacyjnych9.08.2019Petycja 
24.SO 0908/3/2019Delegatura Urzędu w Częstochowie i Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego9.08.2019Petycja 
25.SO 0908/4/2019Projekt zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego9.08.2019Petycja 
26.SO 0908/6/2019Pismo uzupełniające w sprawie Województwa Częstochowskiego9.08.2019Petycja 
27.SO 0908/6/2019Mapy obrazujące odległości poszczególnych miejscowości od większych miast10.08.2019Petycja 
28.SO 1108/3/2019Budowa „zielonych” przystanków oraz tworzenie kwietnych łąk  w przestrzeni publicznej w celu oczyszczania powietrza11.08.2019Petycja 
29.SO 0908/6/2019Mapa dawnego obszaru województwa Częstochowskiego11.08.2019Petycja 
30.SO 1108/4/2019Pismo uzupełniające w sprawie województwa Częstochowskiego; wykaz urzędów terenowych w Częstochowie oraz urzędów administracji niezespolonej12.08.2019Petycja 
31.SO 1208/2/2019Pismo uzupełniające w sprawie województwa częstochowskiego; Hospicjum w Częstochowie oraz placówki podlegające PKS Częstochowa12.08.2019Petycja 
32.SO 1208/3/2019Pismo uzupełniające w sprawie województwa częstochowskiego - rolnictwo12.08.2019Petycja 
33.SO 1208/5/2019Informacja na temat Programu „Czyste powietrze”12.08.2019Petycja 
34.SO 1208/6/2019Projekt  komunikacji, finansów województwa częstochowskiego12.08.2019Petycja 
35.SO 1308/2/2019Nowe rozwiązania drogowe m.in. perony międzypasowe13.08.2019Petycja 
36.SO 1408/1/2019Wprowadzenie nowych znaków drogowych i tabliczek, wprowadzenie obowiązku zatrzymanie się mimo zielonego światła w miejscach gdzie doszło wcześniej do kolizji14.08.2019Petycja 
37.SO 1708/2/2019Informacje dotyczące gminnego/ powiatowego/ wojewódzkiego budżetu obywatelskiego17.08.2019Petycja 
38.SO 1708/2/2019Informacje dotyczące gminnego/ powiatowego/ wojewódzkiego budżetu obywatelskiego18.08.2019Petycja 
39.SO 1808/2/2019Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i szynowym poprzez wprowadzenie tablic informacyjnych18.08.2019Petycja 
40.SO 2108/1/2019Montaż lusterek drogowych na słupach sygnalizacji świetlnej, montaż kamer21.08.2019Petycja 
41.SO 2108/4/2019Opracowanie darmowego programu informacji „sms” dla personelu medycznego, który powiadamiałby pacjentów ilu pacjentów jest przed nimi oraz o przypuszczalnej godzinie wizyty.22.08.2019Petycja 
42.SO 2108/1/2019Sygnalizatory dla wszystkich uczestników ruchu22.08.2019Petycja 
43.SO 2108/1/2019Załączniki do pisma dotyczącego sygnalizatorów dla wszystkich uczestników ruchu22.08.2019Petycja 
44.SO 2208/5/2019Wprowadzenie monitoringu lub fotoradaru komunikacyjnego w celu zminimalizowania odjazdów środków komunikacji niezgodnych z rozkładem jazdy22.08.2019Petycja 
45.SO 2308/8.2/2019Wprowadzenie w szkołach przynajmniej raz w tygodniu zajęć z psychologiem, lekarzem lub ratownikiem medycznym, z kultury osobistej, wychowania komunikacyjnego itd.23.08.2019Petycja 
46.SO 2308/7.2/2019Wprowadzenie rozmowy z psychologiem przed i po zakończeniu pracy lub minimum raz w tygodniu w celu minimalizacji wypalenia zawodowego itp.23.08.2019Petycja 
47.SO 2508/3/2019Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wyposażoną infrastrukturę drogową i szynową oraz wyposażenie pojazdów samochodowych  w wyświetlacz HUD25.08.2019Petycja 
48.SO 2708/7/2019Prośba o wykonanie kontroli realizacji rozkładów jazdy w postaci obserwacji lub „tajemniczego pasażera”27.08.2019Petycja 
49.SO 2808/1/2019Projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie województwa Częstochowskiego złożony w celu zebrania minimum 100 000 podpisów28.08.2019Petycja 
50.SO 2908/1/2019Petycja w sprawie województwa częstochowskiego29.08.2019Petycja 
51.SO 2908/3/2019Opracowanie projektów  oczyszczania powietrza, wody i gleby29.08.2019Petycja 
52.SO 4008/1/2019Wprowadzenie nowych znaków drogowych30.08.2019Petycja 
53.SO 3008/9/2019Wyposażenie mostów w specjalne płotki celem zminimalizowania prób samobójczych; wprowadzenie systemu podgrzewania dróg i chodników; zadaszenia dla dróg i przejść dla pieszych; montaż mat antypoślizgowych na chodnikach czy mostach30.08.2019Petycja 
54.SO 0109/6/6/2019Wprowadzenie tabliczek drogowych1.09.2019Petycja 
55.SO 0209/8/20/2019Przykład budżetu województwa częstochowskiego2.09.2019Petycja 
56.SO 0309/2/22/2019Wprowadzenie na każdym skrzyżowaniu lub w większej odległości ogólnodostępnych szaletów; wprowadzenie na każdym skrzyżowaniu budki telefonicznej lub w większej odległości3.09.2019Petycja 
57.SO 0409/3/30/2019Wyposażenie radiowozów, wozu strażackiego i wozu ratownictwa technicznego w urządzenie do kompresji klatki piersiowej itp.4.09.2019Petycja 
58.SO 0409/5/32/2019Wprowadzenie nowych znaków drogowych, separatorów i barierek między pasami drogowymi4.09.2019Petycja 
59.SO 0509/4/38/2019Załączniki w sprawie województwa częstochowskiego5.09.2019Petycja 
60.SO 0509/11/45/2019Bezpieczeństwo drogowe5.09.2019Petycja 
61.SO 0509/16/50/2019Odzyskiwanie uprawnień do prowadzenia pojazdów samochodowych6.09.2019Petycja 
62.KSO 0509/4/38/2019Informacje w sprawie województwa częstochowskiego – więzi kulturowe, gospodarcze, społeczne9.09.2019Petycja 
63.OSO 0609/1/52/2019Stopniowe wprowadzanie  usprawnienia systemu opieki zdrowotnej, ochrony podczas snu, wysiłku podczas WF, wizyt u masażysty i kosmetologa9.09.2019Petycja 
64.SO 0609/2/53/2019Wprowadzenie ciągłych akcji lub cyklicznych co miesiąc dla osób ubiegających się o prawo jazdy lub odzyskujących uprawnienia9.09.2019Petycja 
65.SO 0809/6/63/2019Informacje w sprawie województwa częstochowskiego – więzi kulturowe, gospodarcze, społeczne9.09.2019Petycja 
66.SO 0809/8/65/2019Załączniki w sprawie województwa częstochowskiego9.09.2019Petycja 
67.SO 1009/5/71/2019Informacje w sprawie województwa częstochowskiego – zminimalizowanie kosztów powołania do życia województwa10.09.2019Petycja 
68.OSO 0209/7/19/2019Propozycja strategii w związku z planami utworzenia województwa częstochowskiego, warszawskiego i środkowopomorskiego 10.09.2019Petycja 
69.SO 109/9/75/2019Nadzór nad rozkładem jazdy przewoźników na danym terenie jednostki samorządowej11.09.2019Petycja 
70.SO 1109/1/76/2019Historyczne korzyści istnienia województwa częstochowskiego11.09.2019Petycja 
71.SO 1109/3/78/2019Spostrzeżenia z zakresu województwa częstochowskiego – szkoły powstałe w latach 1975-199812.09.2019Petycja 
72.SO 1209/3/81/2019Spostrzeżenia z zakresu województwa częstochowskiego, przeprowadzenie konsultacji społecznych – propozycja tematów12.09.2019Petycja 
73.SO 1309/1/83/2019Spostrzeżenia w celu poprawy ruchu drogowego oraz kolejowego jako ogólnego bezpieczeństwa w komunikacji13.09.2019Petycja 
74.SO 1709/1/87/2019Spostrzeżenia w postaci projektów rejestrów gminnych i statystycznych17.09.2019Petycja 
75.SO 1809/1/91/2019Projekt protokołów statystycznych w celu gromadzenia danych dotyczących liczby osób dojeżdżających do placówek ochrony zdrowia, sądu, urzędu itp.18.09.2019Petycja 
76.SO 1809/2/92/2019Wzór deklaracji dla mieszkańców celem złożenia informacji dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego itp.18.09.2019Petycja 
77.SO 1809/4/94/2019Propozycja kontroli przewozów pasażerskich w celu oceny stanu technicznego pojazdów lub walki z gapowiczami18.09.2019Petycja 
78.SO 1909/1/97/2019Spostrzeżenia obywatelskie z zakresu regulaminu utrzymania porządku i czystości w sołectwach, dzielnicach, osiedlach, gminach, powiatach i województwach19.09.2019Petycja 
79.SO 2009/2/104/2019Sugestie dotyczące poprawy ruchu drogowego20.09.2019Petycja 
80.OSO 2009/7/109/2019Propozycja poprawy ekologicznej Wód Polskich23.09.2019Petycja 
81.SO 2009/8/110/2019Spostrzeżenia z zakresu regulaminu utrzymania porządku i czystości w sołectwach, dzielnicach, osiedlach, gminach, powiatach i województwach23.09.2019Petycja 
82.SO 2109/1/111/2019Spostrzeżenia z zakresu regulaminu utrzymania porządku i czystości w sołectwach, dzielnicach, osiedlach, gminach, powiatach i województwach oraz wprowadzenie uregulowania dotyczącego zniczy w miejscu zdarzenia drogowego czy na cmentarzu bez zabezpieczenia23.09.2019Petycja 
83.SO 2209/1/115/2019Wprowadzenie na przejazdach kolejowych funkcjonariuszy straży ochrony kolei, funkcjonariuszy policji lub ochotników służby przejazdowej celem zminimalizowania wjeżdżania na przejazd bez zachowania ostrożności23.09.2019Petycja 
84.SO 2209/2/116/2019Wprowadzenie na skrzyżowaniach i przejściach ochrony funkcjonariuszy policji lub ochotników służby skrzyżowania lub dróżników drogowych jako odrębnej struktury zarządcy drogi celem zminimalizowania zagrożeń w ruchu drogowym23.09.2019Petycja 
85.SO 2909/1/134/2019Spostrzeżenia na temat budżetu obywatelskiego, partycypacji w kosztach30.09.2019Petycja 
86.SO 3009/5/144/2019Propozycja zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym30.09.2019Petycja 
87.SO 3009/7/146/2019Spostrzeżenia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, torowiskach tramwajowych i skrzyżowaniach01.10.2019Petycja 
88.SO 3009/8/148/2019Spostrzeżenia dotyczące uruchomienia darmowej komunikacji nocnej, wieczornej oraz podczas imprez masowych01.10.2019Petycja 
89.SO 0110/6/6/2019Spostrzeżenia dotyczące wprowadzenia wyświetlaczy informujących z której strony nadjeżdżają pojazdy02.10.2019Petycja 
90.SO 0210/3/11/2019Spostrzeżenia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu poprzez montaż na przejściach, przejazdach i skrzyżowaniach mierników prędkości02.10.2019Petycja 
91.SO 0410/2/15/2019Spostrzeżenia w zakresie montażu decybelomierzy przy torowiskach, skrzyżowaniach, drogach i pojazdach w celu zminimalizowania chorób uszu w związku z hałasem w transporcie komunikacyjnym04.10.2019Petycja 
92.IS 0710/4/10/2019Propozycje w zakresie wyposażenia hydrantów ulicznych w ręczne pompy do wody, w gaśnicę, koce termiczne lub koce do gaszenia pożarów i w węże gaśnicze07.10.2019Petycja 
93.IS 0710/6/12/2019Propozycje montażu fotopułapek w pobliżu przejazdów, skrzyżowań, przejść dla pieszych, parkach i lasach07.10.2019Petycja 
94.Zarządzenie Nr 0050.53.2019

OGŁOSZENIE

w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej

 

Petycja wielokrotna w sprawie poprawy działania administracji publicznej

Petycja jako indywidualna wpłynęła do Wójta Gminy Sokolniki w dniu 14 lipca 2019r. Od dnia następnego napływały kolejne petycje dotyczące tej samej tematyki.

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia - nie później niż do 30 listopada 2019r.

Zarządzeniem nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 9 października 2019 r. zarządzono łączne rozpatrzenie petycji.

Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje do 12 listopada 2019 r.

09.10.2019Zarządzenie 
95.IS 1210/2/19/2019Propozycja poświęcenia każdego odcinka wybudowanej drogi, chodnika, linii kolejowej czy linii tramwajowej, a nie jedynie nowo otwartego miejsca, a także poświęcenia każdego miejsca w którym doszło do nieszczęścia oraz miejsc mających znaczenie historyczne14.10.2019Petycja 
96.IS 1210/3/20/2019Materiały w sprawie utworzenia województwa częstochowskiego oraz na temat województwa częstochowskiego14.10.2019Petycja 
97.IS 1410/4/28/2019Propozycja wprowadzenia telemedycznych porad, diagnostyki, powtórek leków oraz skierowań poprzez specjalny program, adres mailowy, komunikator, live czat czy też telefonicznie14.10.2019Petycja 
98.IS 1410/5/29/2019Propozycja wprowadzenia procedury medycznej w zakresie badań wysiłkowych EKG oraz badań holterowskich ABPM14.10.2019Petycja