główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie usługi - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy

Wykonanie usługi - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego