artykuł nr 1

Zapytanie cenowe na wykonanie usługi - wykonanie rozgraniczenie nieruchomości

Wykonanie rozgraniczenie nieruchomości połozonych w miejscowości Pichlice, oznaczonych jako działki numer ewidencyjny 266 i 267 od dnieruchomości oznczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 263 i 264

artykuł nr 2

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki

Wykonanie usługi - usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Sokolniki

artykuł nr 3

Wykonanie usługi bankowej - obsługa bankowa Gminy Sokolniki

Wykonanie usługi bankowej - obsługa bankowa Gminy Sokolniki

artykuł nr 4

Wykonanie dostawy - piłkochwytów na boisko wielofunkcyjne w Starym Ochędzynie

Zapytanie cenowe

artykuł nr 5

Wykonanie usługi - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy

Wykonanie usługi - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego