artykuł nr 1

Przeznaczenie części nieruchomości nr 1242/2 (20 m kw.) do dzierżawy, położonej w miejscowości Sokolniki

Przeznaczenie części nieruchomości nr 1242/2 (20 m kw.) do dzierżawy położonej w miejscowości Sokolniki

artykuł nr 2

Przeznaczenie nieruchomości położonej we wsi Pichlice w użyczenie

Przeznaczenie nieruchomości zabudowanej  położonej we wsi Pichlice w użyczenie