artykuł nr 1

RGK.6733.6.2022 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie rozgałęźników kablowych średniego napięcia SN-15 kV oraz elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15 kV  na działkach położonych w obrębach geodezyjnym geodezyjnych : Pieczyska, Chobanin, miasto Wieruszów, oraz obrębach geodezyjnych: Ochędzyn Nowy, Kopaniny, Prusak, Walichnowy, Sokolniki.

artykuł nr 2

RGK.6733.8.2022 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej o 1 kV na działkach o numerach ewidencyjnych:  518/1,518/3, 518/4, 519, 887/2, 948/1, 948/3, 948/4, 951/1, 951/2, 954, 959/1, 959/2, 964/1, 964/2, 965/3,965/4, 965/6, 965/7, 966/2, 991, 994, 995/1, 995/2, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1009/1, 1009/2, 1009/3, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1010/5, 1010/6, 1011/1, 1011/2, 1014,  położonych  w obrębie geodezyjnym 0005 Pichlice, gm. Sokolniki, 

artykuł nr 3

RGK.6733.7.2022 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej o 1 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: :  232/1,887/2, 888/1, 889/2, 889/3, 890/2, 891, 892, 894/1, 894/2, 896/2, 896/3,898, 900,902/1, 802/2, 904,906, 908, 910/1, 910/2, 911, 912, 913/7, 913/12, 913/13, 913/14, 913/15, 913/16,913/18,913/19, 913/20, 915, 916/1,,939/3, 940/1  położonych w obrębie geodezyjnym 0005 Pichlice, gm. Sokolniki, 

artykuł nr 4

RGK.6733.6.2022 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

artykuł nr 5

RGK.6733.5.2022 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na poprawie warunków bezpieczeństwa na drogach gminy Sokolniki - rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Północnej w Walichnowach

Dostępne kategorie:
2024
2023
2022