artykuł nr 1

Sprzedaż działki nr 96 we wsi Walichnowy

Sprzedaż nieruchomości nr 96 o pow. 1.8595 ha położonej we wsi Walichnowy