artykuł nr 1

Projekty uchwał na XV Sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 30 grudnia 2015 r.

artykuł nr 2

Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 02 grudnia 2015 r.

artykuł nr 3

Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Gminy Sokolniki w dniu 29 października 2015 r.

Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Gminy Sokolniki