artykuł nr 1

Otwarty konkurs ofert - 2024 rok

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego

artykuł nr 2

Otwarty konkurs ofert - 2023 rok

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury i kultury fizycznej w zakresie organizacji pikniku sportowo-rekreacyjnego

artykuł nr 3

Otwarty konkurs ofert - 2022 rok

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury i kultury fizycznej w zakresie organizacji gminnego pikniku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Sokolniki