artykuł nr 1

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży stanowiące własność Gminy Sokolniki, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 212/10 i nr 212/8, położone w Walichnowach

Nieruchmości przeznaczone do sprzedaży stanowiące własność Gminy Sokolniki, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 212/10 i nr 212/8 położone w Walichnowach

artykuł nr 2

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowiąca własność Gminy Sokolniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 296/4, położona w Walichnowach

Nieruchomość przeznaczona do sprzedazy stanowiąca własność Gminy Sokolniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 296/4, położona w Walichnowach

artykuł nr 3

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowiąca własność Gminy Sokolniki, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 296/5 o pow.0,15 ha, położona w Walichnowach